Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Przebieg sesji 2022-06-28 08:14
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2022-07-04 08:16
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/469/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Wejherowa wotum zaufania 2022-06-30 14:17
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/470/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok 2022-06-30 14:15
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/471/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2021 rok 2022-06-30 14:14
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/472/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 2022-06-30 14:13
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/473/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/401/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2022-06-30 14:12
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/474/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta Wejherowa na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Wejherowo Spółką z o.o. z siedzibą w Wejherowie o powierzeniu świadczenia publicznych usług przewozowych w autobusowej komunikacji miejskiej 2022-06-30 14:10
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/475/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze położonym po południowej stronie ul. Roszczynialskiego, na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Dąbka 2022-06-30 14:09
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/476/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza 2022-06-30 14:08
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/477/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Tuwima 2022-06-30 14:07
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/478/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIIk/XXXI/448/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Przemysłową a terenem kolejowym 2022-06-30 14:06
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/479/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIk/XIV/156/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa - Górki Bolszewskie 2022-06-30 14:05
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/480/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 2022-06-30 14:04
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/481/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej 2022-06-30 14:02
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/482/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2022-06-30 14:01
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/483/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 2022-06-30 14:00
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/484/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/176/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa 2022-06-30 13:59
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/485/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Wejherowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 2022-06-30 13:57
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/486/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi w mieście Wejherowo do kategorii dróg gminnych, ustalenia jej przebiegu i nadania nazwy 2022-06-30 13:54
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/487/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej 2022-06-30 12:53
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/488/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Wejherowa i Gmin objętych porozumieniem komunalnym" 2022-06-30 12:52
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/489/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/417/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022? 2022-06-30 12:51
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/490/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia ?Raportu z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku? oraz "Raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku" 2022-06-30 12:46
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/491/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Wejherowa na rok szkolny 2022/2023 2022-06-30 12:42
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/492/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie 2022-06-30 12:41