Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 29/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lutego 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-02-17 12:11:22
ZARZĄDZENIE NR 28/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 28a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-02-17 12:11:14
Zarządzenie nr 27/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.02.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia. Tomasz Foryś 2021-02-17 12:11:03
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 154/18 Tomasz Foryś 2021-02-16 15:24:55
[Zakończono] Strażnik - aplikant w Straży Miejskiej w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2021-02-16 14:27:03
Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) Tomasz Foryś 2021-02-16 12:30:27
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do wynajęcia. Adam Ślusałek 2021-02-15 14:55:14
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 111 /2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.05.2020 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 86/2020 z dnia 21.04.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2021-02-15 13:28:33
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 111 /2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.05.2020 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 86/2020 z dnia 21.04.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2021-02-15 13:23:01
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 111 /2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.05.2020 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 86/2020 z dnia 21.04.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2021-02-15 13:22:38
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 15 LUTEGO 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH Tomasz Foryś 2021-02-15 13:17:05
Sylwia Stolc - w związku zakończenia zatrudnienia na stanowisku Zastępca kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie ( Korekta ) Wojciech Dzieliński 2021-02-15 12:47:02
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Wejherowie przy ul. Nowowiejskiego Sebastian Bojaruniec 2021-02-12 08:58:26
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Wejherowie przy ul. Nowowiejskiego Sebastian Bojaruniec 2021-02-12 08:57:49
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Wejherowie przy ul. Nowowiejskiego Sebastian Bojaruniec 2021-02-12 08:56:48
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Wejherowie przy ul. Nowowiejskiego - dokument usunięty Sebastian Bojaruniec 2021-02-12 08:56:31
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Wejherowie przy ul. Nowowiejskiego - dokument usunięty Sebastian Bojaruniec 2021-02-12 08:55:54
ZZP.271.36.2020.AO - Budowa łącznika pomiędzy ul. Kopernika a ul. Dworcową w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Anna Ojowska - Rosa 2021-02-11 15:33:54
ZZP.271.44.2020.AO - Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na dz. 78/11 obr. 16 w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2021-02-11 15:07:10
ZZP.271.40.2020.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa drogi dojazdowej do Górki Bolszewskiej" wraz z opcjami Bartosz Janaszkiewicz 2021-02-10 15:19:13
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa placu do zbierania i magazynowania odpadów budowlanych innych niż niebezpieczne wraz z ich przetwarzaniem w procesie odzysku R3, R5, R10 i R13 planowanego do realizacji na terenie części działki nr 4/19 obręb 6 przy ul. Przemysłowej 21 w Wejherowie Tacjanna Bielawa 2021-02-10 13:06:08
16.02.2021 Komisja Gospodarki, Obrotu Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Rady Miasta Wejherowa Anna Kowalska 2021-02-10 11:44:39
KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU NABORU KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Pan Krzysztof Hildebrandt - Gminny Komisarz Spisowy w Wejherowie informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. Tomasz Foryś 2021-02-09 13:05:17
KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU NABORU KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Pan Krzysztof Hildebrandt - Gminny Komisarz Spisowy w Wejherowie informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. Tomasz Foryś 2021-02-09 13:04:48
KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU NABORU KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Pan Krzysztof Hildebrandt - Gminny Komisarz Spisowy w Wejherowie informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. Tomasz Foryś 2021-02-09 13:02:39
KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU NABORU KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Pan Krzysztof Hildebrandt - Gminny Komisarz Spisowy w Wejherowie informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. Tomasz Foryś 2021-02-09 13:02:23
KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU NABORU KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Pan Krzysztof Hildebrandt - Gminny Komisarz Spisowy w Wejherowie informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. Tomasz Foryś 2021-02-09 13:00:57
KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU NABORU KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Pan Krzysztof Hildebrandt - Gminny Komisarz Spisowy w Wejherowie informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. Tomasz Foryś 2021-02-09 13:00:32
KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU NABORU KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Pan Krzysztof Hildebrandt - Gminny Komisarz Spisowy w Wejherowie informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. Tomasz Foryś 2021-02-09 12:57:14
KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU NABORU KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Pan Krzysztof Hildebrandt - Gminny Komisarz Spisowy w Wejherowie informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. Tomasz Foryś 2021-02-09 12:56:51
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 22a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-02-09 11:03:34
Zarządzenie Nr 17/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-02-09 11:03:23
Zarządzenie Nr 17/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-02-09 11:03:15
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 22a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-02-09 11:02:08
ZZP.271.45.2020.BJ - Budowa nowego połączenia drogowego łączącego ul. 12 Marca z ul. Reformatów w ramach projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Bartosz Janaszkiewicz 2021-02-08 14:06:36
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości oraz lokalu, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargów Sebastian Bojaruniec 2021-02-08 11:07:20
Zarządzenie Nr 26/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do wyboru instytucji finansowej obsługującej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Tomasz Foryś 2021-02-05 11:23:45
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości oraz lokalu, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargów Sebastian Bojaruniec 2021-02-05 10:24:02
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy Parkiem Kaszubskim a ul. Bukową Tomasz Foryś 2021-02-05 07:27:06
Zarządzenie Nr 15/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących Tomasz Foryś 2021-02-04 14:42:22