Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 244/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.12.2023 r. o uchyleniu Zarządzenia Nr 177/2021 w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie działalności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie. 2024-02-21 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 243/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Miasta Wejherowa na rok 2024. 2024-01-17 13:28
dokument Zarządzenie Nr 242b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok 2024-01-17 13:27
dokument Zarządzenie Nr 242a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2024-01-17 13:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 242/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 2024-01-17 13:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 241/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2024-01-17 13:24
dokument Zarządzenie Nr 240b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok 2024-01-17 13:23
dokument Zarządzenie Nr 240a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2024-01-17 13:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 240/2023 PREZYDENTA MIAST A WEJHEROWA z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 2024-01-17 13:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 239/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 grudnia 2023 r. Elektronicznie podpisany przez: Krzysztof Hildebrandt dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie 2024-01-17 13:18
dokument Zarządzenie Nr 238/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27.12.2023 r. w sprawie Komisji do spraw finansowania prac konserwatorskich 2024-01-17 13:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 237/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2024-01-17 13:16
dokument Zarządzenie Nr 236/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2024-01-17 13:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 235/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2024-01-17 13:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 234/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 154/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 września 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2024-01-17 13:12
dokument Zarządzenie Nr 233b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok 2024-01-17 13:10
dokument Zarządzenie Nr 233a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2024-01-17 13:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 233/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 2024-01-17 13:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 232/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie odwołania Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa ds. Rozwoju Miasta 2024-01-17 13:08
dokument Zarządzenie Nr 230a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2024 rok 2024-01-17 13:06
dokument Zarządzenie Nr 230/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2024-01-17 13:05
dokument Zarządzenie Nr 229/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży 2024-01-17 13:04
dokument Zarządzenie Nr 228/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2024-01-17 13:02
dokument Zarządzenie Nr 227a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2024-01-17 13:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 227 /2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023. 2024-01-17 13:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 226/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie przyznania dotacji Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals Bojano, ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Koleczkowo 2024-01-17 12:58
dokument Zarządzenie Nr 225/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12.12.2023 r. w sprawie Komisji do spraw finansowania prac konserwatorskich 2024-01-17 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 224 / 2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.12.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 219/2023 z dnia 05.12.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2024-01-17 12:56
dokument Zarządzenie nr 223/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2023-12-13 14:43
dokument Zarządzenie nr 222/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 2024-01-17 13:16
dokument Zarządzenie nr 221/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 221a/2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2024-01-17 13:29
dokument Zarządzenie Nr 220/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do planowanego projektu w naborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza, działanie 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza 2021-2027-EFS + (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej) określonego w Regulaminie Wyboru Projektów nabór nr FEPM.05.08-IZ.00-006/23. 2024-01-17 13:31
dokument Zarządzenie nr 219/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.12.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2023-12-13 14:42
dokument Zarządzenie nr 218/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Dyrektora Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie 2023-12-05 11:37
dokument Zarządzenie nr 217/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2023-12-13 14:41
dokument Zarządzenie nr 216/ 2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.12.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-12-13 14:40
dokument Zarządzenie nr 215/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2024 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2023-12-05 11:30
dokument Zarządzenie nr 214/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-01-17 13:43
dokument Zarządzenie nr 213/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-01-17 13:32
dokument Zarządzenie nr 212/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 212a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 212b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok 2023-12-13 14:38
dokument Zarządzenie nr 211/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2023-12-05 11:26
dokument Zarządzenie nr 210/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2023-12-05 11:11
dokument Zarządzenie nr 209/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.11.2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-12-05 11:06
dokument Zarządzenie nr 208/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 2023-12-13 14:06
dokument Zarządzenie nr 207/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-11-27 16:40
dokument Zarządzenie 206/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.11.2023r. W sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasta Wejherowa wchodzących w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie. 2023-11-23 14:17
dokument Zarządzenie Nr 205/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2023-11-23 14:14
