Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 249/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów instytucji kultury Miasta w Wejherowie 2023-02-09 14:09
dokument Zarządzenie nr 248/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury Miasta Wejherowa. 2023-02-09 14:09
dokument Zarządzenie nr 247/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 247a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok, oraz Zarządzenie nr 247b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok 2023-01-20 11:17
dokument Zarządzenie nr 246/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 202 oraz Zarządzenie nr 246a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok, oraz Zarządzenie nr 246B/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 2023-01-20 11:16
dokument Zarządzenie nr 245/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.12 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2023-02-16 13:16
dokument Zarządzenie nr 243/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Miasta Wejherowa na rok 2023 2023-01-30 07:56
dokument Zarządzenie nr 242/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.12.2022 r. o zmianie Zarządzenia nr 98/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych, zmienionego Zarządzeniem nr 45/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 marca 2022 r. 2023-01-04 13:56
dokument Zarządzenie nr 241/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-01-30 08:05
dokument Zarządzenie nr 240/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-01-30 08:05
dokument Zarządzenie nr 239/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia. 2023-01-04 15:13
dokument Zarządzenie nr 238/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 238a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok, oraz Zarządzenie nr 238b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok 2023-01-20 11:17
dokument Zarządzenie nr 237/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 grudnia 2022 roku. W sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2022-12-28 11:00
dokument Zarządzenie nr 236/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.12 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa do i z Szkoły Podstawowej nr 11 i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 2022-12-27 07:56
dokument Zarządzenie nr 235/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.12.2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu dowozu i dofinansowania dojazdu do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa 2022-12-27 07:56
dokument ZARZĄDZENIE 234/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego konkursu ofert na wykonanie zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska przez podmioty spoza sektora finansów publicznych 2022-12-21 13:38
dokument Zarządzenie nr 233/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 233a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok, oraz Zarządzenie nr 233b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok 2023-01-19 14:03
dokument Zarządzenie nr 232/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2022 roku o zmianie zarządzenia nr 1/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych oraz służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2023-01-19 14:00
dokument Zarządzenie nr 231/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2022 r. o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2022-12-27 07:55
dokument Zarządzenie nr 230/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2022 r. o zmianie Zarządzenia w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2022-12-27 10:33
dokument Zarządzenie Nr 229/2022 Prezydenta Miasta Wejherowaz dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego 2022-12-20 14:56
dokument Zarządzenie nr 228/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie obowiązku redukcji zużycia energii elektrycznej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa oraz Zarządzenie nr 228a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok, oraz Zarządzenie nr 228b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok 2023-01-19 13:56
dokument Zarządzenie nr 227/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2022-12-20 12:25
dokument Zarządzenie nr 226/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2022-12-20 12:25
dokument Zarządzenie Nr 225/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie jako za mawiającego upoważnionego do przetwarzania oraz zawarcia umowy w imieniu i na rzecz samorządowych placówek oświatowych w zakresie przeglądów budynków szkolnych 2023-01-05 11:02
dokument Zarządzenie nr 224/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2022-12-20 12:20
dokument Zarządzenie nr 223/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2022-12-15 15:18
dokument Zarządzenie nr 222/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu części nieruchomości gruntowej 2022-12-15 15:12
dokument Zarządzenie nr 221/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2023-01-05 11:10
dokument Zarządzenie nr 220/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2022-12-27 10:35
dokument Zarządzenie nr 219/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2023-01-05 11:10
dokument Zarządzenie nr 218/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie przyznania dotacji Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals Bojano, ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Koleczkowo 2022-12-22 08:22
dokument Zarządzenie nr 217/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.12.2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 179/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.10.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Wejherowa na lata 2023-2033 2022-12-12 15:42
dokument 216 2022-12-12 15:38
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa nr 215/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. o wyróżnieniu Medalem Róży Parafię p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wejherowie z okazji 40 - lecia istnienia 2022-12-22 09:46
dokument Zarządzenie nr 214/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-12-22 08:22
dokument Zarządzenie nr 213/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2022-12-06 12:50
dokument Zarządzenie nr 211/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych Gminy Miasta Wejherowa 2022-12-12 08:44
