Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 189/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2022 z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia ?Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie osób organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa?. Robert Pienczk 2022-11-22 14:53:53
Zarządzenie nr 188/2022 Robert Pienczk 2022-11-22 14:53:29
Zarządzenie nr 188/2022 Robert Pienczk 2022-11-22 14:53:15
Zarządzenie nr 188/2022 Robert Pienczk 2022-11-22 14:53:13
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, poł. w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej 54, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 160, 161, obr. 17 Sebastian Bojaruniec 2022-11-22 10:43:01
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, poł. w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej 54, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 160, 161, obr. 17 Sebastian Bojaruniec 2022-11-22 10:35:04
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, poł. w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej 54, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 160, 161, obr. 17 Sebastian Bojaruniec 2022-11-22 10:34:01
Przetargi 2023 r. Sebastian Bojaruniec 2022-11-22 10:31:13
Przetargi 2023 r. Sebastian Bojaruniec 2022-11-22 10:31:03
Zarządzenie Nr 185/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 listopada 2022 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji zadań związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Wojciech Dzieliński 2022-11-18 14:37:25
Zarządzenie Nr 185/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 listopada 2022 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji zadań związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Wojciech Dzieliński 2022-11-18 14:37:19
Przebieg sesji Wojciech Dzieliński 2022-11-18 13:53:01
XXXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 21.11.2022 r. Wojciech Dzieliński 2022-11-18 13:51:03
XXXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 21.11.2022 r. Wojciech Dzieliński 2022-11-18 13:50:48
XXXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 21.11.2022 r. Wojciech Dzieliński 2022-11-18 13:50:16
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/512/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 Wojciech Dzieliński 2022-11-18 12:04:59
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/512/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 Wojciech Dzieliński 2022-11-18 12:04:36
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/513/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/401/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-11-18 12:03:02
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/513/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/401/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-11-18 12:02:51
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/514/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości Wojciech Dzieliński 2022-11-18 12:01:52
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/515/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojciech Dzieliński 2022-11-18 12:00:02
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/516/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Wojciech Dzieliński 2022-11-18 11:58:38
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/517/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojciech Dzieliński 2022-11-18 11:57:09
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/518/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIIk/XIV/156/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa - Górki Bolszewskie, zmienionej Uchwałą Nr VIIIk/XXXV/479/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. Wojciech Dzieliński 2022-11-18 11:49:43
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/519/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIIIk/III/19/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ul. Judyckiego, ul. 12 Marca i od północy terenem kolejowym Wojciech Dzieliński 2022-11-18 11:48:27
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/520/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIIIk/XIV/159/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obszaru węzła komunikacyjnego ?Śmiechowo? ? powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 ? z terenami przyległymi Wojciech Dzieliński 2022-11-18 11:47:17
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/521/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży udziału w części wspólnej nieruchomości przy ul. Kościuszki 15a w Wejherowie na rzecz osoby fizycznej Wojciech Dzieliński 2022-11-18 11:42:39
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/522/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-11-18 11:39:41
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/523/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-11-18 11:35:40
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/523/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-11-18 11:35:11
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/524/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku Wojciech Dzieliński 2022-11-18 11:32:54
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/525/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z 17 marca 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń Wojciech Dzieliński 2022-11-18 11:26:30
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/526/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu Wojciech Dzieliński 2022-11-18 11:25:31
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/527/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2023 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" Wojciech Dzieliński 2022-11-18 11:20:49
Oferta Wejherowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1372 z późn. zmianami)". Robert Pastuszko 2022-11-17 15:36:19
Oferta Wejherowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1372 z późn. zmianami)". Robert Pastuszko 2022-11-17 15:33:33
XXXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 15.11.2022r Robert Pastuszko 2022-11-17 13:57:36
23.11.2022 r. - Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki, Obrotu Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Rady Miasta Wejherowa oraz Komisji Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2022-11-16 15:58:23
23.11.2022 r. - Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki, Obrotu Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Rady Miasta Wejherowa oraz Komisji Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2022-11-16 15:55:59
22.11.2022.r. - Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Wejherowa oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2022-11-16 15:54:36