Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VIk/VI/81/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przyznania Statuetki Jakuba Wejhera "Za szczególne zasługi dla Wejherowa" 2011-04-27 12:23
dokument Uchwała Nr VIk/VI/80/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. o wyrażeniu zgody na użycie nazwy miasta Wejherowo w kompozycji plastycznej znaku graficznego wzoru przemysłowego nr Wp 17159 z wyrazem "Wejherowo", stanowiącego nazwę Komitetu Wyborczego "Wolę Wejherowo" 2011-04-27 12:21
dokument Uchwała Nr VIk/VI/79/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady Miasta, Wiceprzewodniczących Rady Miasta, Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta, Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta oraz pozostałych radnych Rady Miasta Wejherowa, a także w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowych 2011-04-27 12:19
dokument Uchwała Nr VIk/VI/78/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2011-04-27 12:11
dokument Uchwała Nr VIk/VI/77/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków tejże Rady 2011-04-27 12:07
dokument Uchwała Nr VIk/VI/76/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/III/23/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2011 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2011-04-27 12:04
dokument Uchwała Nr VIk/VI/75/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. o zmianie Statutu samorządowej instytucji kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie 2011-04-27 12:02
dokument Uchwała Nr VIk/VI/74/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. o wypowiedzeniu porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wejherowskiego 2011-04-27 11:59
dokument Uchwała Nr VIk/VI/73/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo ? parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie 2011-04-27 11:59
dokument Uchwała Nr VIk/VI/72/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Sucharskiego i Łęgowskiego 2011-04-27 11:48
dokument Uchwała Nr VIk/VI/71/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Wejherowa w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Wejherowa oraz rozwiązania porozumienia z dnia 20 stycznia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Wejherowa w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2004 r., Nr 12 poz. 249) 2011-04-27 11:45
dokument Uchwała Nr VIk/VI/70/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2011-04-27 11:40
dokument Uchwała Nr VIk/VI/69/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2011-04-27 09:26
dokument Uchwała Nr VIk/VI/68/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XXXVI/398/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2011-04-27 09:12
dokument Uchwała Nr VIk/VI/67/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2011-04-27 09:08
dokument Uchwała Nr VIk/VI/66/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobami fizycznymi 2011-04-27 09:07
dokument Uchwała Nr VIk/VI/65/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2011-04-27 09:05
dokument Uchwała Nr VIk/VI/64/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobami fizycznymi 2011-04-27 09:02
dokument Uchwała Nr VIk/VI/63/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa 2011-04-27 08:55
dokument Uchwała Nr VIk/VI/62/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/L/540/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz ustanowienia służebności przesyłu 2011-04-27 08:49
dokument Uchwała Nr VIk/VI/61/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Wejherowa 2011-04-27 08:45
dokument Uchwała Nr VIk/VI/60/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XLVIII/512/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie 2011-04-27 08:39
dokument Uchwała Nr VIk/VI/59/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Wejherowie przy ul. Judyckiego 14 2011-04-27 08:36
dokument Uchwała Nr VIk/VI/58/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Gdynia na wykonanie opracowania projektu Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) 2011-04-27 08:34
dokument Uchwała Nr VIk/VI/57/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2011 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 2011-04-27 08:31
dokument Uchwała Nr VIk/VI/56/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011 - 2026 2011-04-27 08:16
dokument Uchwała NR VIk/VI/55/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 2011-04-27 08:09