Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Przebieg sesji 2021-12-21 07:43
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2021-12-27 15:32
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/422/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Wejherowa 2021-12-22 14:51
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/421/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczących Rad Osiedli 2021-12-22 14:49
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/420/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady Miasta, Wiceprzewodniczących Rady Miasta, Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta, Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta oraz pozostałych radnych Rady Miasta Wejherowa, a także w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowych 2021-12-22 14:48
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/419/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyje?cia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisje? Rewizyjna? 2021-12-22 14:46
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/418/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022? 2021-12-22 14:45
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/417/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022" 2021-12-22 14:44
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/416/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej Gmin Miasta Wejherowo ? Reda "KOMPAS" 2021-12-22 12:48
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/415/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII k/XLV/536/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2021-12-22 12:46
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/414/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku 2021-12-22 12:44
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/413/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIIk/XXIV/320/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia nowego regulaminu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Wejherowa 2021-12-22 12:43
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/412/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIIk/XXIV/319/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Wejherowie zlokalizowanych poza pasem drogowym oraz powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia ustalania opłat na tych parkingach 2021-12-22 12:42
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/411/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i transportu nieczystości ciekłych 2021-12-22 12:41
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/410/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wejherowie 2021-12-22 12:38
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/409/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany i nadania nazwy ulicy w Wejherowie 2021-12-22 12:37
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/408/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miasta Wejherowa na lata 2022 - 2025" 2021-12-22 12:35
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/407/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa obejmującego część Śródmieścia 2021-12-22 12:33
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/406/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2021-12-22 12:31
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/405/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2021-12-22 12:30
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/404/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu do spółki Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. 2021-12-22 12:28
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/403/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wejherowo 2021-12-22 12:27
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/402/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 2021-12-22 12:25
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/401/2021 RADY MIASTA WEJHEROWO z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2021-12-22 12:22
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/400/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021-12-22 12:20
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/399/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 2021-12-22 12:18
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/398/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. o wyborze Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wejherowa 2021-12-22 12:17
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/397/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. o wyborze Przewodniczącego Komisji Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa 2021-12-22 12:16
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/396/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/I/4/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania i ustalenia składu stałych Komisji Rady Miasta Wejherowa na okres kadencji w latach 2018-2023 2021-12-22 12:13