Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/229/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Wejherowa wotum zaufania Wojciech Dzieliński 2020-06-18 09:24:58
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/230/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok Wojciech Dzieliński 2020-06-18 09:24:06
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/231/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2019 rok Wojciech Dzieliński 2020-06-18 09:22:58
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/232/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 Wojciech Dzieliński 2020-06-18 09:22:10
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/233/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2020-06-18 09:21:15
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/234/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów Wojciech Dzieliński 2020-06-18 09:19:05
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/235/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego Wojciech Dzieliński 2020-06-18 09:17:40
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/236/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej od osoby prawnej Wojciech Dzieliński 2020-06-18 09:09:45
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/237/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2020-06-18 09:08:50
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/238/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2020-06-18 09:06:38
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/239/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2020-06-18 09:04:49
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/240/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2020-06-18 09:03:22
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/241/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2020-06-18 09:02:12
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/242/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych oraz wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2020-06-18 08:49:56
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/243/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa na rzecz Powiatu Wejherowskiego Wojciech Dzieliński 2020-06-18 08:48:48
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/244/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Powiatu Wejherowskiego w drodze darowizny Wojciech Dzieliński 2020-06-18 08:47:58
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/245/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi o stwierdzenie nieważności w części Uchwały Nr VIIk/XXXIV/387/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2017 r. Wojciech Dzieliński 2020-06-18 08:45:01
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/246/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z 17 marca 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń Wojciech Dzieliński 2020-06-18 08:44:17
- dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2020-06-18 08:43:04
- dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2020-06-18 08:42:57
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/247/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojciech Dzieliński 2020-06-18 08:35:38
Wojciech Wasiakowski Tomasz Foryś 2020-06-18 08:15:34
Wojciech Kozłowski Tomasz Foryś 2020-06-18 08:15:13
Tomir Ponka Tomasz Foryś 2020-06-18 08:14:48
Tomasz Groth Tomasz Foryś 2020-06-18 08:14:29
Teresa Skowrońska Tomasz Foryś 2020-06-18 08:14:08
Ryszard Kandzora Tomasz Foryś 2020-06-18 08:13:49
Rafał Szlas Tomasz Foryś 2020-06-18 08:13:36
Piotr Reszke Tomasz Foryś 2020-06-18 08:13:15
Piotr Bochiński Tomasz Foryś 2020-06-18 08:12:56
Paweł Formela Tomasz Foryś 2020-06-18 08:12:37
Mariusz Łupina Tomasz Foryś 2020-06-18 08:11:05
Marek Budnik Tomasz Foryś 2020-06-18 08:10:50
Marcin Drewa Tomasz Foryś 2020-06-18 08:10:32
Leszek Szczypior Tomasz Foryś 2020-06-18 08:09:28
Justyna Ostrowska Tomasz Foryś 2020-06-18 08:08:42
Henryk Kanczkowski Tomasz Foryś 2020-06-18 08:08:24
Dorota Chodubska Tomasz Foryś 2020-06-18 08:08:05
Dariusz Kreft Tomasz Foryś 2020-06-18 08:07:05
Czesław Kukowski Tomasz Foryś 2020-06-18 08:06:47