dokument Zarządzenie nr 210/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2023 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-12-06 12:48
dokument Zarządzenie nr 209/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.11.2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-12-06 12:46
dokument Zarządzenie nr 208/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej oraz Zarządzenie nr 208a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok, oraz Zarządzenie nr 208b/2022Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok, oraz Zarządzenie nr 208c/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2022-12-22 08:24
dokument Zarządzenie nr 207/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia. 2022-12-06 12:44
dokument Zarządzenie nr 206/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2022-12-06 12:43
dokument Zarządzenie nr 205/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2022-12-06 12:37
dokument Zarządzenie nr 204/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.11.2022 r. w sprawie przyznania dotacji Wejherowskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Autyzmem w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2022 roku 2022-11-28 11:48
dokument Zarządzenie nr 203/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.11.2022 r. w sprawie przyjęcia Planu dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodku potasu na terenie Wejherowa. 2022-11-28 14:39
dokument Zarządzenie nr 202/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.11.2022 r. W sprawie zmiany w składzie miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego 2022-11-28 14:31
dokument Zarządzenie nr 201/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 201a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok 2022-12-12 08:40
dokument Zarządzenie nr 200/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2022-12-07 15:43
dokument Zarządzenie nr 199/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.11.2022r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2023r. 2022-11-22 15:05
dokument Zarządzenie nr 198b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok 2022-11-28 14:31
dokument Zarządzenie nr 198a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok 2022-11-28 14:20
dokument Zarządzenie nr 198/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 2022-11-28 14:18
dokument Zarządzenie nr 197/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2022 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2023 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-12-20 12:23
dokument Zarządzenie nr 196/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2022r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Akcji Zimowej w Wejherowie 2023-01-13 09:41
dokument Zarządzenie nr 195/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 2022-12-12 08:44
dokument Zarządzenie nr 194/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.11.2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2022-11-28 14:16
dokument Zarządzenie nr 193/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.11.2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 193a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 Miasta Wejherowa na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 193a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 Miasta Wejherowa na 2022 rok 2022-12-12 08:39
dokument Zarządzenie nr 190/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.11.2022 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia. 2023-02-13 11:56
dokument Zarządzenie nr 189/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2022 z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia ?Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie osób organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa?. 2022-12-13 11:34
dokument Zarządzenie nr 187/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2.11.2022 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2022 2022-11-10 09:50
dokument Zarządzenie nr 186/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 listopada 2022 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 186a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok 2022-11-15 14:41
dokument Zarządzenie Nr 185/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 listopada 2022 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji zadań związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-11-18 14:37
dokument Zarządzenie nr 184/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 listopda 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2022-11-07 15:09
dokument Zarządzenie nr 183/ 2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.10.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 97/2022 z dnia 14.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-11-07 15:08
dokument Zarządzenie nr 182/ 2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.10.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 155/2022 z dnia 09.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2022-11-07 15:08
dokument Zarządzenie nr 181/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2022-11-02 15:31
dokument Zarządzenie nr 180/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 180a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok, oraz Zarządzenie nr 180b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok. 2022-11-10 09:49
dokument Zarządzenie nr 179/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Wejherowa na lata 2023-2033 2023-01-23 08:27
dokument Zarządzenie nr 178/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2022-11-07 08:52
dokument Zarządzenie nr 177/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2022-11-07 08:52
dokument Zarządzenie nr 176/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.10.2022 r. W sprawie przyznania dotacji stowarzyszeniu Misternicy Kaszubscy w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do gminy Miasta Wejherowa w 2022 roku 2022-10-27 12:25
dokument Zarządzenie nr 175/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2022 r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 175a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie nr 175b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok oraz Zarządzenie nr 175c/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 Miasta Wejherowa na 2022 rok 2022-11-07 10:56
