Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
[ODWOŁANY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 128/2, obr. 14, poł. w Wejherowie przy ul. Śmiechowskiej Sebastian Bojaruniec 2024-05-24 07:52:25
[ODWOŁANY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 128/2, obr. 14, poł. w Wejherowie przy ul. Śmiechowskiej Sebastian Bojaruniec 2024-05-24 07:52:05
[ODWOŁANY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 128/2, obr. 14, poł. w Wejherowie przy ul. Śmiechowskiej Sebastian Bojaruniec 2024-05-24 07:51:15
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu usługowego nr 6 położonego w budynku przy ul. Św. Jacka 18 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 37,44 m2 wraz z udziałem wynoszącym 128/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 325/4, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2024-05-24 07:47:45
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu usługowego nr 6 położonego w budynku przy ul. Św. Jacka 18 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 37,44 m2 wraz z udziałem wynoszącym 128/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 325/4, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2024-05-24 07:47:27
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu usługowego nr 6 położonego w budynku przy ul. Św. Jacka 18 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 37,44 m2 wraz z udziałem wynoszącym 128/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 325/4, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2024-05-24 07:47:00
Zarządzenie Nr 76/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. zbywania nieruchomości w drodze przetargów oraz w drodze rokowań Robert Pastuszko 2024-05-23 14:53:36
Zarządzenie Nr 74/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2024 rok Robert Pastuszko 2024-05-23 14:52:29
Zarządzenie Nr 74/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2024 rok Robert Pastuszko 2024-05-23 14:52:27
Zarządzenie Nr 74/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2024 rok Robert Pastuszko 2024-05-23 14:51:10
Aktualizacja składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 Robert Pastuszko 2024-05-23 14:38:26
INFORMACJA O I POSIEDZENIU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Robert Pastuszko 2024-05-23 14:30:02
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do wynajęcia. Adam Ślusałek 2024-05-23 14:05:03
UCHWAŁA Nr IXk/II/6/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 maja 2024 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/LI/660/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2024-05-23 12:37:43
UCHWAŁA Nr IXk/II/6/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 maja 2024 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/LI/660/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2024-05-23 12:37:03
UCHWAŁA Nr IXk/II/5/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024 Wojciech Dzieliński 2024-05-23 12:35:21
UCHWAŁA Nr IXk/II/5/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024 Wojciech Dzieliński 2024-05-23 12:35:03
10.06.2024 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2024-05-23 12:03:35
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości oraz lokalu, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych Sebastian Bojaruniec 2024-05-23 07:52:19
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 60,00 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Klasztornej 7 w Wejherowie. Adam Ślusałek 2024-05-22 14:56:03
Przebieg głosowania Wojciech Dzieliński 2024-05-22 14:22:52
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2024-05-22 14:08:49
II Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa w dniu 21.05.2024 r. Wojciech Dzieliński 2024-05-22 13:52:42
Powiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wystąpieniu o opinie w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo - Kopalino - odcinek Wejherowo - elektrownia jądrowa Tacjanna Bielawa 2024-05-21 11:16:53
Powiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo - Kopalino - odcinek Wejherowo - elektrownia jądrowa Tacjanna Bielawa 2024-05-21 11:14:00
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2024-05-21 10:50:26
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Kotłowskiego Karolina Szymańska 2024-05-21 08:44:14
Informacja na temat składów Obwodowych Komisji Wyborczych Robert Pastuszko 2024-05-20 16:46:45
Jacek Gafka - Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2024-05-20 14:52:24
Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2024-05-20 14:47:04
Sprawozdania finansowe Wojciech Dzieliński 2024-05-20 09:06:22
21.05.2024 r. wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Wejherowa, Komisji Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa, Komisji Gospodarki, Obrotu Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2024-05-17 14:01:18
Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Wejherowa w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2024-05-17 12:42:19
Sprawozdania finansowe Wojciech Dzieliński 2024-05-17 12:05:41
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowa za 2023 rok Wojciech Dzieliński 2024-05-17 12:05:13
Sprawozdania finansowe Wojciech Dzieliński 2024-05-17 12:04:55
Sprawozdania finansowe Wojciech Dzieliński 2024-05-17 12:03:03
Sprawozdania finansowe Wojciech Dzieliński 2024-05-17 11:59:34
Sprawozdania Budżetowe Wojciech Dzieliński 2024-05-17 11:55:39
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Wojciech Dzieliński 2024-05-17 11:54:17