dokument Zarządzenie nr 204/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.11.2023 w sprawie organizacji punktów kontaktowych Host Nation Support (HNS) 2023-12-05 07:47
dokument Zarządzenie nr 203/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.11.2023 r. 2024-02-06 13:54
dokument Zarządzenie nr 202/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.11.2023r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Akcji Zimowej w Wejherowie 2023-12-05 07:56
dokument Zarządzenie nr 201/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-01-17 13:43
dokument Zarządzenie nr 200/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023, oraz Zarządzenie Nr 200a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie Nr 200b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok 2023-12-05 08:14
dokument Zarządzenie nr 199/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024 2023-11-23 14:12
dokument Zarządzenie nr 198/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2023-11-23 14:11
dokument Zarządzenie nr 197/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2023-11-20 14:30
dokument Zarządzenie Nr 196/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-12-05 08:07
dokument Zarządzenie nr 195/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.11.2023 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2024 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2023-11-15 15:23
dokument Zarządzenie nr 194/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia. 2023-11-15 15:21
dokument Zarządzenie nr 193/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2023-11-15 12:24
dokument Zarządzenie nr 192/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmiany cennika opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2024-01-17 13:32
dokument Zarządzenie nr 191/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany 2023-11-15 12:19
dokument Zarządzenie nr 190/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-11-15 12:16
dokument Zarządzenie nr 189/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2023-11-15 12:14
dokument Zarządzenie nr 188/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.11.2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu Na najładniejszą ozdobę choinkową 2023-11-08 12:30
dokument Zarządzenie nr 187/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 187a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-11-15 12:10
dokument Zarządzenie nr 186/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.10.2023r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2024-01-17 13:39
dokument Zarządzenie nr 185 /2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.10.2023 r. w sprawie: przekazania danych do planu zamówień publicznych na rok 2024 2023-11-08 12:27
dokument Zarządzenie nr 184/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2023 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2023 2023-12-05 11:48
dokument Zarządzenie nr 183/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023, Zarządzenie nr 183a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, Zarządzenie Nr 183b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok 2023-11-08 12:26
dokument Zarządzenie nr 182/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 października 2023 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2024 roku. 2023-10-27 09:12
dokument Zarządzenie nr 181/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji ds. X Jarmarku Bożonarodzeniowego w Wejherowie. 2023-10-30 08:31
dokument Zarządzenie nr 180/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.10.2023 r. w sprawie przyjęcia Partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu finansowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza, działanie 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza 2021-2027-EFS + (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej) określonego w Regulaminie Wyboru Projektów nabór nr FEPM.05.08-IZ.00-003/23. 2023-10-27 09:11
dokument Zarządzenie nr 179/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.10.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa. 2023-10-27 09:08
dokument Zarządzenie nr 178/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 178a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-11-15 12:06
dokument Zarządzenie nr 177/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.10.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-10-25 13:02
dokument Zarządzenie nr 176/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie Nr 176a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-10-27 09:05
dokument Zarządzenie nr 175/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonej do zbycia 2023-10-23 09:06
dokument Zarządzenie nr 174/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie (samorządowa instytucja kultury), powołania Komisji Konkursowej oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. 2023-10-23 09:05
dokument Zarządzenie nr 173/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 3 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2023-10-09 08:29
dokument Zarządzenie nr 172/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia jako aportu do spółki 2023-10-09 08:27
dokument Zarządzenie nr 171/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia. 2023-10-09 08:25
dokument Zarządzenie nr 170/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 170a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-10-20 14:00
dokument Zarządzenie nr 169/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 169a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 169b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok 2023-10-20 13:57
dokument Zarządzenie nr 168/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.09.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-10-20 13:49
dokument Zarządzenie nr 167/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia. 2023-09-29 13:44
dokument Zarządzenie Nr 166/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.09.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do planowanego projektu w naborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza, działanie 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza 2021-2027-EFS + (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej) określonego w Regulaminie Wyboru Projektów nabór nr FEPM.05.08-IZ.00-003/23. 2023-09-27 09:15
dokument Zarządzenie nr 165/ 2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.09.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-09-27 11:32
dokument Zarządzenie nr 164/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.09.2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 81/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 maja 2023 roku zmieniającego zarządzenie Nr 62/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Gminie Miasta Wejherowa. 2023-09-27 11:35
