Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 14/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 14a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-02-22 13:45:28
Zarządzenie nr 14/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 14a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-02-22 13:45:16
Zarządzenie nr 32/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-02-22 13:36:07
Zarządzenie nr 31/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania likwidacji sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-02-22 13:34:58
Zarządzenie nr 30/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia. Robert Pastuszko 2023-02-22 13:34:25
Zarządzenie nr 29/ 2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-02-22 13:33:08
Zarządzenie nr 29/ 2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-02-22 13:33:05
28 Robert Pastuszko 2023-02-22 13:32:55
28 Robert Pastuszko 2023-02-22 13:32:51
Zespół ds. podatków i opłat lokalnych - ZPiO ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo II piętro, pokój 207 tel. 58/ 677-71-59 Podlega pod Skarbnika Miasta Robert Pastuszko 2023-02-22 08:26:50
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natalia Borkowska-Mudlaff 2023-02-22 08:03:25
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natalia Borkowska-Mudlaff 2023-02-22 08:00:59
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie stwierdzenia wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na maksymalne piętrzenie na jazie głównym, na kanale rzeki Redy - Kanale Żeglowny Cementowni w km 21+840 Robert Pastuszko 2023-02-22 07:47:53
Zarządzenie nr 26/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.02.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Robert Pastuszko 2023-02-21 12:40:27
Zarządzenie nr 26/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.02.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Robert Pastuszko 2023-02-21 12:40:19
Zarządzenie nr 25/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.02.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Robert Pastuszko 2023-02-21 12:39:08
Zarządzenie nr 25/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.02.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Robert Pastuszko 2023-02-21 12:39:05
Zarządzenie nr 22/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-02-21 12:38:07
Zarządzenie nr 22/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-02-21 12:38:01
Zespół ds. podatków i opłat lokalnych - ZPiO ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo II piętro, pokój 207 tel. 58/ 677-71-59 Podlega pod Skarbnika Miasta Robert Pastuszko 2023-02-21 12:31:10
Zespół ds. podatków i opłat lokalnych - ZPiO ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo II piętro, pokój 207 tel. 58/ 677-71-59 Podlega pod Skarbnika Miasta Robert Pastuszko 2023-02-21 12:29:39
Zespół ds. podatków i opłat lokalnych - ZPiO ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo II piętro, pokój 207 tel. 58/ 677-71-59 Podlega pod Skarbnika Miasta Robert Pastuszko 2023-02-21 12:18:24
Zespół ds. podatków i opłat lokalnych - ZPiO Robert Pastuszko 2023-02-21 12:13:17
Wydział Finansowy Robert Pastuszko 2023-02-21 11:59:10
Wydział Finansowy Robert Pastuszko 2023-02-21 11:58:12
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, poł. w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej 54, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 160, 161, obr. 17 Sebastian Bojaruniec 2023-02-21 08:10:56
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, poł. w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej 54, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 160, 161, obr. 17 Sebastian Bojaruniec 2023-02-21 08:09:49
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2024-2033 Robert Pastuszko 2023-02-17 14:00:57
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w budynku przy ul. Hallera 25 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 59,33 m2 z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni 12,00 m2 wraz z udziałem wynoszącym 114/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 179, obręb 16 Sebastian Bojaruniec 2023-02-17 08:41:41
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w budynku przy ul. Hallera 25 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 59,33 m2 z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni 12,00 m2 wraz z udziałem wynoszącym 114/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 179, obręb 16 Sebastian Bojaruniec 2023-02-17 08:41:12
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku przy ul. 12 Marca 209 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 34,46 m2 z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni 2,92 m2 wraz z udziałem wynoszącym 46/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 400/1, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2023-02-17 08:40:07
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku przy ul. 12 Marca 209 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 34,46 m2 z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni 2,92 m2 wraz z udziałem wynoszącym 46/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 400/1, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2023-02-17 08:39:41
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. 3 Maja 26 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 42,31 m2 z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni 4,22 m2 i komórką w budynku gospodarczym o powierzchni 6,71 m2 wraz z udziałem wynoszącym 72/1000 części w częściach wspólnych budynków i gruntu działki nr 262, obręb 16 Sebastian Bojaruniec 2023-02-17 08:38:38
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. 3 Maja 26 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 42,31 m2 z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni 4,22 m2 i komórką w budynku gospodarczym o powierzchni 6,71 m2 wraz z udziałem wynoszącym 72/1000 części w częściach wspólnych budynków i gruntu działki nr 262, obręb 16 Sebastian Bojaruniec 2023-02-17 08:37:59
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 2 Bartosz Janaszkiewicz 2023-02-16 14:29:55
Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową przyłączy gazowych Robert Pastuszko 2023-02-16 13:23:32
Zarządzenie nr 245/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.12 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-02-16 13:16:23
Zarządzenie nr 245/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.12 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-02-16 13:16:20
Zarządzenie nr 26/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.02.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Robert Pastuszko 2023-02-16 13:11:44
Zarządzenie nr 27/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie sporządzenia Raportu o stanie Gminy Miasta Wejherowa za rok 2022 Robert Pastuszko 2023-02-16 13:11:38