Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ROZSTRZYGNIĘTY Przetarg ofertowy nieograniczony najem, na okres do 20 lat, lokalu użytkowego o pow. 934,24 m2, w tym części wewnętrznej o pow. 636,83 m2 oraz części zewnętrznej tj. tarasów widokowych o pow. 297,41 m2, znajdującego się w budynku Centrum Integracji Społecznej ,,Wodne Ogrody" przy ul. Strzeleckiej w Wejherowie, w celu prowadzenia działalności gastronomicznej Adam Ślusałek 2022-06-23 09:37:37
PRZETARG ZAMKNIĘTY - BRAK OFERT Przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 144,42 m2, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 213 w Wejherowie Adam Ślusałek 2022-06-23 09:37:01
PRZETARG ZAMKNIĘTY - BRAK OFERT Przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 69,19 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Sobieskiego 229 w Wejherowie Adam Ślusałek 2022-06-23 09:36:27
Zapytanie radnej o udzielenie informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Wejherowa. Robert Pastuszko 2022-06-22 15:29:54
Zapytanie radnej o udzielenie informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Wejherowa. Robert Pastuszko 2022-06-22 15:11:19
Zapytanie radnej o udzielenie informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Wejherowa. Robert Pastuszko 2022-06-22 15:11:17
Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych Robert Pastuszko 2022-06-22 15:01:45
Zarządzenie Nr 95/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz zarządzenie Nr 95a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 95b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 czerwca 2022 r. Robert Pastuszko 2022-06-22 10:23:26
Zarządzenie Nr 95/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz zarządzenie Nr 95a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 95b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 czerwca 2022 r. Robert Pastuszko 2022-06-22 10:23:22
Zarządzenie nr 96/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia. Robert Pastuszko 2022-06-21 14:21:37
Zarządzenie Nr 95/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz zarządzenie Nr 95a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 95b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 czerwca 2022 r. Robert Pastuszko 2022-06-21 14:20:03
Zarządzenie Nr 95/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz zarządzenie Nr 95a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 95b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 czerwca 2022 r. Robert Pastuszko 2022-06-21 14:20:01
94 Robert Pastuszko 2022-06-21 14:19:48
94 Robert Pastuszko 2022-06-21 14:19:45
Zarządzenie nr 99/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.06.2022 r. W sprawie przyznania dotacji Wejherowskiemu Klubowi Kulturystycznemu I Sportów Siłowych Apollo w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu Zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2022 roku Robert Pastuszko 2022-06-21 12:35:20
Zarządzenie nr 99/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.06.2022 r. W sprawie przyznania dotacji Wejherowskiemu Klubowi Kulturystycznemu I Sportów Siłowych Apollo w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu Zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2022 roku Robert Pastuszko 2022-06-21 12:32:43
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 93/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2022-06-17 15:31:26
Zarządzenie nr 85/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 85a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-06-17 15:30:34
Zarządzenie Nr 89/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-06-17 15:30:29
Zarządzenie nr 91/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 91a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 91b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. Robert Pastuszko 2022-06-17 15:30:22
Zarządzenie nr 91/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 91a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 91b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. Robert Pastuszko 2022-06-17 15:30:17
Zarządzenie Nr 89/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-06-17 15:28:08
Zarządzenie nr 85/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 85a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-06-17 15:25:44
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej Robert Pastuszko 2022-06-17 09:07:17
28.06.2022 r. Komisja Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2022-06-15 14:29:42
23.06.2022 r. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2022-06-15 12:43:48
23.06.2022 r. Komisja Gospodarki, Obrotu Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2022-06-15 11:02:44
28.06.2022 r. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2022-06-15 10:12:29
23.06.2022 r. Komisja Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2022-06-15 09:56:10
23.06.2022 r. Komisja Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2022-06-14 14:07:09
28.06.2022 r. XXXV zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2022-06-14 13:52:42
28.06.2022 r. XXXV zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2022-06-14 13:44:08
[Zakończono] Podinspektor w Wydziale Spraw Lokalowych Robert Pastuszko 2022-06-14 13:29:37
[Zakończono] Podinspektor w Wydziale Spraw Lokalowych Robert Pastuszko 2022-06-14 12:26:48
[Zakończone] Podinspektor w Wydziale Spraw Lokalowych Robert Pastuszko 2022-06-13 15:02:59
Oferta Wejherowskiego Klubu Kulturystycznego i Sportów Siłowych "APOLLO" złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zmianami)". Robert Pastuszko 2022-06-13 13:33:20
Zarządzenie nr 92/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Robert Pastuszko 2022-06-13 07:52:32
Zarządzenie nr 91/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 91a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 91b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. Robert Pastuszko 2022-06-13 07:50:13
Zarządzenie nr 90/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-06-13 07:50:01
Zarządzenie nr 90/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-06-13 07:49:53