dokument Zarządzenie nr 174 / 2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.10.2022 r. w sprawie: przekazania danych do planu zamówień publicznych na rok 2023 2022-11-28 14:10
dokument Zarządzenie nr 173/ 2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-10-28 14:32
dokument Zarządzenie nr 172/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2022-10-18 09:39
dokument Zarządzenie nr 171/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2022-10-18 09:38
dokument Zarządzenie nr 170/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 października 2022 roku o wyróżnieniu Repliką Statuetki Jakuba Wejhera. I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie 2022-10-18 14:24
dokument Zarządzenie nr 169/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. IX Jarmarku Bożonarodzeniowego w Wejherowie. 2022-10-18 14:24
dokument Zarządzenie nr 168/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 168a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie nr 168b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok 2022-10-25 12:48
dokument Zarządzenie nr 166/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-10-18 14:25
dokument Zarządzenie nr 165/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 165a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 165b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok 2022-10-25 12:49
dokument Zarządzenie nr 164/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 2022-10-25 12:50
dokument Zarządzenie nr 163/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Wejherowa 2022-10-25 13:02
dokument Zarządzenie nr 162/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie nr 162a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 Miasta Wejherowa na 2022 rok 2022-10-25 13:02
dokument Zarządzenie nr 161/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-10-06 08:12
dokument Zarządzenie nr 160/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-10-06 08:12
dokument Zarządzenie nr 159/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2022-10-06 08:11
dokument Zarządzenie nr 158/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny nadesłanych prac plastycznych w konkursie Lepsze połączenia - zeroemisyjna komunikacja miejska w Wejherowie w ramach akcji KLIMATYCZNIE w Wejherowie oraz Europejskiego Tygodnia Mobilności (16-22.09.2022) 2022-09-26 14:08
dokument Zarządzenie nr 157/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2022-09-22 07:41
dokument Zarządzenie Nr 156/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022, oraz Zarządzenie nr 156a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie nr 156b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok 2022-10-06 08:19
dokument Zarządzenie nr 155/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-09-22 07:41
dokument Zarządzenie nr 154/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 września 2022 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa Pana Andrzeja Zieleniewskiego Wiceprezesa Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. 2022-10-11 08:32
dokument Zarządzenie nr 153/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.09.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 191/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie realizacji programu pn. Wejherowska Karta Mieszkańca 2022-10-06 08:22
dokument Zarządzenie nr 152/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 września 2022 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2022-09-07 11:11
dokument Zarządzenie nr 151/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.08.2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Samorządowego nr 2 w Wejherowie 2022-09-08 10:34
dokument Zarządzenie nr 150/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.08.2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie 2022-09-08 10:34
dokument Zarządzenie nr 149/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.08.2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie 2022-09-08 10:34
dokument Zarządzenie nr 148/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.08.2022 roku w sprawie powierzenia Pani Sylwii Marczyńskiej stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejherowie 2022-09-08 10:35
dokument Zarządzenie nr 147/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.08.2022 roku w sprawie powierzenia Pani Danucie Czernewskiej stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie 2022-09-08 10:35
dokument Zarządzenie nr 146/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2022 roku w sprawie powierzenia Pani Oldze Tomaszewskiej stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Józefa Wybickiego w Wejherowie 2022-09-08 10:35
dokument Zarządzenie nr 145/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 145a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 sierpnia 2022 roku, oraz Zarządzenie nr 145b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 sierpnia 2022 r. 2022-09-13 10:59
dokument Zarządzenie nr 144/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 sierpnia 2022 r. 30 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2022-08-31 15:14
dokument Zarządzenie nr 143/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2022-08-31 15:11
dokument Zarządzenie nr 142/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2022-08-31 15:09
dokument Zarządzenie nr 141/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji do objęcia w posiadanie lokalu mieszkalnego 2022-08-31 15:15
dokument Zarządzenie nr 140/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-26 08:59
dokument Zarządzenie nr 139/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2022-08-25 14:42
dokument Zarządzenie nr 138/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa i komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Wejherowa na rok 2023 2022-08-24 13:06
dokument Zarządzenie nr 137/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 137a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok 2022-08-24 13:05
dokument Zarządzenie nr 135/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 135a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 sierpnia 2022 roku, oraz Zarządzenie nr 135b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 sierpnia 2022 r. 2022-08-22 15:30
dokument Zarządzenie nr 134/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-12 11:47
