Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 256/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 grudnia 2021 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2022-01-19 07:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 255/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 3 O grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2022-01-19 07:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 254/2021 PREZYDENTA MIAST A WEJHEROWA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa praz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 254a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2022-01-19 07:19
dokument Zarządzenie Nr 253/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.12.2021r. w sprawie odwołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 2022-01-10 13:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 252 I 2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.12.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-01-19 07:17
dokument ZARZĄDZENIE nr 251/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2022-01-04 14:56
dokument Zarządzenie Nr 250/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie jako zamawiającego upoważnionego do przetwarzania oraz zawarcia umowy w imieniu i na rzecz samorządowych placówek oświatowych w zakresie przeglądów budynków szkolnych 2021-12-29 15:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 249/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 249a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok oraz Zarządzenie Nr 249a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2022-01-19 07:18
dokument Zarządzenie Nr 248/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2021-12-29 15:31
dokument Zarządzenie Nr 247/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania książek z księgozbioru Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2021-12-29 15:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 246/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 246a/2021 Prezydenta Miasta 'Wejherowa z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2022-01-04 14:28
dokument Zarządzenie Nr 245/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21grudnia2021 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok 2022-01-04 14:23
dokument Zarządzenie Nr 244/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2022-01-04 14:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 243/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Wejherowie "Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości, naruszeń lub nakłaniania do naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń". 2022-01-04 14:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 242/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2021-12-21 15:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 241/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-12-17 07:48
dokument Zarządzenie Nr 240a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-12-17 07:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 240/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 2021-12-17 07:47
dokument Zarządzenie nr 239/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia./ 2021-12-10 12:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 238/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.12.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-10 12:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 237/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.12.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-10 12:28
dokument Zarządzenie Nr 236/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07 grudnia 2021 roku w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy na stanowiskach wyposażonych w monitor ekranowy. 2021-12-09 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 235/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals Bojano, ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Koleczkowo 2021-12-10 12:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 234/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 03 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników U rzędu Miejskiego w Wejherowie 2021-12-21 15:05
dokument Zarządzenie Nr 233/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2021-12-02 07:44
dokument Zarządzenie Nr 232/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2021-12-02 07:42
dokument Zarządzenie Nr 231/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa dnia 30.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2021-12-02 07:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 230/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-06 08:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 229/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych Gminy Miasta Wejherowa 2021-12-06 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 228/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 228a/2021 Prezydenta Miasta vVejherowa z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w ?Wejherowie na 2021 rok 2021-12-10 12:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 227/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 2021-12-06 08:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 226/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2022 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2021-12-02 07:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 225/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekmtacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejlierowie. 2021-12-10 12:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 224/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-06 08:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 223/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-06 08:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 222/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-11-30 11:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 221/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-11-24 15:14
dokument Zarządzenie Nr 220/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.11.2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2021-12-17 07:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 219/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.11.2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie ?Instrukcji Inwentaryzacyjnej". 2022-01-10 13:55
dokument Zarządzenie nr 218/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 roku. 2021-11-24 14:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 217/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2021-11-24 14:12
dokument Zarządzenie Nr 216/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 listopada 2021 roku o zmianie Zarządzenia Nr 123/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2021 roku o wykonywaniu Uchwały Nr VIIIK/XXVI/359/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego dla wnioskodawców zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2021-11-23 11:59
dokument Zarządzenie Nr 215/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu części nieł'llchomości gł'llntowej oraz udziału w nieruchomości gruntowej nabytych uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Wejherowa 2021-11-23 11:57
dokument ZARZĄOZENIE NR 214/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-11-23 11:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 213/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 213a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-11-29 12:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 212/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2021-11-24 14:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 211/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2021-11-24 14:16