dokument Zarządzenie nr 163/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie pozostałych budynków i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie miasta Wejherowa, nie stanowiących zasobu gminnego Zarządzenie Nr 166/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.09.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do planowanego projektu w naborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza, działanie 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza 2021-2027-EFS + (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej) określonego w Regulaminie Wyboru Projektów nabór nr FEPM.05.08-IZ.00-003/23. oraz Zarządzenie nr 163A/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2022 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie osób organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022r. poz. 2140) zmienionego Zarządzeniem Nr 189/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022 r. poz. 4903) i Zarządzeniem Nr 33/2023 z dnia 21 lutego 2023 r.(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2023 r. poz. 1111 z dnia 02.03.2023 r.) 2023-10-27 08:59
dokument Zarządzenie nr 162/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2023-10-03 14:37
dokument Zarządzenie nr 161/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2023-10-03 14:36
dokument Zarządzenie nr 160/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2023-10-03 14:35
dokument Zarządzenie nr 159/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-09-27 09:23
dokument Zarządzenie nr 158/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2023 r. o wyróżnieniu Repliką Statuetki Jakuba Wejhera 2023-10-23 09:18
dokument Zarządzenie nr 157/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 157a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-09-27 14:26
dokument Zarządzenie nr 156/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.09.2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wejherowie 2023-09-15 12:20
dokument Zarządzenie nr 155/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.09.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-09-15 12:12
dokument Zarządzenie nr 154/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 6 września 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2023-09-15 12:02
dokument Zarządzenie nr 153/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05 września 2023 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-15 11:43
dokument Zarządzenie nr 152/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.09.2023 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2023-09-15 11:35
dokument Zarządzenie nr 151/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.09.2023 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2023-09-15 11:36
dokument Zarządzenie nr 150/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 150a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 150b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok oraz Zarządzenie nr 151/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.09.2023 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2023-09-15 11:32
dokument Zarządzenie nr 149/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2023-10-25 14:49
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 148/2023 z dnia 5 września 2023 r. o wyróżnieniu Medalem Róży 2023-09-15 12:34
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa nr 147/2023 z dnia 5 września 2023 r. o wyróżnieniu Medalem Róży 2023-09-15 12:34
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa nr 146/2023 z dnia 5 września 2023 r. o wyróżnieniu Repliką Statuetki Jakuba Wejhera 2023-09-15 12:34
dokument Zarządzenie nr 145/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 września 2023 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie 2023-09-06 07:43
dokument Zarządzenie nr 144/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-09-04 16:34
dokument Zarządzenie nr 143/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2023-09-04 16:32
dokument Zarządzenie nr 142/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 sierpnia 2023 r.w sprawie zatwierdzenia cennika Centrum Integracji Społecznej Wodne Ogrody w Wejherowie 2023-10-25 14:46
dokument Zarządzenie nr 141/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia cennika Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie 2023-09-04 16:28
dokument Zarządzenie nr 140/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 140a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 140a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-09-04 16:26
dokument Zarządzenie nr 139/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2023-09-04 16:22
dokument Zarządzenie nr 138/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 2023-09-04 16:18
dokument Zarządzenie nr 137/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2023-09-04 16:15
dokument Zarządzenie nr 136/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa i komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Wejherowa na rok 2024 2023-09-04 16:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 135/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.08.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-08-23 13:09
dokument Zarządzenie Nr 134/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.08.2023 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2023-08-23 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 133/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie Nr 133a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 O sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-08-23 12:29
dokument Zarządzenie nr 132/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia cennika Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie 2023-09-04 16:13
dokument Zarządzenie nr 131/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.08.2023 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego lub umowy imiennego rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 2023-10-26 15:22
dokument Zarządzenie Nr 130/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.08.2023r w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2023-08-23 12:02
dokument Zarządzenie Nr 129/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2023-08-23 11:47
