Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Przebieg Sesji 2023-12-19 13:57
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2024-01-12 13:38
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LI/675/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie nabycia przez Gmine? Miasta Wejherowa prawa uz?ytkowania wieczystego nieruchomości 2023-12-20 14:10
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LI/674/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2023 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXVI/363/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 czerwca 2021 roku, w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury- Wejherowskiemu Centrum Kultury w Wejherowie 2023-12-20 14:06
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LI/673/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie 2023-12-20 14:04
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LI/672/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 2023-12-20 14:02
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LI/671/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024" 2023-12-20 13:59
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LI/670/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni na zakup sond do lasera przeciwjaskrowego, zestawów narzędzi okulistycznych oraz bezprzewodowego systemu słuchawkowego 2023-12-20 13:58
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LI/669/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi w mieście Wejherowo do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 2023-12-20 13:57
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LI/668/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i nazwy drogi w Wejherowie 2023-12-20 13:47
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LI/667/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2023-12-20 13:44
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LI/666/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie nabycia udziału w nieruchomości wspólnej przy ul. Bukowej 5 w Wejherowie na rzecz Gminy Miasta Wejherowa 2023-12-20 13:43
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LI/665/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych 2023-12-20 13:41
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LI/664/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych 2023-12-20 13:40
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LI/663/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2023 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń 2023-12-20 13:39
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LI/662/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Uchwały Nr VIIIk/XXXV/476/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza 2023-12-20 13:31
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LI/661/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024 2023-12-20 13:30
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LI/660/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2023-12-20 13:28
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LI/659/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023-12-20 12:51
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LI/658/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 2023-12-20 12:44