Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2023-09-29 14:10
dokument Przebieg głosowania 2023-09-26 13:43
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVIII/640/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie 2023-10-02 08:32
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVIII/639/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobami fizycznymi 2023-10-03 14:55
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVIII/638/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie nabycia praw do nieruchomości przez Gminę Miasta Wejherowa 2023-10-02 08:30
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVIII/637/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2023-10-02 08:29
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVIII/636/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Tuwima 2023-10-02 08:21
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVIII/635/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powierzenia uprawnień Prezydentowi Miasta Wejherowa 2023-10-02 08:19
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVIII/634/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 września 2023 r. o uchyleniu uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Wejherowa uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wejherowie 2023-10-02 08:16
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVIII/633/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wniesienia wkładu do spółki Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 2023-10-02 08:12
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVIII/632/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencje 2024-2027 2023-10-03 14:56
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVIII/631/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika 2023-10-03 14:57
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVIII/630/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 września 2023 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXXIX/535/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2023-10-02 07:55
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVIII/629/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 2023-10-02 07:53