herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 159/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-07-18 14:10:44
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 159/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-07-18 14:10:42
Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego w Wejherowie - ETAP II Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-17 14:12:23
Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego w Wejherowie - ETAP II Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-17 14:12:00
Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego w Wejherowie - ETAP II Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-17 14:11:46
Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego w Wejherowie - ETAP II Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-17 14:11:33
Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. 10 Lutego 8 w Wejherowie w ramach projektu ?Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa?. Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-16 15:20:08
Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. 10 Lutego 8 w Wejherowie w ramach projektu ?Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa?. Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-16 15:19:58
[Zakończono] PODINSPEKTOR W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-07-16 14:10:06
[Zakończono] Inspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Marcin Trembowski 2018-07-16 14:07:53
Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie w formule "zaprojektuj i wybuduj" Agnieszka Szulakowska 2018-07-13 15:58:34
Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie w formule "zaprojektuj i wybuduj" Agnieszka Szulakowska 2018-07-13 15:58:21
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-13 15:00:36
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-13 15:00:25
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-13 15:00:09
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Hotelu Bliza w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-13 14:48:02
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Hotelu Bliza w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-13 14:47:52
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Hotelu Bliza w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-13 14:47:43
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-13 10:13:27
Andrzej Fedoruk 2018-07-13 09:04:48
- dokument usunięty Andrzej Fedoruk 2018-07-13 09:02:13
- dokument usunięty Andrzej Fedoruk 2018-07-13 09:02:02
Ogolna klauzula informacyjna - dokument usunięty Andrzej Fedoruk 2018-07-13 09:01:35
Ogolna klauzula informacyjna - dokument usunięty Andrzej Fedoruk 2018-07-13 09:01:18
Ogolna klauzula informacyjna - dokument usunięty Andrzej Fedoruk 2018-07-13 08:59:50
Ogolna klauzula informacyjna - dokument usunięty Andrzej Fedoruk 2018-07-13 08:58:52
Ogolna klauzula informacyjna - dokument usunięty Andrzej Fedoruk 2018-07-13 08:52:04
Ogolna klauzula informacyjna - dokument usunięty Andrzej Fedoruk 2018-07-13 08:50:53
ZARZĄDZENIE NR 156/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018, Zarządzenie Nr 156a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018, Zarządzenie Nr 156a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-07-12 14:54:16
ZARZĄDZENIE NR 156/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018, Zarządzenie Nr 156a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018, Zarządzenie Nr 156a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-07-12 14:54:09
ZARZĄDZENIE NR 156/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018, Zarządzenie Nr 156a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018, Zarządzenie Nr 156a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-07-11 22:21:04
ZARZĄDZENIE NR 157/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-07-11 22:21:02
Zarządzenie Nr 158/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 09 lipca 2018 o zmianie Zarządzenia Nr 112/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Marcin Trembowski 2018-07-11 22:20:59
ZARZĄDZENIE NR 157/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-07-11 22:18:16
ZARZĄDZENIE NR 156/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018, Zarządzenie Nr 156a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018, Zarządzenie Nr 156a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-07-11 22:18:06
ZARZĄDZENIE NR 155a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Zarządzenie Nr 155b/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, powołania Komisji Konkursowej oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej Marcin Trembowski 2018-07-11 22:17:55
ZARZĄDZENIE NR 155a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Zarządzenie Nr 155b/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, powołania Komisji Konkursowej oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej Marcin Trembowski 2018-07-11 22:17:40
[Zakończono] OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-07-11 12:46:33
ZARZĄDZENIE NR 155a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Zarządzenie Nr 155b/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, powołania Komisji Konkursowej oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej Marcin Trembowski 2018-07-11 11:10:33
ZARZĄDZENIE NR 155a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Zarządzenie Nr 155b/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, powołania Komisji Konkursowej oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej Marcin Trembowski 2018-07-11 11:10:21