Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/621/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXXVII/527/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2023 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" Wojciech Dzieliński 2023-06-21 11:43:30
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/621/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXXVII/527/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2023 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" Wojciech Dzieliński 2023-06-21 11:42:29
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/622/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 Wojciech Dzieliński 2023-06-21 11:40:55
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/623/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XLII/564/2023 z dnia 09 lutego 2023 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi Wojciech Dzieliński 2023-06-21 11:39:49
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/623/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XLII/564/2023 z dnia 09 lutego 2023 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi Wojciech Dzieliński 2023-06-21 11:39:28
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Natalia Borkowska-Mudlaff 2023-06-21 09:56:16
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Natalia Borkowska-Mudlaff 2023-06-21 09:42:38
[Zakończono] Urząd Miejski w Wejherowie organizuje nabór na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej Wojciech Dzieliński 2023-06-20 15:08:32
[Zakończono] Urząd Miejski w Wejherowie organizuje nabór na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej Wojciech Dzieliński 2023-06-20 15:08:17
Zarządzenie nr 98/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2023 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Robert Pastuszko 2023-06-20 13:57:26
Zarządzenie nr 86/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 2023 roku o wykonywaniu Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń zmienionej Uchwałą Nr Vnik/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń oraz Uchwałą Nr VIIIk/XXVII/378/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń oraz Uchwałą Nr VIIIk/XXXVII/525/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2022 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń Robert Pastuszko 2023-06-19 16:10:09
Zarządzenie nr 85/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 2023 roku o wykonywaniu Uchwały Nr VIIIK/XXVI/359/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego dla wnioskodawców zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-06-19 16:09:36
[zakończono]Kierownicze stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-06-19 14:49:47
Przebieg głosowania Wojciech Dzieliński 2023-06-19 12:55:56
Zarządzenie nr 87/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 87a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 87b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-06-19 08:25:49
Zarządzenie nr 93/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.06.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 79/2023 z dnia 22.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, oraz Zarządzenie nr 93a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.06.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-06-19 08:25:00
Zarządzenie nr 92/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.06.2023 r. Robert Pastuszko 2023-06-19 08:24:18
Zarządzenie nr 91/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2023-06-19 08:23:03
Zarządzenie nr 90/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2023-06-19 08:19:07
Zarządzenie nr 89/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.06.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 122/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Robert Pastuszko 2023-06-19 08:18:00
Zarządzenie nr 87/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 87a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 87b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-06-19 08:15:49
Zarządzenie nr 87/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 87a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 87b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-06-19 08:15:39
ROZSTRZYGNIĘTY Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 32,99 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Sobieskiego 286 w Wejherowie. Adam Ślusałek 2023-06-16 13:22:00
ROZSTRZYGNIĘTY Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 20,25 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Sobieskiego 286 w Wejherowie, wyłącznie w celu świadczenia usług fryzjerskich. Adam Ślusałek 2023-06-16 13:18:49
ROZSTRZYGNIĘTY -Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 33,13 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Klasztornej 10/12 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności związanej z promocją regionu i kultury kaszubskie.j Adam Ślusałek 2023-06-16 13:13:54
ROZSTRZYGNIĘTY -WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY działające z pełnomocnictwa PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 215,95 m2 wraz z ogródkiem gastronomicznym położonych na terenie obiektu Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego 255 w Wejherowie, na okres 5 lat z możliwością przedłużenia Adam Ślusałek 2023-06-16 13:13:19
ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 38,11 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Klasztornej 4 w Wejherowie, wyłącznie w celu świadczeniu usług rehabilitacyjnych. Adam Ślusałek 2023-06-16 13:12:48
ROZSTRZYGNIĘTY -Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 50,27 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Puckiej 14 w Wejherowie. Adam Ślusałek 2023-06-16 13:12:07
ROZSTRZYGNIĘTY -Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 50,27 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Puckiej 14 w Wejherowie. Adam Ślusałek 2023-06-16 13:08:24
Przebieg głosowania Wojciech Dzieliński 2023-06-16 07:25:48
XLVI sesja Rady Miasta Wejherowa z 16.06.2023 r. Wojciech Dzieliński 2023-06-16 07:25:02
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające m.in. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa budynków handlowo - usługowych z wewnętrznym układem drogowym i parkingiem na działce ewidencyjnej nr 565 z obrębu 0015, przy ul. Sienkiewicza i Srebrny Potok w Wejherowie Tacjanna Bielawa 2023-06-15 14:41:09
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa stacji paliw z myjnią tunelową wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą na działce nr 531/27, oraz układu komunikacyjnego na działkach nr 531/29 oraz 531/35 obręb Koleczkowo, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie Tacjanna Bielawa 2023-06-15 14:29:56
[zakończono]Inspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym (1/4 wymiaru czasu pracy) w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-06-14 15:10:47
Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027 Robert Pastuszko 2023-06-14 13:54:13
Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027 Robert Pastuszko 2023-06-14 13:53:57
Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027 Robert Pastuszko 2023-06-14 13:17:50
Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027 Robert Pastuszko 2023-06-14 13:17:32
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2023-06-13 07:51:49
XLV uroczysta sesja Rady Miasta Wejherowa z 28.05.2023 r. Wojciech Dzieliński 2023-06-13 07:51:05