dokument Zarządzenie nr 128/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia. 2023-08-23 11:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 127/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia l sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie Nr 127a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-08-23 11:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 1.08.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 90/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa" 2023-08-23 11:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 125/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 1.08.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 243/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Wejherowie ?Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości, naruszeń lub nakłaniania do naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń" 2023-08-23 11:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 124/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 1.08.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 122/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 2023-08-23 11:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 123/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 1.08.2023 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2023-11-13 10:08
dokument Zarządzenie nr 122/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.07.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 119/2023 z dnia 19.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2023-08-10 15:28
dokument Zarządzenie nr 121/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2023-08-01 14:09
dokument Zarządzenie nr 120/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2023-08-01 13:41
dokument Zarządzenie nr 119/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-08-01 13:40
dokument Zarządzenie nr 118/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 118a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok oraz Zarządzenie nr 11 b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok 2023-08-10 15:27
dokument Zarządzenie nr 117/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2023 roku 2023-08-10 15:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.07 .2023 r. W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI DLA STOWARZYSZENIA MŁODYCH ARTYSTÓW ZIEMI WEJHEROWSKIEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2023 ROKU 2023-08-22 11:46
dokument Zarządzenie nr 115/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie przyznania dotacji Wejherowskiemu Klubowi Sportowemu Gryf z siedzibą: Wzgórze Wolności 1, 84-200 Wejherowo 2023-07-20 07:53
dokument Zarządzenie nr 114/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.07.2023 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2023 roku 2023-07-20 07:45
dokument Zarządzenie nr 113/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.07.2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-20 07:43
dokument Zarządzenie nr 112/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2023-07-14 09:42
dokument Zarządzenie nr 111/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.07.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 191/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie realizacji programu pn. Wejherowska Karta Mieszkańca, zmienionego Zarządzeniem nr 153/2022 z dnia 05.09.2022r. 2023-07-14 09:41
dokument Zarządzenie nr 110/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży 2023-07-07 14:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie Nr 109a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-08-22 11:45
dokument Zarządzenie nr 108/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2023-07-14 10:08
dokument Zarządzenie Nr 107/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie Nr 107a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-08-22 11:43
dokument Zarządzenie nr 106/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, powołania Komisji Konkursowej oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 2023-09-04 15:26
dokument Zarządzenie nr 105/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 105a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie Nr 105b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok 2023-07-14 09:36
dokument Zarządzenie nr 104/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia. 2023-07-14 09:29
dokument Zarządzenie nr 103/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2023-07-03 15:54
dokument Zarządzenie nr 102/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. 2023-07-03 15:53
dokument Zarządzenie nr 101/2023 Prezydent Miasta Wejherowa z dnia 26.06.2023 r. w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie Miasta Wejherowa 2023-06-27 09:38
dokument Zarządzenie nr 100/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 2023-08-01 14:15
dokument Zarządzenie nr 99/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2022 2023-07-07 14:47
dokument Zarządzenie nr 98/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2023 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2023-06-27 10:13
dokument Zarządzenie nr 97/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 97a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 97b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok 2023-09-06 07:35
dokument Zarządzenie nr 96/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-07-03 16:30
dokument Zarządzenie nr 95/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2022 rok 2023-07-14 10:06
dokument Zarządzenie nr 94/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2023-07-03 16:22
dokument Zarządzenie nr 93/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.06.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 79/2023 z dnia 22.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, oraz Zarządzenie nr 93a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.06.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-07-03 16:32
dokument Zarządzenie nr 92/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.06.2023 r. 2023-06-19 08:24
dokument Zarządzenie nr 91/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2023-06-19 08:23
dokument Zarządzenie nr 90/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2023-06-19 08:19
dokument Zarządzenie nr 89/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.06.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 122/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 2023-06-19 08:18
dokument Zarządzenie nr 88/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-06-05 11:54
dokument Zarządzenie nr 87/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 87a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 87b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok 2023-06-19 08:25
dokument Zarządzenie nr 86/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 2023 roku o wykonywaniu Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń zmienionej Uchwałą Nr Vnik/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń oraz Uchwałą Nr VIIIk/XXVII/378/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń oraz Uchwałą Nr VIIIk/XXXVII/525/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2022 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń 2023-06-19 16:10
dokument Zarządzenie nr 85/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 2023 roku o wykonywaniu Uchwały Nr VIIIK/XXVI/359/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego dla wnioskodawców zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2023-06-19 16:09