dokument Zarządzenie nr 133/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 2022-08-17 11:00
dokument Zarządzenie nr 132/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2022-08-12 14:21
dokument Zarządzenie nr 131/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-08-16 13:12
dokument Zarządzenie nr 130/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Wejherowa 2022-08-11 13:05
dokument Zarządzenie nr 129/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 2022-09-07 07:40
dokument Zarządzenie nr 128 /2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 2022-08-03 14:42
dokument Zarządzenie nr 127/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej 2022-08-03 14:44
dokument Zarządzenie nr 126/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lipca 2022 roku uchylające zarządzenie nr 2/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Wejherowa 2022-08-02 09:48
dokument Zarządzenie nr 125/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 125a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok 2022-08-04 10:15
dokument Zarządzenie nr 124/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2022-07-27 11:32
dokument Zarządzenie nr 123/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 45 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2022-07-20 12:27
dokument Zarządzenie nr 122/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 2022-08-17 11:00
dokument Zarządzenie nr 121/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 121a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok, oraz Zarządzenie Nr 121b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok 2022-07-28 11:50
dokument Zarządzenie nr 120/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.07.2022 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2022 roku 2022-08-17 11:00
dokument Zarządzenie nr 119/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.07.2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-17 11:01
dokument Zarządzenie nr 118/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu części nieruchomości gruntowej oraz udziału w nieruchomości gruntowej nabytych uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Wejherowa 2022-08-17 11:01
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 117/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. o wyróżnieniu Medalem Róży 2022-08-31 08:08
dokument Zarządzenie nr 116/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2022-08-17 11:02
dokument Zarządzenie nr 115/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.07.2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa do i z Szkoły Podstawowej nr 11 i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 2022-08-17 11:02
dokument Zarządzenie nr 114/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-17 11:02
dokument Zarządzenie nr 113/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-08-17 11:02
dokument Zarządzenie nr 112/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-08-17 11:03
dokument Zarządzenie nr 111 /2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-08-17 11:03
dokument Zarządzenie nr 110/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu programu pn.: "Kwitnące drzewa i krzewy dla Wejherowa" 2022-08-17 11:03
dokument Zarządzenie nr 109/ 2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-07-27 08:30
dokument Zarządzenie Nr 108/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz zarządzenie nr 108a/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku oraz zarządzenie nr 108b/2022 2022-07-15 13:51
dokument Zarządzenie Nr 107/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 2022-08-17 10:56
dokument Zarządzenie Nr 106/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2021 rok 2022-07-28 12:17
dokument Zarządzenie Nr 105/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie nr 105a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 Miasta Wejherowa na 2022 rok 2022-10-25 13:04
dokument Zarządzenie nr 104/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.06.2022 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkól na rok 2022 2022-07-01 13:05
dokument Zarządzenie nr 103/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2022-07-01 13:55
dokument Zarządzenie nr 102/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji Wejherowskiemu Klubowi Sportowemu Gryf z siedzibą: Wzgórze Wolności 1, 84-200 Wejherowo 2022-07-01 13:55
dokument Zarządzenie nr 101/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2022-07-01 13:51
dokument Zarządzenie nr 100/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 czerwca 2022 roku o zmianie zarządzenia nr 19/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2022-06-24 08:10
dokument Zarządzenie nr 99/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.06.2022 r. W sprawie przyznania dotacji Wejherowskiemu Klubowi Kulturystycznemu I Sportów Siłowych Apollo w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2022 roku. 2022-06-24 08:09
dokument Zarządzenie nr 98/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-06-24 08:08
dokument Zarządzenie nr 97/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-07-27 08:28
dokument Zarządzenie nr 96/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia. 2022-06-21 14:21
dokument Zarządzenie Nr 95/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz zarządzenie Nr 95a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 95b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 czerwca 2022 r. 2022-07-28 11:41
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 93/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa 2022-06-17 15:31
dokument Zarządzenie nr 92/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2022-06-13 07:52
dokument Zarządzenie nr 91/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 91a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 91b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. 2022-07-14 15:27
dokument Zarządzenie nr 90/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2022-06-13 07:50
dokument Zarządzenie Nr 89/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok 2022-06-17 15:30
dokument Zarządzenie Nr 88/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2022-05-30 11:47
dokument Zarządzenie Nr 87/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 81/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2022-05-30 11:44