dokument Zarządzenie Nr 210/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11. 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-11-29 12:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 209/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 2022-01-04 14:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 208/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2022-01-04 14:29
dokument Zarządzenie Nr 207/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 listopada 2021 roku o zmianie Zarządzenia Nr 123/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2021 roku o wykonywaniu Uchwały Nr VIIIK/XXVl/359/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego dla wnioskodawców zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2021-11-23 10:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 205/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2021-11-18 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 204/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.11.2021 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2022 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2021-11-23 10:15
dokument ZARZĄDZENIE nr 202/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.11.2021 r. w sprawie: przekazania danych do planu zamówień publicznych na rok 2022 2021-11-23 11:51
dokument Zarządzenie nr 201/ 2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany. 2021-11-18 09:24
dokument Zarządzenie Nr 200a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-11-18 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 200/2021 PREZYDENTA MlASTA WEJHEROWA z dnia 2 listopada 202 I r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 2021-11-18 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 199/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. VIII Jarmarku Bożonarodzeniowego w Wejherowie. Na 2021-11-09 14:40
dokument Zarządzenie Nr 198/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Miasta Wejherowa 2021-11-09 14:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 197a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-11-09 14:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 197/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-11-09 14:37
dokument Zarządzenie Nr 196a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-11-09 14:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 196/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 2021-11-09 14:35
dokument Zarządzenie nr 195/ 2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia. 2021-11-18 09:21
dokument Zarządzenie Nr 194/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2021-11-09 14:31
dokument Zarządzenie nr 193/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.10.2021 roku w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2021 2021-11-09 14:30
dokument Zarządzenie Nr 192/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.10.2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 177/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z 30 września 2021 roku w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z gminnych obiektów ? i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie działalności Zespołu Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Wejherowie. 2021-11-09 14:28
dokument Zarządzenie Nr 191/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26.10.2021 r. w sprawie realizacji programu pn. Wejherowska Karta Mieszkańca 2021-11-09 14:27
dokument Zarządzenie Nr 190/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 października 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-11-09 14:23
dokument Zarządzenie nr 189/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2021-10-25 15:32
dokument Zarządzenie Nr 188/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2021-10-25 15:30
dokument Zarządzenie nr 187/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia 186/2021 z dnia 12.10.2021 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do zadania pn.: "Budowa boiska do piłki nożnej przy Osiedlu Dzięcielskiego w Wejherowie - Etap I" w ramach wygranego projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Wejherowa rok 2019. 2021-10-29 07:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 186/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2021-10-25 15:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 185/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12.10.2021 r. w sprawie powierzenia Panu Arkadiuszowi Kraszkiewiczowi - Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych i Ekonomicznych prowadzenia spraw Miasta i udzielenia upoważnienia 2021-10-18 08:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 184/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12.10.2021 r. o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2021-10-18 08:50
dokument Zarządzenie Nr 183/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Wejherowa 2021-10-25 15:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 182/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 182a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 października 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-10-26 15:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 181/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 18la/2021 Prezydenta Miasta "'Wejherowa z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-10-18 08:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 180/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-10-11 09:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 179/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2021-10-08 09:33
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 178/2021 z dnia 4 października 2021 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2021-10-08 09:34
dokument Zarządzenie Nr 177/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie działalności Zespołu Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Wejherowie. 2021-10-04 12:20
dokument Zarządzenie nr 176/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Wejherowa 2021-10-04 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 175/2021 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 175a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok. 2021-10-29 07:45
dokument Zarządzenie Nr 174/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i lokalu przeznaczonych do sprzedaży 2021-09-24 12:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 173/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-09-27 13:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 172/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21września2021 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2021-09-27 13:54
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 171/2021 z dnia 21 września 2021 roku o wyróżnieniu Repliką Statuetki Jakuba Wejhera. 2021-09-22 12:10
dokument Zarządzenie nr 170/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2021-09-22 12:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 169/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-09-22 12:07
dokument ZARZĄDZEN IE NR 168 / 2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.09.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-09-29 13:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 167/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-09-13 07:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 166/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2021-09-22 12:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 165/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 165a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-09-22 13:21
dokument Zarządzenie nr 164/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.09.2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji przedsięwzięcia pn. "Tu chcę się uczyć - projekt testowania Modelu Dostępnej Szkoły" finansowanego z grantu projektu "Dostępna szkoła" w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa", Działania 4.1 Innowacje społeczne oraz procedury realizacji i rozliczania projektu grantowego 2021-09-22 12:14
