Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XLII/555/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

Uchwała Nr VIIIk/XLII/555/2023
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim  oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku  poz. 40), art. 50 a ust. 1 i art. 50 b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1343 z późn. zm.) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 8)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące ceny maksymalne za usługi przewozowe w gminnym transporcie pasażerskim:

1. Za bilet jednorazowy jednoprzejazdowy  – 6,00 zł (sześć złotych zero groszy).

2. Za bilet czasowy imienny i „na okaziciela” do 24 godzin  – 22,00zł (dwadzieścia dwa złote zero groszy).

3. Za bilet  okresowy miesięczny imienny –  118,00zł  (sto osiemnaście złotych zero groszy).

4. Za bilet okresowy miesięczny „na okaziciela” – 137,00zł (sto trzydzieści siedem złotych zero groszy).

5. Za bilet okresowy „na okaziciela” 5 dniowy – 32,00zł (trzydzieści dwa złote zero groszy).

§ 2. Opłaty dodatkowe.

1. Określa się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych w razie:

1) braku odpowiedniego dokumentu przewozu -60-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego pełnopłatnego,

2) niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie -25-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego pełnopłatnego,

3) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu -50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego pełnopłatnego,

4) spowodowania bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu -190-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego pełnopłatnego,

5) opłata manipulacyjna uwzględniająca ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej ustala się w wysokości 6% - zaokrąglonej w górę do pełnego złotego - opłaty dodatkowej pobieranej w razie braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,

2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej bezpośrednio kontrolującemu, wysokość opłat dodatkowych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1) i 2) obniża się o 50%.

3. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych określonych w § 2 ust.1 pkt. 1), 2) i 3) obniża się o 30%.

§ 3. Traci moc uchwała nr VIIIk/XXXI/439/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022 roku poz. 1581).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2023 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Pastuszko 10-02-2023 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Dłubek 10-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Robert Pastuszko 15-03-2023 15:33