Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, poł. w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej 54, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 160, 161, obr. 17

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

iż dnia 26 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 przeprowadzono następujące przetargi:

  1. drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, położonych w Wejherowie, przy ul. Marynarki Wojennej 54, oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 160, obręb 17, o powierzchni 872 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00043701/4, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz działka nr 161, obręb 17, o powierzchni 829 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00034655/0, niezabudowanej.

Cena wywoławcza wynosiła 706 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent, nie zostało wpłacone wadium.

_______________________________________________

 

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, położonych w Wejherowie, przy ul. Marynarki Wojennej 54, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 160, obr. 17, o powierzchni 872 m2, KW nr GD1W/00043701/4 oraz dz. nr 161, obr. 17, o powierzchni 829 m2, KW nr GD1W/00034655/0,

 

cena wywoławcza: 706 000,00 netto

cena wywoławcza jest ceną netto, sprzedaż części zabudowanej tj. dz. nr 160 zwolniona z podatku VAT, do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie proporcjonalnie doliczony podatek VAT ze stawką 23%, za sprzedaż części niezabudowanej, tj. dz. nr 161

 

Opis: działka gruntu nr 161 niezabudowana, w kształcie prostokąta, teren pochylony w kierunku północno - wschodnim, niezagospodarowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami oraz krzewami, nieogrodzony;

działka gruntu nr 160 zabudowana budynkiem mieszkalnym, w kształcie prostokąta, teren pochylony w kierunku północno - wschodnim, niezagospodarowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami oraz krzewami, częściowo ogrodzony; na działce znajdują się również pozostałości po budynkach gospodarczych.

Budynek mieszkalny oznaczony numerem ewidencyjnym 93, o powierzchni użytkowej 167,14 m2. Budynek wybudowany w 1954 r., w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt wyposażony w następujące instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, teletechniczną, kanalizacyjną. Ogrzewanie z pieców kaflowych.

Budynek wymaga kapitalnego remontu. Standard wykończenia pomieszczeń: stolarka drzwiowa drewniana - zniszczona, stolarka okienna - częściowo drewniana, częściowo PCV - zniszczona, posadzki - drewniane, częściowo wykładzina PCV, panele podłogowe oraz dywanowe, ściany - tynki zwykłe malowane - zniszczone, w jednym z pomieszczeń panele PCV, częściowo kafle (pom. kuchenne i łazienka), widoczne pęknięcia, odpryski farby, zacieki, zagrzybienie, sufity - malowane, częściowo zniszczone kasetony, widoczne zacieki, schody - w bocznej klatce schodowej drewniane, malowane, instalacja elektryczna - starego typu, instalacja wodno - kanalizacyjna - biały montaż zniszczony.

Wyżej opisany budynek wpisany pod numerem 242 do Gminnej Ewidencji Zabytków. Budynek przeznacza się do ochrony i zachowania. Ochronie podlega bryła, układ konstrukcyjny budynku, detal architektoniczny, rozplanowanie i proporcje otworów okiennych i drzwiowych. Dopuszcza się harmonijną rozbudowę budynku przy zachowaniu proporcji brył i kompozycji elewacji. Obowiązuje zakaz nadbudowy budynku, montażu okien połaciowych i budowy lukarn. Oprócz wyznaczonego w planie zakresu ochrony obowiązują dla niego ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków, w tym prawa budowlanego.

Uzbrojenie: w ul. Marynarki Wojennej znajdują się następujące sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, teletechniczna, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

Przeznaczenie: przedmiotowy kompleks nieruchomości położony jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIIK/XXV/341/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie (część B) (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 17.05.2021 r., poz. 1755), w jednostce terytorialnej 33MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej. Przedmiotowy kompleks nieruchomości znajduje się również w następujących obszarach:

  1. w strefie konserwatorskiej ochrony krajobrazu - strefie ochrony otoczenia zespołu zabytkowego „układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa”, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 957 (decyzja nr 818 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26 lutego 1979 r., zmieniona decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. o sygn. DOZ-OAiK-6700/415/11),

  2. Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,

  3. ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych „Cedron”.

Terminy przeprowadzenia poprzedniego przetargu: pierwszy: 25 stycznia 2023 r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 26 kwietnia 2023 r., o godz. 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 70 600,00 .

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2023 r. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, a uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto kompleksu nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin nieruchomości oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 13 kwietnia 2023 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędą się oględziny przy udziale pracowników Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 21-02-2023 08:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Bojaruniec 21-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 04-05-2023 07:56