Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Danuta Czernewska w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie z dniem 01.09.2022 r.; Robert Pastuszko 2023-03-22 15:23:43
Emilia Katarzyna Marzejon zastępca Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie - oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych Robert Pastuszko 2023-03-22 15:07:35
Czesław Kordel - Członek MZKZG na zakończenie kadencji Robert Pastuszko 2023-03-22 14:46:28
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o przedłużeniu naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2024-2033 Robert Pastuszko 2023-03-22 09:35:07
[Zakończono] Urząd Miejski w Wejherowie organizuje nabór na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej Wojciech Dzieliński 2023-03-21 14:15:06
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające o wydaniu postanowienia opiniującego wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1336G w ramach zadania: Przebudowa DP 1336G na odcinku Gowino-Pętkowice od km 41+890 do km 43+850, w postępowaniu prowadzonym przez Wójta Gminy Wejherowo Tacjanna Bielawa 2023-03-21 10:40:26
ROZSTRZYGNIĘTY -WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY działające z pełnomocnictwa PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 215,95 m2 wraz z ogródkiem gastronomicznym położonych na terenie obiektu Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego 255 w Wejherowie, na okres 5 lat z możliwością przedłużenia Adam Ślusałek 2023-03-21 10:19:29
ROZSTRZYGNIĘTY -WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY działające z pełnomocnictwa PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 215,95 m2 wraz z ogródkiem gastronomicznym położonych na terenie obiektu Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego 255 w Wejherowie, na okres 5 lat z możliwością przedłużenia Adam Ślusałek 2023-03-21 10:16:53
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonego do sprzedaży. Sebastian Bojaruniec 2023-03-21 07:38:48
Komunikat nr 3/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wejherowo dotyczy strefy zaopatrzenia w wodę ograniczonej ulicami: Nanicka, Przemysłowa i I Brygady Pancernej WP oraz ul. Tartaczna Robert Pastuszko 2023-03-20 16:25:49
Dane teleadresowe Robert Pastuszko 2023-03-20 16:20:48
Dane teleadresowe Robert Pastuszko 2023-03-20 16:18:31
Komunikat nr 3/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wejherowo dotyczy strefy zaopatrzenia w wodę ograniczonej ulicami: Nanicka, Przemysłowa i I Brygady Pancernej WP oraz ul. Tartaczna Robert Pastuszko 2023-03-20 16:12:03
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Sebastian Bojaruniec 2023-03-17 10:14:27
Zarządzenie nr 45/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oraz Zarządzenie nr 45a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia Robert Pastuszko 2023-03-17 10:05:01
Zarządzenie nr 43/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-03-17 10:02:42
Zarządzenie nr 44/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 44a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 44b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-03-17 10:02:40
Zarządzenie nr 44/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 44a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 44b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-03-17 10:02:38
Zarządzenie nr 43/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-03-17 10:02:23
Zarządzenie nr 42/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-03-17 10:02:05
Zarządzenie nr 41/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-03-17 10:02:00
Zarządzenie nr 42/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-03-17 10:01:57
Zarządzenie nr 41/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-03-17 10:01:42
Zarządzenie nr 40/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-03-17 10:01:30
Zarządzenie nr 40/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-03-17 10:01:27
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 4 Kamila Kostkiewicz 2023-03-16 08:36:21
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLII/555/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej Robert Pastuszko 2023-03-15 15:33:17
Uchwała Nr VIIIk/XLII/557/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXXIX/535/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-03-15 15:32:49
Uchwała Nr VIIIk/XLII/562/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie na wschód od ul. Batalionu Morskiego Robert Pastuszko 2023-03-15 15:32:01
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLII/558/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2024-2033 Robert Pastuszko 2023-03-15 15:30:59
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLII/560/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Kotłowskiego Robert Pastuszko 2023-03-15 15:29:28
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2023-03-15 15:29:23
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIII/573/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie przekazania do rozpatrzenia wniosku zgodnie z właściwością Prezydentowi Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-03-15 15:27:43
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIII/572/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków Wojciech Dzieliński 2023-03-15 15:26:45
Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora zabytków o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową przyłączy gazowych n/c w rejonie ulic Klasztornej i Parkowej Robert Pastuszko 2023-03-15 15:25:16
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIII/571/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojciech Dzieliński 2023-03-15 15:25:07
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIII/570/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojciech Dzieliński 2023-03-15 15:23:44
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIII/569/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 marca 2023 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXXIX/535/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-03-15 15:22:22
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIII/568/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 Wojciech Dzieliński 2023-03-15 15:20:15
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIII/567/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojciech Dzieliński 2023-03-15 15:16:45