dokument Zarządzenie Nr 86/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2021 2022-07-15 13:39
dokument Zarządzenie nr 85/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 85a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok 2022-06-17 15:30
dokument Zarządzenie nr 84/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2022 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-05-20 14:36
dokument Zarządzenie nr 83/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2022-05-16 15:32
dokument Zarządzenie nr 82/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 maja 2022 r. W sprawie zmian w budżecie gminy miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 82a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok, oraz Zarządzenie Nr 82b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 maja 2022 r. 2022-07-28 11:40
dokument Zarządzenie nr 81/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2022-05-10 12:51
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 80/2022 z dnia 4 maja 2022 roku o wyróżnieniu Medalem Róży 2022-05-05 15:21
dokument Zarządzenie nr 79/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziałów w prawie własności części nieruchomości gruntowej 2022-05-05 15:19
dokument Zarządzenie nr 78/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie osób organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa. 2022-06-28 15:36
dokument Zarządzenie nr 77/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2022-05-13 07:48
dokument Zarządzenie nr 76/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2022 r. Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 lutego 2022 r. 2022-04-29 13:14
dokument Zarządzenie nr 75/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 75a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 75b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2022 r. 2022-07-14 15:27
dokument Zarządzenie nr 74/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok 2022-07-28 11:38
dokument Zarządzenie nr 73/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 73a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2022 roku 2022-05-06 15:32
dokument Zarządzenie nr 72/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.04.2022 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2022 2022-04-28 15:42
dokument Zarządzenie Nr 71/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.04.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Wejherowie oraz załącznik do zarządzenia. 2022-04-28 15:41
dokument Zarządzenie Nr 70/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok 2022-05-06 15:32
dokument Zarządzenie Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 kwietnia 2022 r.w w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej 2022-04-14 14:52
dokument Zarządzenie Nr 68/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 kwietnia 2022 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-04-14 14:47
dokument Zarządzenie NR 67/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 67a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok 2022-04-28 14:06
dokument Zarządzenie Nr 66/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2022-04-11 15:15
dokument Zarządzenie Nr 65/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.04.2022r. w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 2022-04-20 12:02
dokument Zarządzenie Nr 64/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.04.2022r. w sprawie odwołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 2022-04-20 12:03
dokument Zarządzenie nr 63/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-11 15:13
dokument Zarządzenie NR 62/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 62a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok 2022-05-06 15:32
dokument Zarządzenie Nr 61/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok 2022-04-11 15:13
dokument ZARZĄDZENIE nr 60/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków i lokałi użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa 2022-04-29 15:16
dokument Zarządzenie Nr 59/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2022-03-29 13:03
dokument Zarządzanie nr 58/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 58a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok 2022-03-30 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.03.2022 r. W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI WEJHEROWSKIEMU KLUBOWI KULTURYSTYCZNEMU I SPORTÓW SIŁOWYCH APOLLO NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2022 ROKU 2022-03-21 12:13
dokument Zarządzenie NR 56/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz pianie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 56a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok 2022-03-29 12:59
dokument Zarządzenie nr 55/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.03.2022 roku w sprawie powołania horyzontalnego zespołu zadaniowego do spraw opracowania Strategii Rozwoju Miasta Wejherowa na lata 2023 - 2033 2022-03-17 12:08
dokument Zarządzenie nr 54/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 54a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok 2022-03-29 12:59
dokument Zarządzenie Nr 53/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu koordynującego pomoc uchodźcom z Ukrainy 2022-03-17 12:09
dokument Zarządzenie nr 52/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.03.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia. 2022-05-20 14:49
dokument Zarządzenie NR 51/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.03.2022 r. W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI STOWARZYSZENIU AMAZONEK PRZY SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE W TRYBIE UPROSZCZONYM NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2022 ROKU 2022-03-11 15:02
dokument Zarządzenie NR 50/ 2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-03-11 15:00
dokument Zarządzenie NR 49/ 2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-03-11 14:59
dokument Zarządzenie nr 48/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-03-29 12:59
dokument Zarządzenie nr 46/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2022, oraz Zarządzenie Nr 46a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok. 2022-03-11 11:28