dokument Zarządzenie Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07 września 2021 roku o wykonywaniu Uchwały Nr Vlllk/XVl/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń zmienionej Uchwalą Nr Vlllk/XVIIl/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały nr Vlllk/XVl/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń oraz Uchwalą Nr Vlllk/XXVH/378/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały nr Vlllk/XVl/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń 2021-09-08 10:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 162/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.09.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-09-22 12:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 161/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-09-13 07:33
dokument Zarządzenie Nr 160/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2021-09-02 12:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 159/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 159a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31sierpnia2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-09-22 08:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 158/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu programu pn.: ?Kwitnące drzewa krzewy dla Wejherowa" 2021-09-03 11:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 157/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2021-09-06 12:58
dokument Zarządzenie Nr 156/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2021-08-25 12:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 155/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa i komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Wejherowa na rok 2022 2021-08-25 12:44
dokument Zarządzenie Nr 154/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-08-25 12:43
dokument Zarządzenie Nr 153/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2021-08-23 07:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 152/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2021-08-24 11:25
dokument Zarządzenie Nr 151/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-08-23 10:38
dokument Zarządzenie Nr 150/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Danucie Czernewskiej stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie 2021-08-17 15:04
dokument Zarządzenie Nr 149/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia Pani Wiolecie Podolskiej stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 imienia Teodora Bolduana w Wejherowie 2021-08-17 15:03
dokument Zarządzenie Nr 148/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia Panu Piotrowi Litwinowi stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 imienia Tadeusza Kościuszki w Wejherowie 2021-08-17 15:02
dokument Zarządzenie Nr 147/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Bożenie Konkol pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie 2021-08-17 15:02
dokument Zarządzenie Nr 146 I 2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 roku o zmianie Zarządzenia nr 135/2021zdnia13 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-17 15:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 14512021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-08-17 14:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 145/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-08-17 09:14
dokument Zarządzenie Nr 144/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.08.2021 w sprawie organizacji i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2021-08-10 15:19
dokument Zarządzenie nr 143/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 sierpnia 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2021-08-06 13:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 142/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-08-10 15:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 141/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2021-08-17 07:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 140/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2021-08-17 07:55
dokument Zarządzenie Nr 139/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i lokalu przeznaczonych do sprzedaży 2021-07-30 14:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 138/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. oraz Zarządzenie Nr 138a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-08-10 12:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 137/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 137a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-07-23 08:53
dokument Zarządzenie Nr 135/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.07,2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-20 17:24
dokument Zarządzenie Nr 134/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2021 r. o zmianie zarządzenia nr 233/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 października 2020r. w sprawie ustalenia szczególnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów pod lokale użytkowe, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoY- 2021-07-20 17:20
dokument Zarządzenie Nr 133/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2021-07-20 17:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 132/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2021-07-20 17:17
dokument Zarządzenie Nr 131/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 13.07.2021 r. w sprawie przystępowania Partnerów do programu pn. Wejherowska Karta Mieszkańca. 2021-07-13 11:41
dokument ZARZĄDZENIE Nr 130/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 13.07.2021 r. w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2021-07-30 14:44
dokument Zarządzenie Nr 129/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 lipca 2021 roku o zmianie Zarządzenia nr 117/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Wejherowie 2021-07-23 08:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 128/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz Z AR Z Ą DZ EN IE NR 128a / 2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.07.2021 r. w sprawie Zmiany zarządzenia 12812021zdnia06.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-09-01 14:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 127/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 127a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-07-27 22:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 125/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 125a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-07-27 22:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 124/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2021-07-05 13:23
dokument Zarządzenie Nr 123/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2021 roku o wykonywaniu Uchwały Nr VIIIK/XXVI/359/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego dla wnioskodawców zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2021-06-29 11:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 122/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji Wejherowskiemu Klubowi Sportowemu Gryf z siedzibą: Wzgórze Wolności 1, 84-200 Wejherowo 2021-06-30 13:14
dokument Zarządzenie Nr 121/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa 2021-07-05 10:14
dokument Zarządzenie nr 120/ 2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2021-06-29 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-06-25 21:16
dokument Zarządzenie Nr 118 / 2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Wejherowie 2021-06-25 21:21
dokument Zarządzenie Nr 117/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Wejherowie 2021-06-25 21:18
