Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 272/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 272a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2021-01-12 08:42:32
ZARZĄDZENIE NR 272/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 272a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2021-01-12 08:40:23
ZARZĄDZENIE NR 272/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 272a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2021-01-12 08:40:10
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Adam Ślusałek 2021-01-11 14:30:55
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXI/265/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej Tomasz Foryś 2021-01-11 13:57:52
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXIII/294/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza Tomasz Foryś 2021-01-11 13:57:43
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXI/265/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej Tomasz Foryś 2021-01-11 13:57:21
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXIII/294/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza Tomasz Foryś 2021-01-11 13:55:56
Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) Tomasz Foryś 2021-01-08 14:49:32
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej Tomasz Foryś 2021-01-08 08:47:59
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej Tomasz Foryś 2021-01-08 08:28:17
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej Tomasz Foryś 2021-01-08 08:27:56
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXIII/294/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza Tomasz Foryś 2021-01-08 08:20:36
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie (część B) Tomasz Foryś 2021-01-08 08:16:42
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej Tomasz Foryś 2021-01-08 08:15:14
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron Tomasz Foryś 2021-01-08 08:09:13
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej Tomasz Foryś 2021-01-07 12:57:06
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej Tomasz Foryś 2021-01-07 10:03:06
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej Tomasz Foryś 2021-01-07 10:03:03
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej Tomasz Foryś 2021-01-07 09:45:50
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej Tomasz Foryś 2021-01-07 09:45:44
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2021 ROKU Tomasz Foryś 2021-01-05 14:19:28
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2021 ROKU Tomasz Foryś 2021-01-05 14:18:25
Opłata od posiadania psów Tomasz Foryś 2021-01-05 13:10:01
Opłata od posiadania psów Tomasz Foryś 2021-01-05 13:09:59
Opłata od posiadania psów Tomasz Foryś 2021-01-05 13:07:18
Opłata od posiadania psów Tomasz Foryś 2021-01-05 13:07:14
Podatek od środków transportowych Tomasz Foryś 2021-01-05 13:06:54
Podatki i Opłaty obowiązujące w 2021 r. Tomasz Foryś 2021-01-04 15:29:24
Podatki od nieruchomości Tomasz Foryś 2021-01-04 15:28:53
Podatki i Opłaty obowiązujące w 2020 r. - dokument usunięty Tomasz Foryś 2021-01-04 15:25:17
Podatki i Opłaty obowiązujące w 2021 r. Tomasz Foryś 2021-01-04 15:24:41
Podatki i Opłaty obowiązujące w 2020 r. - dokument usunięty Tomasz Foryś 2021-01-04 15:24:26
Podatki i Opłaty obowiązujące w 2021 r. Tomasz Foryś 2021-01-04 15:20:11
Podatki i Opłaty obowiązujące w 2021 r. Tomasz Foryś 2021-01-04 15:17:59
Budżet Tomasz Foryś 2021-01-04 15:17:28
2021 - Budżet, Podatki, Opłaty Tomasz Foryś 2021-01-04 15:16:47
ZZP.271.44.2020.AO - Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na dz. 78/11 obr. 16 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2021-01-04 14:59:47
ZZP.271.44.2020.AO - Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na dz. 78/11 obr. 16 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2021-01-04 14:59:25
ZZP.271.44.2020.AO - Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na dz. 78/11 obr. 16 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2021-01-04 14:59:14