Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Prawo lokalne Wojciech Dzieliński 2020-01-21 10:08:08
Prawo lokalne Wojciech Dzieliński 2020-01-21 10:07:55
UCHWAŁA NR VIIK/XV/175/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojciech Dzieliński 2020-01-21 10:07:33
UCHWAŁA NR VIIK/XV/174/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2020-01-21 10:07:31
OBWIESZCZENIE RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojciech Dzieliński 2020-01-21 10:07:29
Obwieszczenie Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2020-01-21 10:07:27
ZZP.271.26.2019.BJ - Budowa parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2020-01-20 16:01:39
ZZP.271.26.2019.BJ - Budowa parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2020-01-20 16:01:04
ZZP.271.26.2019.BJ - Budowa parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2020-01-20 16:00:35
Zarządzenie nr 12/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 stycznia 2020 r w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkól na rok 2020 Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:58:48
Zarządzenie Nr 11/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia ?Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa" Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:58:46
Zarządzenie nr 12/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 stycznia 2020 r w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkól na rok 2020 Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:58:44
Zarządzenie Nr 11/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia ?Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa" Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:58:36
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wejherowa w 2020 r. Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:58:21
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.01.2020 r. w sprawie opracowania i przekazania danych niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok 2019. Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:54:56
Zarządzenie Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:53:46
Zarządzenie Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:53:43
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:53:33
Z A R Z Ą D Z E N IE NR 6/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.01.2020 r. w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. ?Usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy? Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:47:31
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:46:42
Zarządzenie nr 4/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:45:36
Zarządzenie Nr 3/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:44:24
Zarządzenie Nr 2a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:43:22
ZARZĄDZENIE NR 2/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:42:12
ZARZĄDZENIE NR 1/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.01.2020 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:40:24
2020r. Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:38:44
ZARZĄDZENIE Nr 235/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:25:50
ZARZĄDZENIE Nr 236/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:25:40
ZARZĄDZENIE Nr 235/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:25:33
ZARZĄDZENIE Nr 236/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:25:04
ZARZĄDZENIE NR 249/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.11.2019 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:08:18
ZARZĄDZENIE NR 249/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.11.2019 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Wojciech Dzieliński 2020-01-20 14:07:55
ZARZĄDZENIE NR 249/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.11.2019 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Wojciech Dzieliński 2020-01-20 13:58:19
Zarządzenie Nr 280/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 31.12.2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 251/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.12.2012 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Wojciech Dzieliński 2020-01-20 13:56:59
ZARZĄDZENIE NR 279/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.12.2019 roku w sprawie unieważnienia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Wojciech Dzieliński 2020-01-20 13:55:58
ZARZĄDZENIE NR 278/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Miasta Wejherowa na rok 2020. Wojciech Dzieliński 2020-01-20 13:55:00
ZARZĄDZENIE NR 278/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Miasta Wejherowa na rok 2020. Wojciech Dzieliński 2020-01-20 13:54:44
277 Wojciech Dzieliński 2020-01-20 13:53:10
276 Wojciech Dzieliński 2020-01-20 13:53:06
277 Wojciech Dzieliński 2020-01-20 13:53:03