dokument Zarządzenie NR 45/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.03.2022 r. o zmianie Zarządzenia Nr 98/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. 2022-03-15 07:43
dokument Zarządzenie Nr 44/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 w Wejherowie 2022-02-28 14:57
dokument Zarządzenie Nr 43/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie 2022-02-28 14:56
dokument Zarządzenie Nr 42/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 Lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie 2022-02-28 14:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2022 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 41a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok 2022-03-04 15:17
dokument Zarządzenie Nr 40/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze aportu do spółki 2022-02-28 14:53
dokument Zarządzenie Nr 39/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia 2022-02-18 15:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowe oraz Zarządzenie nr 38a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.02.2022 2022-05-05 15:16
dokument Zarządzenie NR 37/ 2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-03-10 13:34
dokument Zarządzenie nr 36/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie powołania horyzontalnego zespołu zadaniowego do spraw rewitalizacji 2022-02-17 12:16
dokument Zarządzenie nr 35/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2022-02-17 12:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-17 12:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 33/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2312022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2022-02-11 15:19
dokument ZARZĄDZENIE nr 31/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2022 z dnia 01.02.2022 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2022-02-11 15:18
dokument Zarządzenie Nr 30/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie sporządzenia Raportu o stanie Gminy Miasta Wejherowa za rok 2021 2022-02-04 13:52
dokument ZARZĄDZENIE nr 29/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2022-02-07 14:17
dokument Zarządzenie Nr 28/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2022-01-28 14:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 27/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2022-01-31 07:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 26/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2022-01-31 07:38
dokument Zarządzenie nr 25/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej oraz oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, w których szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w klasie wyższej niż klasa I 2022-01-28 14:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 23/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2022-02-04 13:51
dokument Zarządzenie Nr 22/2022 roku z dnia 25.01.2022 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2022 2022-02-04 13:48
dokument Zarządzenie Nr 21/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych: Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka, Szkoły Podstawowej nr 9 im. Józefa Wybickiego, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 obejmującego Szkołę Podstawową nr 8 im. Ofiar Martyrologii Piaśnicy i Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Wesołej Ósemki w Wejherowie 2022-02-04 13:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 20/2022 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 25.01.2022 r. w sprawie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wejherowa w 2022 r. 2022-01-28 14:37
dokument Zarządzenie Nr 19/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa 2022-01-28 14:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 18/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 stycznia 2022 roku W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W2022ROKU 2022-01-28 14:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2022 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i ?wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 17a/2022 Prezydenta Miasta "Wejherowa z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok 2022-02-04 13:46
dokument Zarządzenie Nr 16/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok 2022-02-04 13:43
dokument Zarządzenie Nr 15/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2022-01-20 14:41
dokument Zarządzenie Nr 14/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2022-01-31 07:39
dokument Zarządzenie nr 13/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i lokali przeznaczonych do zbycia 2022-01-20 14:38
dokument Zarządzenie Nr 12/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 2022-01-20 14:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-01-20 14:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.01.2022 r. w sprawie opracowania i przekazania danych niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok 2021. 2022-01-25 15:13
dokument Zarządzenie Nr 9/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11stycznia2022 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 2022-01-20 14:33
dokument Zarządzenie nr 8/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2022-01-20 14:32
dokument Zarządzenie Nr 7/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2022 2022-01-20 14:31
dokument Zarządzenie Nr 6a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok 2022-01-20 14:18
dokument ZARZ.L\DZENIE NR 6/2022 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 2022-01-20 14:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2022 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Miasta Wejherowa na rok 2022. 2022-01-20 14:17
dokument Zarządzenie nr 4/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.01.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2022 2022-04-21 14:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.01.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-01-20 14:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.01.2022 r. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23012021zdnia30.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-01-20 14:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.01.2022 r. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22312021 z dnia 23. 11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-01-20 14:12