Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 155/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 155a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-08-07 10:20:04
UCHWAŁA NR 204/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Tomasz Foryś 2020-08-06 15:05:59
Kwartalna informacja - II kw.2020 Tomasz Foryś 2020-08-06 13:18:54
[ROZSTRZYGNIĘTY] Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 20 przy ul. 3 Maja 1 w Wejherowie, o powierzchni 42,58m2 z pomieszczeniem przynależnym: piwnicą o pow. 6,07m2 wraz z udziałem wynoszącym 47/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu, działka nr 271/1 obr. 15, o powierzchni 338 m2 Sebastian Bojaruniec 2020-08-06 10:10:07
[ROZSTRZYGNIĘTY] Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 20 przy ul. 3 Maja 1 w Wejherowie, o powierzchni 42,58m2 z pomieszczeniem przynależnym: piwnicą o pow. 6,07m2 wraz z udziałem wynoszącym 47/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu, działka nr 271/1 obr. 15, o powierzchni 338 m2 Sebastian Bojaruniec 2020-08-06 10:09:43
Zarządzenie Nr.158/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lipca 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie Tomasz Foryś 2020-08-06 08:58:50
Zarządzenie Nr.158/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lipca 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie Tomasz Foryś 2020-08-06 08:58:45
ZZP.271.17.2020.AO - Zagospodarowanie terenu Parku Kaszubskiego w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" z opcją Anna Ojowska - Rosa 2020-08-05 15:26:35
"Oferta Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Wejherowscy seniorzy a samorządność" złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)". Tomasz Foryś 2020-08-05 13:39:50
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Tomasz Foryś 2020-08-05 12:02:16
ZZP.271.18.2020.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" Anna Ojowska - Rosa 2020-08-05 09:55:35
ZARZĄDZENIE NR 155/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 155a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-08-04 14:55:53
ZARZĄDZENIE NR 155/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 155a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-08-04 14:55:47
ZARZĄDZENIE Nr159/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Tomasz Foryś 2020-08-03 15:22:01
Zarządzenie Nr.158/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lipca 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie Tomasz Foryś 2020-08-03 15:19:23
Zarządzenie Nr.158/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lipca 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie Tomasz Foryś 2020-08-03 15:19:19
Zarządzenie Nr 153/2020 r. Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.07.2020 r. W sprawie wdrożenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych dla Gminy Miasta Wejherowa oraz jej jednostek budżetowych Tomasz Foryś 2020-08-03 15:19:09
Zarządzenie Nr 153/2020 r. Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.07.2020 r. W sprawie wdrożenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych dla Gminy Miasta Wejherowa oraz jej jednostek budżetowych Tomasz Foryś 2020-08-03 15:19:02
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży, na rzecz najemców. Adam Ślusałek 2020-08-03 10:51:51
Oferta Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Zdrowa Rodzina - Zdrowa Gmina" złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wojciech Dzieliński 2020-07-31 14:51:03
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony, na najem na okres 10 lat, lokalu użytowego o pow. 48,96 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 179 w Wejherowie Adam Ślusałek 2020-07-31 13:30:36
Izabela Erecińska - Prezes Zarządu Eko Dolina sp. z o.o. Wojciech Dzieliński 2020-07-31 11:54:03
Aleksandra Lademann-Wcisło - Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie na dzień upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Wojciech Dzieliński 2020-07-31 11:07:18
Cezary Jakubowski- Prezes Zarządu Eko Dolina sp. z o.o. na dzień zakończenia pełnienia funkcji Wojciech Dzieliński 2020-07-31 10:51:12
Oświadczenia Majątkowe za 2020 r. Wojciech Dzieliński 2020-07-31 10:50:22
Sebastian Zomkowski - Członek Zarządu MZKZG( + korekta) Wojciech Dzieliński 2020-07-31 10:37:47
Zarządzenie Nr 157/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.07.2020 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2020 roku Wojciech Dzieliński 2020-07-30 13:37:26
Zarządzenie Nr. 156/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lipca 2020r. Wojciech Dzieliński 2020-07-30 10:19:35
ZARZĄDZENIE NR 155/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 155a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Wojciech Dzieliński 2020-07-30 10:18:54
ZARZĄDZENIE NR 155/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 155a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Wojciech Dzieliński 2020-07-30 10:18:52
Zarządzenie Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Wojciech Dzieliński 2020-07-29 15:13:35
Zarządzenie Nr 153/2020 r. Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.07.2020 r. W sprawie wdrożenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych dla Gminy Miasta Wejherowa oraz jej jednostek budżetowych Wojciech Dzieliński 2020-07-29 15:11:48
Zarządzenie Nr 153/2020 r. Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.07.2020 r. W sprawie wdrożenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych dla Gminy Miasta Wejherowa oraz jej jednostek budżetowych Wojciech Dzieliński 2020-07-29 15:11:45
Zarządzenie NR 151/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2020-07-29 15:11:21
Zarządzenie NR 151/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2020-07-29 15:11:16
Informacja o spisie Wojciech Dzieliński 2020-07-29 10:35:58
Informacja o spisie Wojciech Dzieliński 2020-07-29 10:35:24
Informacje o Spisie Wojciech Dzieliński 2020-07-29 10:31:50
Nabór na Rachmistrzów Wojciech Dzieliński 2020-07-29 10:31:36
INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH Wojciech Dzieliński 2020-07-29 10:28:53