Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/346/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Tomasz Foryś 2021-04-14 07:58:51
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/347/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Tomasz Foryś 2021-04-14 07:46:17
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2021-04-13 15:30:11
Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) Tomasz Foryś 2021-04-13 15:19:05
13.04.2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wejherowa Anna Kowalska 2021-04-12 15:06:36
Przebieg głosowania Wojciech Dzieliński 2021-04-12 15:04:58
XXV zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 13.04.2021r. Wojciech Dzieliński 2021-04-12 15:03:27
[ROZSTRZYGNIĘTY] Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Granicznej 5 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 38,20 m2 z pomieszczeniem przynależnym: piwnicą o powierzchni 9,90 m2 wraz z udziałem wynoszącym 24/1000 części w częściach wspólnych budynków i gruntu działek nr 142/14, 142/16, obręb 6, o powierzchni 2 203 m2 Sebastian Bojaruniec 2021-04-12 09:10:02
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 7 Kwietnia 2021r. Tomasz Foryś 2021-04-12 08:31:19
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 07.04.2021 Tomasz Foryś 2021-04-12 08:28:59
ZARZĄDZENIE NR 54/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 54a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-04-12 08:25:34
ZARZĄDZENIE NR 46/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 46a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-04-12 08:24:21
ZARZĄDZENIE NR 46/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 46a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-04-12 08:23:32
[Zakończono] Inspektor ds. elektrycznych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w 3/5 wymiaru czasu pracy (3/5 etatu) Tomasz Foryś 2021-04-12 08:07:45
[Zakończono] Inspektor branży budowlanej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w 3/5 wymiaru czasu pracy (3/5 etatu) Tomasz Foryś 2021-04-12 08:04:39
[Zakończone] Inspektor ds. teletechnicznych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w 3/5 wymiaru czasu pracy (3/5 etatu) Tomasz Foryś 2021-04-12 07:59:27
[Zakończono] Inspektor sanitarny w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w 3/5 wymiaru czasu pracy (3/5 etatu) Tomasz Foryś 2021-04-12 07:56:27
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - wersja nr 2 Bartosz Janaszkiewicz 2021-04-09 13:55:20
SAMOSPIS Wojciech Dzieliński 2021-04-09 11:23:01
SAMOSPIS Wojciech Dzieliński 2021-04-09 11:11:07
SAMOSPIS Wojciech Dzieliński 2021-04-09 11:09:31
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony, na najem na okres 10 lat, lokalu użytowego o pow. 48,96 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 179 w Wejherowie Adam Ślusałek 2021-04-09 08:48:34
09.04.2021 r. Komisja Gospodarki, Obrotu Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2021-04-08 08:33:35
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego oraz plan działania Wojciech Dzieliński 2021-04-07 15:02:10
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa placu do zbierania i magazynowania odpadów budowlanych innych niż niebezpieczne wraz z ich przetwarzaniem w procesie odzysku R3, R5, R10 i R13 planowanego do realizacji na terenie części działki nr 4/19 obręb 6 przy ul. Przemysłowej 21 w Wejherowie Tacjanna Bielawa 2021-04-07 14:33:17
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa placu do zbierania i magazynowania odpadów budowlanych innych niż niebezpieczne wraz z ich przetwarzaniem w procesie odzysku R3, R5, R10 i R13 planowanego do realizacji na terenie części działki nr 4/19 obręb 6 przy ul. Przemysłowej 21 w Wejherowie Tacjanna Bielawa 2021-04-07 14:28:06
09.04.2021 r. Komisja Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2021-04-07 14:16:12
09.04.2021 r. Komisja Budżetu i Finasów Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2021-04-07 10:25:01
09.04.2021 r. Komisja Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2021-04-06 16:19:00
09.04.2021 r. Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2021-04-06 15:15:58
08.04.2021 r. Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2021-04-06 10:58:20
09.04.2021 r. Komisja Gospodarki, Obrotu Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2021-04-06 10:14:46
ZARZĄDZENIE NR 51/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-06 09:43:50
ZARZĄDZENIE NR 51/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-06 09:43:45
Dane teleadresowe Tomasz Foryś 2021-04-06 07:46:01
13.04.2021 r. - XXV zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa Anna Kowalska 2021-04-02 11:40:16
ZARZĄDZENIE NR 53/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie?. Tomasz Foryś 2021-04-01 12:33:51
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację, o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, reprezentowanej przez pełnomocnika, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odwodnienie wykopów budowlanych oraz na odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia do rzeki Reda, w związku z inwestycją pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Staffa w Wejherowie", której zasięg oddziaływania mieścić się będzie na dz. nr 182/23, 224/24, 224/28, 228/14, 228/15, 230/7, 230/26, 230/29, 230/34, 264/12, 264/14, 788, 792, 820, 821, 823, 824, 825, 826, 831, 896; obr. 10 Wejherowo; 12, 13/1,13/2, 13/3; obr. 11 Wejherowo; 31, obr. 12 Wejherowo, w miejscowości Wejherowo. Tomasz Foryś 2021-04-01 12:31:36
[ROZSTRZYGNIĘTY] Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Wejherowie przy ul. Sobieskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 107/9, obr. 15, o powierzchni 18 m2 Sebastian Bojaruniec 2021-04-01 07:58:02
[ROZSTRZYGNIĘTY] Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Granicznej 5 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 38,20 m2 z pomieszczeniem przynależnym: piwnicą o powierzchni 9,90 m2 wraz z udziałem wynoszącym 24/1000 części w częściach wspólnych budynków i gruntu działek nr 142/14, 142/16, obręb 6, o powierzchni 2 203 m2 Sebastian Bojaruniec 2021-04-01 07:55:52