Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 258/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz Z A R Z Ą D Z E N l E NR 258a l 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-12-07 11:41:07
Zarządzenie nr 258/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz Z A R Z Ą D Z E N l E NR 258a l 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-12-07 11:41:03
Zarządzenie nr 257/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia. Tomasz Foryś 2020-12-07 11:40:55
Zarządzenie nr 257/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia. Tomasz Foryś 2020-12-07 11:40:53
ZARZĄDZENIE NR 256/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-12-07 11:40:47
ZARZĄDZENIE NR 256/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-12-07 11:40:44
ZARZĄDZENIE NR 255/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Tomasz Foryś 2020-12-07 11:40:36
ZARZĄDZENIE NR 255/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Tomasz Foryś 2020-12-07 11:40:34
ZARZĄDZENIE NR 254/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 254a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-12-07 11:40:07
ZARZĄDZENIE NR 254/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 254a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-12-07 11:40:04
Zarządzenie Nr 253/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. zbywania nieruchomości w drodze przetargów oraz w drodze rokowań Tomasz Foryś 2020-12-07 11:39:06
Zarządzenie nr 232/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz Z A R Z Ą D Z E N I E NR 232a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-12-07 11:37:26
10.12.2020 Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2020-12-07 10:32:44
10.12.2020 r. Komisja Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2020-12-04 16:03:48
ZZP.271.37.2020.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" Bartosz Janaszkiewicz 2020-12-04 14:31:17
ZZP.271.37.2020.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" Bartosz Janaszkiewicz 2020-12-04 14:30:53
ZZP.271.37.2020.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" Bartosz Janaszkiewicz 2020-12-04 14:30:40
ZZP.271.37.2020.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" Bartosz Janaszkiewicz 2020-12-04 14:30:29
ZZP.271.37.2020.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" Bartosz Janaszkiewicz 2020-12-04 14:30:18
ZZP.271.37.2020.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" Bartosz Janaszkiewicz 2020-12-04 14:30:10
ZZP.271.37.2020.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" Bartosz Janaszkiewicz 2020-12-04 14:29:59
09 12 2020 r. Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2020-12-04 14:25:10
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 3 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH Tomasz Foryś 2020-12-04 13:14:04
10.12.2020 Komisja Gospodarki, Obrotu Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2020-12-04 11:46:32
[Zakończono] Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Tomasz Foryś 2020-12-04 09:29:05
ZZP.271.39.2020.AO - Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego miasta Wejherowa w 2021 r. Bartosz Janaszkiewicz 2020-12-04 09:28:52
ZZP.271.39.2020.AO - Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego miasta Wejherowa w 2021 r. Bartosz Janaszkiewicz 2020-12-04 09:28:27
ZZP.271.39.2020.AO - Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego miasta Wejherowa w 2021 r. Bartosz Janaszkiewicz 2020-12-04 09:28:15
ZZP.271.39.2020.AO - Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego miasta Wejherowa w 2021 r. Bartosz Janaszkiewicz 2020-12-04 09:28:04
ZZP.271.39.2020.AO - Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego miasta Wejherowa w 2021 r. Bartosz Janaszkiewicz 2020-12-04 09:27:38
[Zakończono] Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Tomasz Foryś 2020-12-04 09:25:50
[Zakończono] Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Tomasz Foryś 2020-12-04 09:25:30
[Zakończono] Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Tomasz Foryś 2020-12-04 09:24:43
[Zakończono] Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Tomasz Foryś 2020-12-04 09:23:44
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Centrum recyklingu i obrotu odpadami, planowanego do realizacji na terenie działki nr 17/6 obręb 2 w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 36 Tacjanna Bielawa 2020-12-03 12:09:48
ZARZĄDZENIE Nr 250/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert -projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Tomasz Foryś 2020-12-02 08:16:51
ZARZĄDZENIE Nr 250/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert -projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Tomasz Foryś 2020-12-02 08:16:44
ZARZĄDZENIE Nr 247/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej oraz Zarządzenie Nr 247a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie organizacji obsługi prawnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Tomasz Foryś 2020-12-02 08:15:45
ZARZĄDZENIE Nr 247/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej oraz Zarządzenie Nr 247a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie organizacji obsługi prawnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Tomasz Foryś 2020-12-02 08:15:39
Zarządzenie Nr 252/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2020 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2020-12-02 08:14:13