dokument Zarządzenie nr 84/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.05.2023 r. W sprawie przyznania dotacji dla chóru mieszanego Cantores Veiherovienses na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do gminy miasta Wejherowa w 2023 roku 2023-09-04 15:38
dokument Zarządzenie nr 83/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-05-30 12:05
dokument Zarządzenie nr 82/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2023-05-30 12:06
dokument Zarządzenie nr 81/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Gminie Miasta Wejherowa. 2023-05-26 07:50
dokument Zarządzenie nr 80/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2023-05-31 10:57
dokument Zarządzenie nr 79/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-06-05 09:43
dokument Zarządzenie nr 78/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 78a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-05-30 12:10
dokument Zarządzenie nr 77/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-05-30 12:10
dokument Zarządzenie nr 76/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany 2023-05-26 07:48
dokument Zarządzenie nr 75/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2023-05-26 07:47
dokument Zarządzenie nr 74/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 maja 2023r. o zmianie Zarządzenia nr 66/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Wejherowie 2023-05-19 09:17
dokument Zarządzenie nr 73/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.05. 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 203/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Planu dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodku potasu na terenie Wejherowa. 2023-05-19 09:13
dokument Zarządzenie nr 72/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.05.2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru uczestników i ogólnych zasad organizacji w roku 2023 wypoczynku letniego-półkolonii w szkole publicznej prowadzonej przez Gminę Miasta Wejherowa 2023-05-19 09:12
dokument Zarządzenie nr 71/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Wejherowa nr 56/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. dot. powołania Komisji Odbiorowej do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy dla zadania pn.: Budowa ul. Staromłyńskiej w Wejherowie - Etap 1A 2023-05-19 09:09
dokument Zarządzenie nr 70/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2023 - 2025 2023-05-16 13:40
dokument Zarządzenie nr 69/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2023-08-01 13:55
dokument Zarządzenie nr 68/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 2023-08-01 13:53
dokument Zarządzenie nr 67/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 67a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 67b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok 2023-05-19 14:42
dokument Zarządzenie nr 66/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 maja 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Wejherowie 2023-05-10 14:11
dokument Zarządzenie nr 65/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2023-05-16 13:37
dokument Zarządzenie nr 64/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia 2023-05-08 15:17
dokument Zarządzenie nr 63/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 63a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok oraz Zarządzenie nr 63b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok 2023-05-08 15:15
dokument Zarządzenie nr 62/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Gminie Miasta Wejherowa 2023-05-05 11:57
dokument Zarządzenie nr 61/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2023-05-05 11:55
dokument Zarządzenie nr 60/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-04-27 09:58
dokument Zarządzanie nr 59/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 kwietnia 2023 r.w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2023-04-27 09:57
dokument Zarządzenie nr 58/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 58a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok oraz Zarządzenie nr 58b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok 2023-05-08 15:24
dokument Zarządzenie nr 57/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2023 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2023 2023-04-21 08:47
dokument Zarządzenie nr 56/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2023-05-08 15:24
dokument Zarządzenie nr 55/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2023-04-18 15:12
dokument Zarządzenie nr 54/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie Nr 54a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok oraz Zarządzenie nr 54a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-05-08 15:22
dokument Zarządzenie nr 53/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5.04.2023 roku o zmianie Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury Miasta Wejherowa 2023-04-18 15:11
dokument Zarządzenie nr 52/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.04.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-05-04 08:24
dokument Zarządzenie nr 51/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 2023-04-07 11:16
dokument Zarządzenie nr 50/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2023-04-07 11:13
dokument Zarządzenie nr 49/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 49a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-04-18 15:14
dokument Zarządzenie nr 48/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 48a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok oraz Zarządzenie Nr 48b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok 2023-04-11 10:42
dokument Zarządzenie Nr 47/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 marca2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie 2023-03-27 15:24
dokument Zarządzenie nr 46/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 46a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-03-30 13:53
dokument Zarządzenie nr 45/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oraz Zarządzenie nr 45a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia 2023-04-07 11:12
dokument Zarządzenie nr 44/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 44a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 44b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok 2023-03-23 15:13
dokument Zarządzenie nr 43/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-03-23 15:12
dokument Zarządzenie nr 42/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-03-24 12:19
dokument Zarządzenie nr 41/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-03-24 12:29
dokument Zarządzenie nr 40/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-09-04 15:01
