herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa świetlicy osiedlowej z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-09-19 15:29:08
Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu pod nazwą "Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu" Bartosz Janaszkiewicz 2018-09-19 15:25:15
OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Puck zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo Marcin Trembowski 2018-09-19 15:10:04
Dane teleadresowe Wojciech Dzieliński 2018-09-18 10:50:00
Dane teleadresowe Wojciech Dzieliński 2018-09-18 10:43:55
Dane teleadresowe Wojciech Dzieliński 2018-09-18 10:43:40
Dane teleadresowe Wojciech Dzieliński 2018-09-18 10:42:57
Siedziby obwodowych komisji wyborczych Wojciech Dzieliński 2018-09-18 10:37:03
Siedziby obwodowych komisji wyborczych Wojciech Dzieliński 2018-09-18 10:31:05
ZARZĄDZENIE Nr 212/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2018-09-18 07:43:40
211 Marcin Trembowski 2018-09-18 07:41:19
211 Marcin Trembowski 2018-09-18 07:41:15
ZARZĄDZENIE NR 210/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-09-18 07:41:08
ZARZĄDZENIE NR 210/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-09-18 07:41:05
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVII/559/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojciech Dzieliński 2018-09-17 15:52:04
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVII/558/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu na zbiegu ulic Chopina, Staromłyńskiej oraz Nadrzecznej w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-09-17 15:48:05
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVII/557/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu na zbiegu ulic 12 Marca, Wniebowstąpienia oraz Judyckiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-09-17 15:45:18
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVII/556/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ulicami Sobieskiego, 3 Maja i Strzelecką oraz Parkiem Kaszubskim Wojciech Dzieliński 2018-09-17 15:39:48
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVII/555/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa ograniczonego ulicami: I Brygady Pancernej WP, Tartaczną i Budowlanych Wojciech Dzieliński 2018-09-17 15:32:00
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVII/554/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa ograniczonego ulicami Kościuszki, 3 Maja i Sobieskiego oraz potokiem Srebrna Wojciech Dzieliński 2018-09-17 15:19:10
Budowa świetlicy osiedlowej z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-09-17 15:18:54
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVII/553/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-09-17 15:13:49
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVII/552/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa na rzecz Skarbu Państwa Wojciech Dzieliński 2018-09-17 14:30:00
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVII/551/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz udziałów w prawie użytkowania wieczystego i prawie własności nieruchomości gruntowych Wojciech Dzieliński 2018-09-17 14:21:05
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVII/550/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osoby prawnej Wojciech Dzieliński 2018-09-17 14:19:25
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVII/549/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego Wojciech Dzieliński 2018-09-17 14:17:15
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVII/548/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 września 2018 r. o zmianie uchwały nr VIIk/XLI/498/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego Wojciech Dzieliński 2018-09-17 14:14:51
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVII/547/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej, Rodzinnym Ogrodom Działkowym im. mjr H. Sucharskiego w Wejherowie, Polskiego Związku Działkowców Wojciech Dzieliński 2018-09-17 14:12:29
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVII/546/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 września 2018 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-09-17 13:49:12
XLVII Sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2018 r. Wojciech Dzieliński 2018-09-17 13:35:04
XLVI Sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2018 r.I - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2018-09-17 13:34:38
XLVI Sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2018 r.I - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2018-09-17 13:32:16
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVI/544/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Wojciech Dzieliński 2018-09-17 13:26:24
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVI/543/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojciech Dzieliński 2018-09-17 13:19:49
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVI/542/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojciech Dzieliński 2018-09-17 13:10:25
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVI/541/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojciech Dzieliński 2018-09-17 13:06:37
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVI/541/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojciech Dzieliński 2018-09-17 13:02:29
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVI/540/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w roku 2018 Wojciech Dzieliński 2018-09-17 13:01:21
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVI/540/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w roku 2018 Wojciech Dzieliński 2018-09-17 13:00:58
UCHWAŁA Nr VIIk/XLVI/539/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Wejherowa odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Wejherowa, Rady Powiatu Wejherowskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Wejherowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Wojciech Dzieliński 2018-09-17 12:59:33