dokument Zarządzenie Nr 116/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.06.2021 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2021 roku 2021-06-23 17:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 115/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2021-06-23 17:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 114/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-06-28 13:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 113/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-06-28 13:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 112a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-07-01 15:25
dokument Zarządzenie Nr 111/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-06-25 09:17
dokument Zarządzenie nr 110/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2021-06-21 10:48
dokument Zarządzenie nr 109/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2021-06-21 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie zarządzenia Nr 96/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania 2021-06-21 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie zarządzenia Nr 95/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania 2021-06-21 10:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny nadesłanych prac plastycznych oraz fotografii w Konkursie ODKORKUJ MIASTO - ekologiczna komunikacja 2021-06-21 10:42
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 105/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa 2021-06-17 17:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 104/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-06-24 18:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 103/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2021-06-11 11:59
dokument Zarządzenie Nr 102 / 2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół: Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki, Szkoły Podstawowej nr 11 im. Teodora Bolduana w Wejherowie oraz Zarządzenie Nr 102a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 czerwca 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa 2021-06-08 14:54
dokument Zarządzenie Nr 101/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. 2021-06-01 15:11
dokument Zarządzenie Nr 100/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.06.2021r w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2021-06-02 11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 99 / 2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.05.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-31 13:12
dokument Zarządzenie Nr 98/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 maja 2021r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. 2021-05-28 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania 2021-05-28 13:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania 2021-05-28 12:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania 2021-05-28 12:20
dokument Zarządzenie Nr 94/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2021-05-28 12:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 93/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-05-28 12:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 92/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-05-28 12:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 91/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-05-28 12:16
dokument Zarządzenie Nr 90/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego placów zabaw 2021-08-02 11:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 89a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-06-14 18:50
dokument Zarządzenie Nr 88/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2020 2021-06-14 18:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2021 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2021-05-18 13:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 86/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Wejherowa nr 267/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa nr 211/2008 z dnia 8 września 2008 r. zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa nr 262/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa nr 159/2013 z dnia 30 września 2013 r. dot. powołania Komisji ds. przyjmowania i likwidacji środków trwałych 2021-05-20 15:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/ 2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.05.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-20 13:33
dokument Zarządzenie Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.05.2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr 80/2021 z 05.05.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Wejherowie 2021-05-13 14:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 83/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmiany cennika na wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2021-05-18 15:10
dokument Zarządzenie Nr 82/2021Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-05-18 13:29
dokument Zarządzenie 81/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 maja 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa 2021-05-13 13:09
dokument Zarządzenie Nr 80/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.05.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Wejherowie 2021-05-06 14:42
dokument Zarządzenie Nr 79/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa 2021-05-10 11:41
dokument Zarządzenie Nr 78/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia 2021-05-18 13:28
dokument Zarządzenie Nr 77/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 2021-05-05 14:20
dokument Zarządzenie Nr 76/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2021 roku o zmianie zarządzenia nr 14/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Miasta Wejherowa 2021-05-10 11:41
dokument Zarządzenie Nr 75/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.04.2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany 2021-07-05 13:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-07 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-07 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 72a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-05-10 14:24
dokument Zarządzenie Nr 71/2021Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2021-04-28 12:01
dokument Zarządzenie Nr 70/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa 2021-04-30 12:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.04.2021 r. W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI STOWARZYSZENIU ?WEJHEROWSKI ALARM SMOGOWY? - ORGANIZACJA EKOLOGICZNA W TRYBIE UPROSZCZONYM NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2021 ROKU 2021-04-23 15:16
dokument Zarządzenie nr 68/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia. 2021-07-05 13:27
dokument Zarządzenie Nr 67/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 2021-04-23 12:21
dokument Zarządzenie nr 66/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2021-04-23 12:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 65a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-05-10 14:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 64/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20.04.2021 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Wejherowa Punktu Szczepień Powszechnych 2021-04-21 14:23
dokument ZARZĄDZENIE 63/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20.04.2021 r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027 2021-04-23 15:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20.04.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027 2021-04-23 15:13
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 61/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku o wyróżnieniu Repliką Statuetki Jakuba Wejhera. 2021-04-20 11:05
