Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatki od nieruchomości

(Druki poniżej)

Tabele stawek podatku od nieruchomości w 2022 r.

 

Od gruntów:

 

  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  

1,02 zł od 1 m2 powierzchni 

 pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

5,15 zł od 1 ha powierzchni

  od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 0,53 zł od 1 m2 powierzchni

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 ze zmianami) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,39 zł od 1 m² powierzchni

Od budynków lub ich części:

  mieszkalnych 

0,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

25,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

12,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

5,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

8,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  1. Informacje w sprawie podatku od nieruchomości
  2. Deklaracja i informacja w sprawie podatku leśnego
  3. Informacje w sprawie podatku rolnego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 08-12-2021 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 08-12-2021 11:43