Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 39/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.03.2021r. w sprawie powołania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 2021-03-03 10:58
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 marca 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa 2021-03-02 15:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 37/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-03-03 12:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 36/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-03-03 12:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 35/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-03-03 12:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 34/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-03-03 12:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 32/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2021-02-24 13:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2021-02-24 13:04
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16.02.2021 r. w sprawie Komisji do spraw finansowania prac konserwatorskich 2021-02-17 12:12
dokument Zarządzenie Nr 29/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lutego 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa 2021-02-22 11:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 28a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-02-18 08:59
dokument Zarządzenie nr 27/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.02.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia. 2021-02-17 12:14
dokument Zarządzenie Nr 26/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do wyboru instytucji finansowej obsługującej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2021-02-05 11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.02.2021 r. w sprawie opracowania i przekazania danych niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok 2020. 2021-02-03 13:26
dokument Zarządzenie Nr 24/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 lutego 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa 2021-02-03 13:25
dokument Zarządzenie Nr 23/2021 roku z dnia 28.01.2021 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2021 2021-02-02 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 22a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-02-09 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.01.2021 roku W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2021 ROKU 2021-01-28 13:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-02-03 10:09
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2021-02-02 09:48
dokument Zarządzenie nr18/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej oraz oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, w których szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w klasie wyższej niż klasa I 2021-02-02 09:46
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-02-09 11:03
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2021 2021-01-27 12:33
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 2021-02-04 14:42
dokument Zarządzenie Nr 14/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Miasta Wejherowa 2021-01-22 11:43
dokument Zarządzenie nr 13/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 19.01.2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do reprezentowania Gminy Miasta Wejherowa przy realizacji projektu ?Klub Integracji Społecznej Śródmieście? realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.1 Aktywna Integracja, poddziałania 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa - mechanizm ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2021-01-19 13:58
dokument Zarządzenie Nr 12/ 2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 187/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 września 2020 roku w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Gminie Miasta Wejherowa 2021-01-20 14:58
dokument Zarządzenie nr 11/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2021r w sprawie zatwierdzenia ?Diagnozy stanu edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasta Wejherowa? 2021-01-18 15:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2021-01-20 14:56
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa 2021-01-15 15:05
dokument Zarządzenie Nr8/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie jako zamawiającego upoważnionego do przetwarzania oraz zawarcia umowy w imieniu i na rzecz samorządowych placówek oświatowych w zakresie przeglądów budynków szkolnych 2021-01-19 12:53
dokument Zarządzenie nr 7/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkól na rok 2021 2021-01-19 12:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 6a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-01-27 12:31
dokument Zarządzenie Nr 5/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2021-01-13 13:33
dokument ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21.01.2021 r. Nr 4/2021 w sprawie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wejherowa w 2021 r. 2021-01-25 11:05
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-01-27 12:29
dokument Zarządzenie nr 2/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2021-01-13 13:32
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. 2021-01-13 13:32