Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 256/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-12-14 14:59:48
ZARZĄDZENIE NR 256/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-12-14 14:59:42
Zarządzenie Nr 251/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku. Tomasz Foryś 2020-12-14 12:45:00
Zarządzenie Nr 251/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku. Tomasz Foryś 2020-12-14 12:44:54
Osiągnięte przez Gminę Miasta Wejherowa w 2019 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania Tomasz Foryś 2020-12-14 12:41:40
ZZP.271.32.2020.AO - Przebudowa parkingu leśnego i budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą w Wejherowie w ramach realizacji projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, rzeka Reda - miasto Wejherowo" Anna Ojowska - Rosa 2020-12-11 14:39:52
ZZP.271.39.2020.AO - Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego miasta Wejherowa w 2021 r. Bartosz Janaszkiewicz 2020-12-11 12:11:10
ZARZĄDZENIE NR 254/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 254a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-12-11 10:20:02
ZARZĄDZENIE NR 254/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 254a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-12-11 10:19:55
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży, na rzecz najemców. Adam Ślusałek 2020-12-11 08:17:02
Zarządzenie Nr 264/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu części nieruchomości gruntowej oraz udziału w nieruchomości gruntowej nabytych uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2020-12-10 14:23:37
ZZP.271.37.2020.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" Bartosz Janaszkiewicz 2020-12-10 13:30:47
ZZP.271.37.2020.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" Bartosz Janaszkiewicz 2020-12-10 13:30:35
[ROZSTRZYGNIĘTY] Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Wejherowie przy ul. Nowowiejskiego Sebastian Bojaruniec 2020-12-10 07:42:16
[ROZSTRZYGNIĘTY] Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Wejherowie przy ul. Stolarskiej Sebastian Bojaruniec 2020-12-10 07:40:40
[ROZSTRZYGNIĘTY] Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Wejherowie przy ul. Stolarskiej Sebastian Bojaruniec 2020-12-10 07:40:24
Zarządzenie Nr 263/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Tomasz Foryś 2020-12-09 14:12:18
ZARZĄDZENIE NR 262/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 8 grudnia 2020 r. o zmianie zarządzenia nr 152/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia w 2020 r. kontroli przewoźników drogowych, którym Prezydent Miasta Wejherowa udzielił licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Tomasz Foryś 2020-12-09 14:10:24
ZARZĄDZENIE Nr 261/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Tomasz Foryś 2020-12-09 14:09:39
ZARZĄDZENIE Nr 261/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Tomasz Foryś 2020-12-09 14:09:37
Roczna analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Terenie Gminy Miasta Wejherowa za 2013 rok Tomasz Foryś 2020-12-09 13:46:37
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Tomasz Foryś 2020-12-09 13:42:16
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa placu do zbierania i magazynowania odpadów budowlanych innych niż niebezpieczne wraz z ich przetwarzaniem w procesie odzysku R3, R5, R10 i R13 planowanego do realizacji na terenie części działki nr 4/19 obręb 6 przy ul. Przemysłowej 21 w Wejherowie Tacjanna Bielawa 2020-12-09 12:31:49
15.12.2020 r. - XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2020-12-08 16:56:09
ZZP.271.35.2020.AO - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2020 roku z terminem spłaty w latach 2024 - 2026 Bartosz Janaszkiewicz 2020-12-08 14:54:14
ZARZĄDZENIE Nr 260/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie przyznania dotacji Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals Bojano, ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Koleczkowo Tomasz Foryś 2020-12-08 14:00:47
ZARZĄDZENIE Nr 237/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.11.2020 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2021 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Tomasz Foryś 2020-12-08 13:34:41
ZARZĄDZENIE Nr 237/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.11.2020 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2021 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Tomasz Foryś 2020-12-08 13:33:34
ZARZĄDZENIE Nr 247/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej oraz Zarządzenie Nr 247a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie organizacji obsługi prawnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Tomasz Foryś 2020-12-08 13:15:44
ZARZĄDZENIE NR 248/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 248a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-12-08 13:06:55
ZARZĄDZENIE NR 248/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 248a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-12-08 13:06:47
ZARZĄDZENIE Nr 260/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie przyznania dotacji Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals Bojano, ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Koleczkowo Tomasz Foryś 2020-12-08 11:13:31
11.12.2020 Komisja Budżetu i Finasów Rady Miasta Wejherowa Anna Kowalska 2020-12-08 08:28:52
10.12.2020 r. Komisja Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2020-12-07 15:13:22
11.12.2020 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2020-12-07 14:23:43
09.12.2020 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2020-12-07 14:06:11
Grzegorz Gaszta Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich w związku z powołaniem na stanowisko Tomasz Foryś 2020-12-07 12:02:30
Grzegorz Gaszta Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich w związku z powołaniem na stanowisko Tomasz Foryś 2020-12-07 12:01:09
Grzegorz Gaszta Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich w związku z powołaniem na stanowisko Tomasz Foryś 2020-12-07 12:01:07
Zarządzenie Nr 259/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu marki Fiat Doblo typ: 263, 1598 ccm. 77 kW, zmienionego zarządzeniem Nr 182/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.09.2020 roku. Tomasz Foryś 2020-12-07 11:41:27