dokument Zarządzenie nr 39/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Fryderyka Chopina w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 30 2023-03-06 09:57
dokument Zarządzenie nr 38/2023 roku z dnia 28.02.2023 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2023 2023-03-06 09:57
dokument Zarządzenie Nr 37/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2023 roku o zmianie Zarządzenia Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07 września 2021 roku o wykonywaniu Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń zmienionej Uchwałą Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń oraz Uchwalą Nr VIIIk/XXVII/378/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń oraz Uchwałą Nr VIIIk/XXXVII/525/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2022 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń 2023-03-01 11:17
dokument Zarządzenie nr 36/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2023 roku o zmianie Zarządzenia nr 99/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Mieszkaniowych 2023-03-01 11:19
dokument Zarządzenie nr 35/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 234/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przekazania Osiedlu ?Sucharskiego? w Wejherowie składników mienia komunalnego do korzystania 2023-03-02 14:50
dokument Zarządzenie nr 34/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 34a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 34b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok 2023-03-06 09:58
dokument Zarządzenie nr 33/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia ?Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie osób organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa? (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022r. poz. 2140) zmienionego Zarządzeniem Nr 189/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 listopada 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022r. poz. 4903). 2023-09-04 14:52
dokument Zarządzenie nr 32/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2023-02-22 13:36
dokument Zarządzenie nr 31/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania likwidacji sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2023-02-22 13:34
dokument Zarządzenie nr 30/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia. 2023-02-22 13:34
dokument Zarządzenie nr 29/ 2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-02-28 07:41
dokument Zarządzenie nr 27/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie sporządzenia Raportu o stanie Gminy Miasta Wejherowa za rok 2022 2023-02-16 13:11
dokument Zarządzenie nr 26/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.02.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2023-02-21 12:40
dokument Zarządzenie nr 25/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.02.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2023-02-22 13:55
dokument Zarządzenie nr 24/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 24a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz ZARZĄDZENIE nr 24B/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 24c/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 Miasta Wejherowa na 2023 rok 2023-02-27 08:16
dokument Zarządzenie nr 23/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-03-06 09:59
dokument Zarządzenie nr 22/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-02-21 12:38
dokument Zarządzenie nr 21/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-02-09 13:29
dokument Zarządzenie nr 20/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-02-09 13:30
dokument Zarządzenie nr 19/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2023-02-02 13:04
dokument Zarządzenie nr 18/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2023-02-06 16:21
dokument Zarządzenie nr 17/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży 2023-02-06 16:27
dokument Zarządzenie nr 16/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej oraz oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, w których szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w klasie wyższej niż klasa I 2023-01-31 13:11
dokument Zarządzenie nr 15/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wejherowa w 2023 r. 2023-02-16 13:06
dokument Zarządzenie nr 14/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 14a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Wejherowa na 2023 rok 2023-02-22 13:45
dokument Zarządzenie nr 13/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2023 2023-02-06 16:30
dokument Zarządzenie nr 12/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie Nr 12a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie Nr 12b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 2023-09-06 07:33
dokument Zarządzenie nr 11/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 stycznia 2023 r. o zmianie zarządzenia nr 147/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.07.2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu obciążania nieruchomości należących do zasobu Gminy Miasta Wejherowa 2023-01-30 08:27
dokument Zarządzenie nr 10/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.01.2023 r. w sprawie opracowania i przekazania danych niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok 2022 2023-01-30 08:24
dokument Zarządzenie nr 9/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.01.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu podmiotów, którym została udzielona dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2023 roku 2023-01-20 14:13
dokument Zarządzenie nr 8/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 stycznia 2023 r. sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie pn. Prowadzenie monitoringu w Wejherowie za pomocą mierników wskaźnikowych do pomiaru pyłu PM10 w 2023 r. oraz Zarządzenie nr 8a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.01.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, oraz Zarządzenie nr 8b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.01.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-02-09 13:33
dokument Zarządzenie nr 7/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2023-01-20 14:15
dokument Zarządzenie nr 6/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 6a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-01-30 08:22
dokument Zarządzenie nr 5/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Wejherowa na 2023 rok 2023-01-30 08:31
dokument Zarządzenie nr 4/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2023-01-13 09:00
dokument Zarządzenie nr 3/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-01-13 09:00
dokument Zarządzenie nr 2/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkól na rok 2023 2023-01-09 12:48
dokument Zarządzenie nr 1/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 1/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie Nr la/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-01-20 14:17