Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Przebieg głosowania 2023-11-14 13:24
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2023-11-30 15:15
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/L/657/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowi 2023-11-17 08:59
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/L/656/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2024 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2023-11-17 08:50
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/L/655/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi na Uchwałę Nr VIIIk/XXV/341/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie (część B) 2023-11-17 08:49
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/L/654/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku 2023-11-17 08:46
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/L/653/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2023-11-17 09:00
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/L/652/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2023-11-17 08:44
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/L/651/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2023-11-17 08:43
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/L/650/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2023-11-17 08:42
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/L/649/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2023-11-17 08:41
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/L/648/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2023-11-17 08:38
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/L/647/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej 2023-11-17 08:37
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/L/646/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny części nieruchomości gruntoowej 2023-11-17 08:33
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/L/645/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 listopada 2023 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXXIX/535/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2024-02-02 10:50
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/L/644/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 2023-11-17 08:31