Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 22/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia harmonogramu terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej oraz oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, w których szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w klasie wyższej niż klasa I Robert Pastuszko 2024-02-09 09:12:06
Zarządzenie Nr 21/2024 roku Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.01.2024 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2024 Robert Pastuszko 2024-02-09 09:07:10
ZARZĄDZENIE Nr 20/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Robert Pastuszko 2024-02-09 09:06:34
Zarządzenie Nr 19/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 stycznia 2024 roku Robert Pastuszko 2024-02-09 09:06:07
ZARZĄDZENIE NR 18/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.01.2024 roku w sprawie ogłoszenia Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień w konkursie Wejherowska Gala Sportu 2024 Robert Pastuszko 2024-02-09 09:05:13
ZARZĄDZENIE NR 16/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.01.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2024-02-09 09:03:17
ZARZĄDZENIE NR 16/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.01.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2024-02-09 09:03:10
ZARZĄDZENIE NR 9/2024 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024 Robert Pastuszko 2024-02-09 09:01:46
ZARZĄDZENIE NR 9/2024 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024 Robert Pastuszko 2024-02-09 09:01:41
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Robert Pastuszko 2024-02-09 08:17:09
Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego Robert Pastuszko 2024-02-09 08:14:42
Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego - dokument usunięty Robert Pastuszko 2024-02-09 08:14:27
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie rzeki Redy na wschód od ul. Chopina Natalia Borkowska-Mudlaff 2024-02-09 07:50:31
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie rzeki Redy na wschód od ul. Chopina Natalia Borkowska-Mudlaff 2024-02-09 07:49:52
Obwieszczenia Robert Pastuszko 2024-02-09 07:48:03
Obwodowe Komisje Wyborcze Robert Pastuszko 2024-02-09 07:46:30
Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego - dokument usunięty Robert Pastuszko 2024-02-09 07:45:30
Obwieszczenia Robert Pastuszko 2024-02-09 07:43:51
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Miasta Wejherowa oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej Robert Pastuszko 2024-02-08 15:36:31
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH (wydłużony czas składania ofert) Wojciech Dzieliński 2024-02-08 13:48:49
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH (wydłużony czas składania ofert) Wojciech Dzieliński 2024-02-08 13:48:41
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obszaru węzła komunikacyjnego Śmiechowo Natalia Borkowska-Mudlaff 2024-02-08 09:26:04
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność, oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do wynajęcia Adam Ślusałek 2024-02-06 14:29:23
Zarządzenie nr 203/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.11.2023 r. Robert Pastuszko 2024-02-06 13:54:15
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obszaru węzła komunikacyjnego Śmiechowo Natalia Borkowska-Mudlaff 2024-02-06 10:07:48
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obszaru węzła komunikacyjnego Śmiechowo Natalia Borkowska-Mudlaff 2024-02-06 10:07:21
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obszaru węzła komunikacyjnego Śmiechowo Natalia Borkowska-Mudlaff 2024-02-06 10:06:21
UCHWAŁA Nr VIIIk/L/645/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 listopada 2023 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXXIX/535/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2024-02-02 10:50:06
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości oraz lokali, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych oraz w drodze bezprzetargowej Sebastian Bojaruniec 2024-02-02 08:28:00
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości oraz lokali, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych oraz w drodze bezprzetargowej Sebastian Bojaruniec 2024-02-02 08:27:41
Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 30 stycznia 2024 r. Robert Pastuszko 2024-01-31 15:10:07
Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 30 stycznia 2024 r. - dokument usunięty Robert Pastuszko 2024-01-31 15:09:47
Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 30 stycznia 2024 r. - dokument usunięty Robert Pastuszko 2024-01-31 15:09:41
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obszaru węzła komunikacyjnego Śmiechowo Robert Pastuszko 2024-01-31 14:49:32
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obszaru węzła komunikacyjnego Śmiechowo Robert Pastuszko 2024-01-31 14:49:04
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2024-01-31 13:39:37
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Robert Pastuszko 2024-01-30 14:52:00
[Zakończono] Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-01-30 13:25:19
[zakończono] Podinspektor/Inspektor w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-01-29 14:37:12
[zakończono] Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-01-29 14:34:02