dokument Zarządzenie Nr 60/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa 2021-04-21 14:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 59a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-04-26 13:38
dokument Zarządzenie Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-04-26 13:37
dokument Zarządzenie nr 57/ 2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2021-04-19 13:14
dokument Zarządzenie Nr 56/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2021-04-19 13:12
dokument Zarządzenie Nr 55/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa 2021-04-14 13:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 54a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-04-12 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie". 2023-07-11 15:25
dokument Zarządzenie Nr 52/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa 2021-03-30 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Wejherowa 2021-04-06 09:43
dokument Zarządzenie nr 50/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 marca 2021 r. o zmianie zarządzenia nr 208/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. 2021-04-26 13:36
dokument Zarządzenie Nr 49/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie sporządzenia Raportu o stanie Gminy Miasta Wejherowa za rok 2020 2021-03-24 13:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 48/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-03-25 13:06
dokument Zarządzenie nr 47/2021Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 marca 2021 roku w/m w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2021 2021-03-22 11:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 46a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-04-12 08:24
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży 2021-03-22 11:27
dokument Zarządzenie Nr 44/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 marca 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa 2021-03-17 11:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 43/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2021-03-11 12:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2021-03-11 12:21
dokument Zarządzenie Nr41/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oraz udziału w nieruchomości gruntowej nabytych uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Wejherowa 2021-03-09 09:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 40/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-03-10 11:34
dokument Zarządzenie Nr 39/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.03.2021r. w sprawie powołania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 2021-03-03 10:58
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 marca 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa 2021-03-02 15:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 37/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-03-03 12:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 36/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-03-03 12:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 35/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-03-03 12:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 34/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-03-03 12:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 33a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-03-09 10:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 32/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2021-02-24 13:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2021-02-24 13:04
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16.02.2021 r. w sprawie Komisji do spraw finansowania prac konserwatorskich 2021-02-17 12:12
dokument Zarządzenie Nr 29/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lutego 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa 2021-02-22 11:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 28a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-02-18 08:59
dokument Zarządzenie nr 27/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.02.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia. 2021-02-17 12:14
dokument Zarządzenie Nr 26/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do wyboru instytucji finansowej obsługującej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2021-02-05 11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.02.2021 r. w sprawie opracowania i przekazania danych niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok 2020. 2021-02-03 13:26
dokument Zarządzenie Nr 24/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 lutego 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa 2021-02-03 13:25
dokument Zarządzenie Nr 23/2021 roku z dnia 28.01.2021 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2021 2021-02-02 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 22a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-02-09 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.01.2021 roku W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2021 ROKU 2021-01-28 13:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2021-02-03 10:09
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2021-02-02 09:48
dokument Zarządzenie nr18/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej oraz oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, w których szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w klasie wyższej niż klasa I 2021-02-02 09:46
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-02-09 11:03
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2021 2021-01-27 12:33
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 2021-02-04 14:42
dokument Zarządzenie Nr 14/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Miasta Wejherowa 2021-01-22 11:43
dokument Zarządzenie nr 13/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 19.01.2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do reprezentowania Gminy Miasta Wejherowa przy realizacji projektu ?Klub Integracji Społecznej Śródmieście? realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.1 Aktywna Integracja, poddziałania 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa - mechanizm ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2021-01-19 13:58
dokument Zarządzenie Nr 12/ 2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 187/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 września 2020 roku w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Gminie Miasta Wejherowa 2021-01-20 14:58
dokument Zarządzenie nr 11/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2021r w sprawie zatwierdzenia ?Diagnozy stanu edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasta Wejherowa? 2021-01-18 15:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2021-01-20 14:56
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa 2021-01-15 15:05
dokument Zarządzenie Nr8/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie jako zamawiającego upoważnionego do przetwarzania oraz zawarcia umowy w imieniu i na rzecz samorządowych placówek oświatowych w zakresie przeglądów budynków szkolnych 2021-01-19 12:53
dokument Zarządzenie nr 7/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkól na rok 2021 2021-01-19 12:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 6a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-01-27 12:31
dokument Zarządzenie Nr 5/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2021-01-13 13:33
dokument ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21.01.2021 r. Nr 4/2021 w sprawie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wejherowa w 2021 r. 2021-01-25 11:05
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok 2021-01-27 12:29
dokument Zarządzenie nr 2/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2021-01-13 13:32
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. 2021-01-13 13:32