herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Komunikat w sprawie składu Miejskiej Komisji Wyborczej oraz miejscu pełnienia dyżurów Robert Pienczk 2018-09-13 08:40:32
Komunikat w sprawie składu Miejskiej Komisji Wyborczej oraz miejscu pełnienia dyżurów Robert Pienczk 2018-09-12 16:57:24
Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miasta Wejherowa i kandydatów na prezydenta miasta. Robert Pienczk 2018-09-12 16:56:37
Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miasta Wejherowa i kandydatów na prezydenta miasta. Robert Pienczk 2018-09-12 16:53:04
Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miasta Wejherowa i kandydatów na prezydenta miasta. Robert Pienczk 2018-09-12 16:50:34
Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miasta Wejherowa i kandydatów na prezydenta miasta. Robert Pienczk 2018-09-12 16:45:31
Komunikat w sprawie składu Miejskiej Komisji Wyborczej oraz miejscu pełnienia dyżurów Robert Pienczk 2018-09-12 16:40:07
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-09-12 16:18:36
Obwieszczenie ws. ustalenia liczby radnych wybieranych w Wyborach Samorządowych 2018 Wojciech Dzieliński 2018-09-12 16:18:24
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Miasta Wejherowa oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej Wojciech Dzieliński 2018-09-12 16:18:13
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Wojciech Dzieliński 2018-09-12 16:17:52
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Wojciech Dzieliński 2018-09-12 16:17:42
OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie w wyborach do Rady Powiatu Wejherowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Wojciech Dzieliński 2018-09-12 16:17:30
OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie w wyborach do Rady Powiatu Wejherowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Wojciech Dzieliński 2018-09-12 16:15:44
Komunikaty i ogłoszenia Miejskiej Komisji Wyborczej Wojciech Dzieliński 2018-09-12 16:15:26
Obwieszczenia Wojciech Dzieliński 2018-09-12 16:15:05
Budowa świetlicy osiedlowej z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-09-12 15:59:45
Budowa świetlicy osiedlowej z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-09-12 15:56:55
Budowa świetlicy osiedlowej z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-09-12 15:56:41
Budowa świetlicy osiedlowej z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-09-12 15:56:16
Budowa świetlicy osiedlowej z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-09-12 15:55:52
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej Sebastian Bojaruniec 2018-09-12 14:49:25
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej Sebastian Bojaruniec 2018-09-12 14:48:29
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej Sebastian Bojaruniec 2018-09-12 14:47:59
ZARZĄDZENIE NR 210A/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 września 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-09-12 11:46:33
Zarządzenie Nr 209/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pienvokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Marcin Trembowski 2018-09-12 11:44:11
ZARZĄDZENIE NR 210/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-09-12 11:44:10
ZARZĄDZENIE NR 210/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-09-12 11:44:08
Zarządzenie Nr 209/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pienvokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Marcin Trembowski 2018-09-12 11:44:01
22 września 2018r. - godz. od 11.00- do 14.00- Plac Jakuba Wejhera . Organizator: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wejherowo. Marcin Trembowski 2018-09-12 10:45:59
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-09-12 10:45:43
22 września 2018r. - godz. od 11.00- do 14.00- Plac Jakuba Wejhera . Organizator: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wejherowo. Marcin Trembowski 2018-09-12 10:45:42
Zarządzenie Nr 208/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany Marcin Trembowski 2018-09-11 20:15:07
ZARZĄDZENIE Nr 207/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2018-09-11 20:13:25
Zarządzenie Nr 205/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-09-11 20:11:20
Zarządzenie Nr 206/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2018 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 październil{a 2018 r. i wskazania tej osoby Miejsldej Komisji Wyborczej celem powołania na Pełnomocnika ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej Marcin Trembowski 2018-09-11 20:10:54
Zarządzenie Nr 205/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-09-11 20:08:48
204 Marcin Trembowski 2018-09-11 20:07:15
204 Marcin Trembowski 2018-09-11 20:07:12
ZARZĄDZENIE 199/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENIE 199a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-09-11 20:06:36