Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Przebieg sesji i raport z głosowań 2022-12-20 09:30
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2022-12-21 10:08
dokument Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/550/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2022-12-22 15:06
dokument Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/549/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 2023-01-18 10:14
dokument Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/548/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 2022-12-22 15:01
dokument Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/547/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi w mieście Wejherowo do kategorii dróg gminnych, ustalenia jej przebiegu i nadania nazwy 2022-12-22 14:59
dokument Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/546/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. o zmianie uchwały nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa 2022-12-22 14:57
dokument Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/545/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 2022-12-22 14:56
dokument Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/544/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIIk/XXIV/319/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku dotyczącej określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Wejherowie zlokalizowanych poza pasem drogowym oraz powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia ustalania opłat na tych parkingach zmienionej uchwałą Nr VIIIk/XXIX/412/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku 2022-12-22 14:54
dokument Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/543/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda 2022-12-22 14:53
dokument Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/542/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2022-12-22 14:51
dokument Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/541/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny części nieruchomości gruntowej 2022-12-22 14:48
dokument Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/540/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny części nieruchomości gruntowej od ceny części nieruchomości gruntowej 2023-01-18 09:44
dokument Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/539/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny części nieruchomości gruntowej 2022-12-22 14:45
dokument Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/538/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 2022-12-22 14:44
dokument Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/537/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Wejherowa 2022-12-22 14:42
dokument Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/536/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 2023-01-31 11:25
dokument Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/535/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2022-12-22 14:38
dokument Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/534/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2022 nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022-12-22 14:31
dokument Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/533/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/401/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2022-12-22 14:27
dokument Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/532/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 2022-12-22 14:21