Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2022-11-16 10:35
dokument Przebieg Sesji 2022-11-16 10:28
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/512/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 2022-11-18 12:04
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/513/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/401/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2022-11-18 12:03
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/514/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości 2022-11-18 12:01
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/515/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-11-18 12:00
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/516/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2022-11-18 11:58
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/517/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-11-18 11:57
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/518/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIIk/XIV/156/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa - Górki Bolszewskie, zmienionej Uchwałą Nr VIIIk/XXXV/479/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. 2022-11-18 11:49
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/519/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIIIk/III/19/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ul. Judyckiego, ul. 12 Marca i od północy terenem kolejowym 2022-11-18 11:48
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/520/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIIIk/XIV/159/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obszaru węzła komunikacyjnego ?Śmiechowo? ? powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 ? z terenami przyległymi 2022-11-18 11:47
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/521/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży udziału w części wspólnej nieruchomości przy ul. Kościuszki 15a w Wejherowie na rzecz osoby fizycznej 2022-11-28 09:04
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/522/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Wejherowa 2022-11-18 11:39
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/523/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2022-11-18 11:35
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/524/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku 2022-11-18 11:32
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/525/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z 17 marca 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń 2022-11-18 11:26
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/526/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu 2022-11-18 11:25
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/527/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2023 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2022-11-18 11:20