Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 233/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 233a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok, oraz Zarządzenie nr 233b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok Robert Pastuszko 2023-01-19 14:03:43
Zarządzenie nr 233/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 233a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok, oraz Zarządzenie nr 233b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok Robert Pastuszko 2023-01-19 14:03:37
Zarządzenie nr 232/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2022 roku o zmianie zarządzenia nr 1/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych oraz służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-01-19 14:00:35
Zarządzenie nr 232/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2022 roku o zmianie zarządzenia nr 1/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych oraz służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-01-19 14:00:14
Zarządzenie nr 228/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie obowiązku redukcji zużycia energii elektrycznej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa oraz Zarządzenie nr 228a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok, oraz Zarządzenie nr 228b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-01-19 13:56:04
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/549/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Robert Pastuszko 2023-01-18 10:14:14
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/540/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny części nieruchomości gruntowej od ceny części nieruchomości gruntowej Robert Pastuszko 2023-01-18 09:44:37
UCHWAŁA Nr VIIIk/XL/552/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXXIX/535/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-01-17 15:12:50
UCHWAŁA Nr VIIIk/XL/551/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 Robert Pastuszko 2023-01-17 15:12:16
UCHWAŁA Nr VIIIk/XL/552/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXXIX/535/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-01-17 15:01:29
UCHWAŁA Nr VIIIk/XL/551/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 Robert Pastuszko 2023-01-17 14:59:01
UCHWAŁA Nr VIIIk/XL/552/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXXIX/535/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-01-17 14:50:52
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 1 Tomasz Wąsowski 2023-01-17 14:20:31
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 1 - dokument usunięty Tomasz Wąsowski 2023-01-17 14:19:51
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 1 Tomasz Wąsowski 2023-01-17 14:19:43
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 1 - dokument usunięty Tomasz Wąsowski 2023-01-17 14:16:12
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 1 - dokument usunięty Tomasz Wąsowski 2023-01-17 14:14:33
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 1 - dokument usunięty Tomasz Wąsowski 2023-01-17 14:11:13
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 1 - dokument usunięty Tomasz Wąsowski 2023-01-17 14:11:06
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 1 - dokument usunięty Tomasz Wąsowski 2023-01-17 14:07:11
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Tomasz Wąsowski 2023-01-17 14:06:13
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Tomasz Wąsowski 2023-01-17 14:05:49
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży. Adam Ślusałek 2023-01-16 09:51:53
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży, na rzecz najemców. Adam Ślusałek 2023-01-16 09:49:58
Zarządzenie nr 196/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2022r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Akcji Zimowej w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-01-13 09:41:38
Zarządzenie nr 196/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2022r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Akcji Zimowej w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-01-13 09:41:26
Przebieg głosowania Wojciech Dzieliński 2023-01-13 09:29:32
Przebieg głosowania Wojciech Dzieliński 2023-01-13 09:26:04
Przebieg głosowania Wojciech Dzieliński 2023-01-13 09:25:36
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2023-01-13 09:16:07
XL sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 12.01.2023 r. Wojciech Dzieliński 2023-01-13 09:15:22
Zarządzenie nr 3/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Robert Pastuszko 2023-01-13 09:00:54
Zarządzenie nr 4/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Robert Pastuszko 2023-01-13 09:00:50
Zarządzenie nr 3/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Robert Pastuszko 2023-01-13 08:59:25
Zarządzenie nr 3/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Robert Pastuszko 2023-01-13 08:58:12
Zarządzenie nr 3/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Robert Pastuszko 2023-01-13 08:57:59
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXXIX/538/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Natalia Borkowska-Mudlaff 2023-01-12 10:31:28
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXXIX/538/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Natalia Borkowska-Mudlaff 2023-01-12 10:27:13
Utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Wejherowa w 2023 roku. Dariusz Kożuchowski 2023-01-10 11:45:34
[zakończono ]Utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Wejherowa w 2023 roku. Dariusz Kożuchowski 2023-01-10 10:48:38