Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku przy ul. Św. Jacka 9 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 66,13 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni użytkowej 15,66 m2 oraz z udziałem wynoszącym 151/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 367/1, obręb 15, o powierzchni 312 m2 i udziałem wynoszącym 1/11 w częściach wspólnych gruntu działki nr 367/6, obręb 15, o powierzchni 253 m2 - dokument usunięty Sebastian Bojaruniec 2024-02-16 08:47:43
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku przy ul. Św. Jacka 9 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 66,13 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni użytkowej 15,66 m2 oraz z udziałem wynoszącym 151/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 367/1, obręb 15, o powierzchni 312 m2 i udziałem wynoszącym 1/11 w częściach wspólnych gruntu działki nr 367/6, obręb 15, o powierzchni 253 m2 - dokument usunięty Sebastian Bojaruniec 2024-02-16 08:47:33
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne nr 2A położonego w budynku przy ul. Dworcowej 8 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 67,91 m2 wraz pomieszczeniami przynależnymi, tj. pokojem o powierzchni użytkowej 4,43 m2, kuchnią o powierzchni użytkowej 15,65 m2 oraz łazienką z W.C. o powierzchni użytkowej 2,85 m2 oraz z udziałem wynoszącym 179/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 87/2, obręb 16 Sebastian Bojaruniec 2024-02-16 08:46:07
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne nr 2A położonego w budynku przy ul. Dworcowej 8 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 67,91 m2 wraz pomieszczeniami przynależnymi, tj. pokojem o powierzchni użytkowej 4,43 m2, kuchnią o powierzchni użytkowej 15,65 m2 oraz łazienką z W.C. o powierzchni użytkowej 2,85 m2 oraz z udziałem wynoszącym 179/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 87/2, obręb 16 Sebastian Bojaruniec 2024-02-16 08:45:50
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne nr 2A położonego w budynku przy ul. Dworcowej 8 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 67,91 m2 wraz pomieszczeniami przynależnymi, tj. pokojem o powierzchni użytkowej 4,43 m2, kuchnią o powierzchni użytkowej 15,65 m2 oraz łazienką z W.C. o powierzchni użytkowej 2,85 m2 oraz z udziałem wynoszącym 179/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 87/2, obręb 16 Sebastian Bojaruniec 2024-02-16 08:45:07
Druk zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Robert Pastuszko 2024-02-15 12:00:35
ANALIZA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH na potrzeby Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiak na tata 2022-2024 Wojciech Dzieliński 2024-02-14 12:55:00
[zakończono]Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-02-14 08:56:54
[ZAKOŃCZONE] Inspektor branży drogowej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-02-14 08:55:05
[zakończono] Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-02-13 15:37:07
[zakończono] Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-02-13 15:32:22
[zakończono] Inspektor branży drogowej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-02-13 15:29:56
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Robert Pastuszko 2024-02-12 08:15:04
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Robert Pastuszko 2024-02-12 08:05:51
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Miasta Wejherowa oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej Robert Pastuszko 2024-02-12 08:04:51
Mężowie Zaufania Robert Pastuszko 2024-02-09 09:47:20
Głosowanie Korespondencyjne Robert Pastuszko 2024-02-09 09:46:54
Miejska Komisja Wyborcza Robert Pastuszko 2024-02-09 09:46:11
UWAGA - ZMIANA SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH. Robert Pastuszko 2024-02-09 09:42:54
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023 r. Robert Pastuszko 2024-02-09 09:40:27
Obwieszczenia - dokument usunięty Robert Pastuszko 2024-02-09 09:40:00
Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 30 stycznia 2024 r. Robert Pastuszko 2024-02-09 09:39:25
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Miasta Wejherowa oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej Robert Pastuszko 2024-02-09 09:38:02
Zarządzenie nr 31/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 lutego 2024 r. o uchyleniu zarządzenia w sprawie zatwierdzenia cennika Centrum Integracji Społecznej Wodne Ogrody w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-02-09 09:32:39
Zarządzenie nr 31/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 lutego 2024 r. o uchyleniu zarządzenia w sprawie zatwierdzenia cennika Centrum Integracji Społecznej Wodne Ogrody w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-02-09 09:32:20
Zarządzenie Nr 30/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 lutego 2024r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Wejherowa, oraz Zarządzenie NR 30a/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.02.2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2024 z dnia 11.01.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Robert Pastuszko 2024-02-09 09:31:02
Zarządzenie Nr 29/ 2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.02.2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 177/2023 z dnia 17.10.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Robert Pastuszko 2024-02-09 09:30:13
28 Robert Pastuszko 2024-02-09 09:29:15
28 Robert Pastuszko 2024-02-09 09:29:13
27 Robert Pastuszko 2024-02-09 09:28:38
27 Robert Pastuszko 2024-02-09 09:28:37
Zarządzenie nr 26/2O24 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia Robert Pastuszko 2024-02-09 09:28:11
ZARZĄDZENIE NR 25/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.02.2024 roku w sprawie powołania Kapituły ds. konkursu Wejherowska Gala Sportu 2024 Robert Pastuszko 2024-02-09 09:24:03
ZARZĄDZENIE NR 24/2024 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024 oraz Zarządzenie Nr 24a/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2024 rok, oraz ZARZĄDZENIE NR 24B/2024 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2024 rok Robert Pastuszko 2024-02-09 09:22:33
Zarządzenie nr 22/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia harmonogramu terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej oraz oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, w których szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w klasie wyższej niż klasa I Robert Pastuszko 2024-02-09 09:16:17
3 Robert Pastuszko 2024-02-09 09:16:00
Zarządzenie Nr 2/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie jako zamawiającego upoważnionego do przetwarzania oraz zawarcia umowy w imieniu i na rzecz samorządowych placówek oświatowych w zakresie przeglądów budynków szkolnych Robert Pastuszko 2024-02-09 09:15:54
ZARZĄDZENIE NR 4/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.01.2024 r. w sprawie opracowania i przekazania danych niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok 2023 Robert Pastuszko 2024-02-09 09:15:43
Zarządzenie Nr 19/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 stycznia 2024 roku Robert Pastuszko 2024-02-09 09:14:22
ZARZĄDZENIE NR 18/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.01.2024 roku w sprawie ogłoszenia Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień w konkursie Wejherowska Gala Sportu 2024 Robert Pastuszko 2024-02-09 09:14:12