Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 78/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie osób organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa. Robert Pastuszko 2022-05-05 15:18:17
Zarządzenie nr 77/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-05-05 15:18:03
Zarządzenie nr 77/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-05-05 15:17:59
ZARZĄDZENIE NR 38/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowe oraz Zarządzenie nr 38a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.02.2022 Robert Pastuszko 2022-05-05 15:16:12
[Zakończono]Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2022-05-05 14:06:56
Wojciech Kozłowski - Członek zarządu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" - rozpoczęcie kadencji Wojciech Dzieliński 2022-05-04 08:06:27
Wojciech Kozłowski - Członek zarządu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" - koniec kadencji Wojciech Dzieliński 2022-05-04 08:04:13
ZARZĄDZENIE nr 60/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków i lokałi użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2022-04-29 15:16:56
ZARZĄDZENIE nr 60/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków i lokałi użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2022-04-29 15:16:48
Zarządzenie nr 76/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2022 r. Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 lutego 2022 r. Robert Pastuszko 2022-04-29 13:14:54
Zarządzenie nr 75/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 75a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 75b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2022 r. Robert Pastuszko 2022-04-29 13:13:14
Zarządzenie nr 74/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-04-29 13:12:54
Zarządzenie nr 74/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-04-29 13:12:51
Zarządzenie nr 73/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 73a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2022 roku Robert Pastuszko 2022-04-29 13:12:34
Zarządzenie nr 73/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 73a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2022 roku Robert Pastuszko 2022-04-29 13:12:31
Uchwała Nr 060/g130/R/I/22 SORIO w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w chwale Nr 054/g130/R/I/22 Robert Pastuszko 2022-04-29 08:12:52
Uchwała Nr 054/g130/R/I/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Wejherowa za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Robert Pastuszko 2022-04-29 08:00:58
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2021rok Robert Pastuszko 2022-04-29 07:58:41
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2021rok Robert Pastuszko 2022-04-29 07:46:09
Zarządzenie nr 72/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.04.2022 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2022 Robert Pastuszko 2022-04-28 15:42:52
Zarządzenie Nr 71/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.04.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Wejherowie oraz załącznik do zarządzenia. Robert Pastuszko 2022-04-28 15:41:16
Zarządzenie Nr 70/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-04-28 15:41:05
Zarządzenie Nr 71/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.04.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Wejherowie oraz załącznik do zarządzenia. Robert Pastuszko 2022-04-28 15:39:25
Zarządzenie Nr 70/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-04-28 15:37:52
Zarządzenie Nr 70/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-04-28 15:37:49
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Wojciech Dzieliński 2022-04-28 14:42:45
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Wojciech Dzieliński 2022-04-28 14:40:14
Zarządzenie NR 67/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 67a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-04-28 14:06:30
Zarządzenie NR 67/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 67a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-04-28 13:55:54
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Robert Pastuszko 2022-04-28 13:33:47
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Robert Pastuszko 2022-04-28 13:33:35
Zarządzenie NR 67/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 67a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Wojciech Dzieliński 2022-04-28 11:50:31
Zarządzenie NR 62/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 62a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Wojciech Dzieliński 2022-04-28 11:50:19
Komisje Rady Miasta Małgorzata Kowalska 2022-04-28 09:21:39
Osiągnięte przez Gminę Miasta Wejherowa w 2021 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazanych do składowania" Iwona Zabrocka 2022-04-28 08:05:48
Roczna Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasta Wejherowa za 2021 rok Iwona Zabrocka 2022-04-28 07:53:44
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, poł. w Wejherowie przy ul. Budowlanych i Ekologicznej Sebastian Bojaruniec 2022-04-28 07:43:55
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, poł. w Wejherowie przy ul. Roszczynialskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 216/5, obr. 14 Sebastian Bojaruniec 2022-04-28 07:42:37
Zarządzenie NR 62/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 62a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pienczk 2022-04-27 12:15:19
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej Sebastian Bojaruniec 2022-04-27 08:39:09