Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 48/2, obr. 2, wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, poł. w Wejherowie przy ul. Przemysłowej

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

iż dnia 22 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, przy ul. 12 Marca 195, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 48/2, obręb 2, o powierzchni 5 444 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00048245/4, poł. w Wejherowie przy ul. Przemysłowej, wraz z udziałem w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki gruntu nr 48/3, 15/64, obręb 2, o powierzchni całkowitej 644 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00109855/9, stanowiącej drogę wewnętrzną.

Do udziału w przetargu dopuszczono dwóch uczestników. Cena wywoławcza wynosiła 630 000,00 zł netto. Wylicytowano cenę sprzedaży w kwocie 636 300,00 zł netto, tj. 782 649,00 zł brutto. Nabywcą przedmiotu przetargu ustalono Kunik-CO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

___________________________

 

NIERUCHOMOŚĆ POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 48/2, obręb 2, o powierzchni 5 444 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00048245/4, poł. w Wejherowie przy ul. Przemysłowej, wraz z udziałem w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki gruntu nr 48/3, 15/64, obręb 2, o powierzchni całkowitej 644 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00109855/9, stanowiącej drogę wewnętrzną,

 

cena wywoławcza: 630 000,00 zł netto

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%

 

Opis nieruchomości: działka gruntu w kształcie prostokąta, regularnym, teren płaski, niezagospodarowany, porośnięty trawą, pojedynczymi drzewami oraz krzewami, nieogrodzony, przez działkę przebiegają odcinki napowietrznej sieci energetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz na działce znajdują się słupy związane z tymi sieciami, przez działkę przebiegają również odcinki następujących sieci i przyłączy: energetyczne (kablowe), wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz teletechniczne, przez drogę wewnętrzną przebiegają odcinki następujących sieci: napowietrznej sieci energetycznej wysokiego i niskiego napięcia, teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej. Teren drogi wewnętrznej utwardzony płytami betonowymi.

Uzbrojenie: w ul. Przemysłowej znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, teletechniczna, gazowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej; tut. Urząd nie posiada odpowiednich uzgodnień gestorów dotyczących warunków przyłączenia do sieci.

Przeznaczenie: przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXXIV/387/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na wschód od linii kolejowej w rejonie ulicy Przemysłowej do ulicy Ofiar Piaśnicy (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 02.08.2017 r., poz. 2885), w jednostce terytorialnej 57.PU - produkcyjno - składowo - usługowej.

Ryzyko i zagrożenie powodziowe: duża część działki oraz północna część drogi wewnętrznej położone są na terenie, na którym występuje zagrożenie powodziowe.

Obciążenia nieruchomości: wzmianka widniejąca w Dziale III „Prawa, roszczenia i ograniczenia” księgi wieczystej nr GD1W/00048245/4 dotyczy wniosku o wpisanie już ustanowionej służebności przesyłu dla sieci kanalizacji sanitarnej.

Zobowiązania nabywcy: w akcie notarialnym sprzedaży przedmiotu przetargu nabywca ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu polegającą na:

  1. znoszeniu przez właściciela nieruchomości obciążonej istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w postaci: linii napowietrznej dwutorowej wysokiego napięcia WN 110 kV nr 1451 [A] GPZ PSE Żarnowiec - GPZ Wejherowo i nr 1452 [A] GPZ PSE Żarnowiec - GPZ Chylonia wraz z jednym słupem, linii napowietrznej średniego napięcia SN 15 kV nr 094500 wraz z jednym słupem oraz linii napowietrznych niskiego napięcia nn 0,4 kV (w tym przyłączy) wraz ze słupami i linii kablowych niskiego napięcia nn 0,4 kV (w tym przyłączy), służących do przesyłu energii elektrycznej,

  2. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Energa-Operator S.A. oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Energa-Operator S.A. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

 

Przetarg odbędzie się dnia 22 listopada 2023 r., o godz. 9:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 63 000,00 .

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 15 listopada 2023 r. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin nieruchomości oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 9 listopada 2023 r., o godz. 14:45, na przedmiotowym terenie, odbędą się oględziny przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 19-09-2023 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Bojaruniec 19-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 30-11-2023 07:39