Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie położonym u zbiegu ulic Słonecznej i Ofiar Piaśnicy Tomasz Foryś 2020-09-15 09:17:17
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 332/1 i 332/2. oraz obwieszczenie w sprawie wszczęcia Przez Starostę Wejherowskiego, dotyczące odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie obr.16 Tomasz Foryś 2020-09-15 08:54:47
OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pn.: Budowa łącznika pomiędzy ul. Kopernika a ul. Dworcową w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Tomasz Foryś 2020-09-15 08:42:52
ZZP.271.22.2020.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" Bartosz Janaszkiewicz 2020-09-14 15:01:06
[WZÓR] SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 688, Z PÓŹN. ZM.) Tomasz Foryś 2020-09-14 14:58:01
ZZP.271.26.2020.TW - Dostawa 55 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna Szkoła+ Tomasz Wąsowski 2020-09-14 14:49:45
Raport z wykonania "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2023" za lata 2018-2019 Tacjanna Bielawa 2020-09-14 13:09:13
Raport z wykonania "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2023" za lata 2018-2019 Tacjanna Bielawa 2020-09-14 12:53:57
Raport z wykonania "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2023" za lata 2018-2019 Tacjanna Bielawa 2020-09-14 12:51:46
ZZP.271.22.2020.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" Bartosz Janaszkiewicz 2020-09-11 12:25:10
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego Sebastian Bojaruniec 2020-09-11 08:33:15
ZARZĄDZENIE NR 137/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2019 rok Tomasz Foryś 2020-09-10 15:09:41
ZZP.271.24.2020.AO - Zagospodarowanie terenu miejskiego - budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Anna Ojowska - Rosa 2020-09-10 14:47:42
ZZP.271.24.2020.AO - Zagospodarowanie terenu miejskiego - budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Anna Ojowska - Rosa 2020-09-10 14:47:06
ZZP.271.24.2020.AO - Zagospodarowanie terenu miejskiego - budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Anna Ojowska - Rosa 2020-09-10 14:43:44
ZZP.271.24.2020.AO - Zagospodarowanie terenu miejskiego - budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Anna Ojowska - Rosa 2020-09-10 14:43:24
ZZP.271.26.2020.TW - Dostawa 55 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna Szkoła+ Tomasz Wąsowski 2020-09-10 11:45:13
ZARZĄDZENIE NR 100,100a,100b,100c/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 12.05.2020 ROKU Tomasz Foryś 2020-09-09 14:43:56
Zarządzenie Nr 183/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Tomasz Foryś 2020-09-09 14:38:41
Zarządzenie Nr 182/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.09.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120 z dnia 02.06.2020 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu marki Fiat Doblo typ: 263,1598 ccm. 77kW. Tomasz Foryś 2020-09-09 14:35:58
ZARZĄDZENIE NR 181/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.09.2020 r. W sprawie przyznania dotacji Stowarzyszeniu Wejherowski Chór Mieszany "Camerata Musicale" z zakresu "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2020 roku. Tomasz Foryś 2020-09-09 14:32:57
ZARZĄDZENIE NR 181/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.09.2020 r. W sprawie przyznania dotacji Stowarzyszeniu Wejherowski Chór Mieszany "Camerata Musicale" z zakresu "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2020 roku. Tomasz Foryś 2020-09-09 14:32:06
ZARZĄDZENIE NR 181/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.09.2020 r. W sprawie przyznania dotacji Stowarzyszeniu Wejherowski Chór Mieszany "Camerata Musicale" z zakresu "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2020 roku. Tomasz Foryś 2020-09-09 14:31:07
ZARZĄDZENIE NR 181/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.09.2020 r. W sprawie przyznania dotacji Stowarzyszeniu Wejherowski Chór Mieszany "Camerata Musicale" z zakresu "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2020 roku. Tomasz Foryś 2020-09-09 14:30:05
179 Tomasz Foryś 2020-09-09 14:27:49
Zarządzenie Nr 180a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-09-09 14:27:47
Zarządzenie Nr 180a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-09-09 14:27:44
179 Tomasz Foryś 2020-09-09 14:27:37
ZARZĄDZENIE NR 100,100a,100b,100c/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 12.05.2020 ROKU Tomasz Foryś 2020-09-09 14:26:34
Dane teleadresowe Tomasz Foryś 2020-09-09 14:06:55
ZARZĄDZENIE NR 181/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.09.2020 r. W sprawie przyznania dotacji Stowarzyszeniu Wejherowski Chór Mieszany "Camerata Musicale" z zakresu "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2020 roku. Tomasz Foryś 2020-09-09 11:23:21
Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Tomasz Foryś 2020-09-09 08:27:57
ZZP.271.26.2020.TW - Dostawa 55 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna Szkoła+ Tomasz Wąsowski 2020-09-08 10:44:09
ZZP.271.23.2020.AO- Budowa wiat rowerowych wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu obejmującym miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2020-09-07 14:56:12
ZZP.271.23.2020.AO- Budowa wiat rowerowych wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu obejmującym miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2020-09-07 14:56:03
ZZP.271.23.2020.AO- Budowa wiat rowerowych wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu obejmującym miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2020-09-07 14:55:55
ZZP.271.23.2020.AO- Budowa wiat rowerowych wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu obejmującym miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2020-09-07 14:55:47
ZZP.271.23.2020.AO- Budowa wiat rowerowych wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu obejmującym miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2020-09-07 14:55:36
ZZP.271.23.2020.AO- Budowa wiat rowerowych wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu obejmującym miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2020-09-07 14:55:15
Inspektor w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Tomasz Foryś 2020-09-07 14:26:14