Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/279/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Tomasz Foryś 2020-09-30 12:17:29
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/278/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Tomasz Foryś 2020-09-30 12:13:33
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/277/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Tomasz Foryś 2020-09-30 12:10:59
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2020-09-30 11:56:52
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/276/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego na terenie Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2020-09-30 11:55:41
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/275/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2020-09-30 11:53:32
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/274/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w obrębie użytków ekologicznych Tomasz Foryś 2020-09-30 11:49:31
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/273/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi, a Gminą Miasta Wejherowa oraz sprzedaży osobom fizycznym udziału należącego do Gminy Miasta Wejherowa w prawie własności nieruchomości oraz zakupu przez Gminę Miasta Wejherowa udziału w prawie własności nieruchomości od osób fizycznych Tomasz Foryś 2020-09-30 11:44:45
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/273/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi, a Gminą Miasta Wejherowa oraz sprzedaży osobom fizycznym udziału należącego do Gminy Miasta Wejherowa w prawie własności nieruchomości oraz zakupu przez Gminę Miasta Wejherowa udziału w prawie własności nieruchomości od osób fizycznych Tomasz Foryś 2020-09-30 11:43:10
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2020-09-30 11:42:50
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/272/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2020-09-30 11:39:57
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/271/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Tomasz Foryś 2020-09-30 11:38:18
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/270/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2020-09-30 11:36:14
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/269/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2020-09-30 11:34:03
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/268/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego Tomasz Foryś 2020-09-30 11:32:27
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/267/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej Tomasz Foryś 2020-09-30 11:29:00
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/266/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Sobieskiego, Inwalidów Wojennych, Zachodniej i Transportowej Tomasz Foryś 2020-09-30 11:27:24
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/265/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej Tomasz Foryś 2020-09-30 11:22:38
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/264/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości Tomasz Foryś 2020-09-30 11:15:52
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/263/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIk/XV/184/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Tomasz Foryś 2020-09-30 11:12:04
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/262/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIk/XX/252/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Tomasz Foryś 2020-09-30 11:10:18
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/261/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały VIk/VI/57/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2011 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Tomasz Foryś 2020-09-30 11:06:45
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/260/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2020-09-30 11:03:24
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/259/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Tomasz Foryś 2020-09-30 11:01:24
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/258/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 Tomasz Foryś 2020-09-30 10:57:06
Zarządzenie Nr 208/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie Tomasz Foryś 2020-09-29 15:11:45
Zarządzenie nr 205/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia oraz Zarządzenie Nr 205a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oraz udziału w nieruchomości gruntowej przeznaczonych do zbycia Tomasz Foryś 2020-09-29 15:10:53
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 206 z dnia 28 września 2020 roku o wyróżnieniu Repliką Statuetki Jakuba Wejhera Gminną Spółdzielnię " Samopomoc Chłopska " w Wejherowie Tomasz Foryś 2020-09-29 15:10:51
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 207/2020 z dnia 28 września 2020 r. o wyróżnieniu Medalem Róży Pana Zbigniewa Kołodziejczyka Tomasz Foryś 2020-09-29 15:10:49
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 207/2020 z dnia 28 września 2020 r. o wyróżnieniu Medalem Róży Pana Zbigniewa Kołodziejczyka Tomasz Foryś 2020-09-29 15:10:47
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 206 z dnia 28 września 2020 roku o wyróżnieniu Repliką Statuetki Jakuba Wejhera Gminną Spółdzielnię " Samopomoc Chłopska " w Wejherowie Tomasz Foryś 2020-09-29 15:10:37
Zarządzenie nr 205/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia oraz Zarządzenie Nr 205a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oraz udziału w nieruchomości gruntowej przeznaczonych do zbycia Tomasz Foryś 2020-09-29 15:10:31
ZZP.271.31.2020.AO - Zagospodarowanie terenu miejskiego - budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Anna Ojowska - Rosa 2020-09-29 15:08:19
[Zakończono] Inspektor w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Tomasz Foryś 2020-09-29 13:57:10
ZARZĄDZENIE Nr 204/2020 Prezydent Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Tomasz Foryś 2020-09-29 13:42:11
ZARZĄDZENIE Nr 203/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Tomasz Foryś 2020-09-29 13:38:16
ZARZĄDZENIE Nr 202/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Tomasz Foryś 2020-09-29 13:38:14
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 201 / 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.09.2020 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 179/2020 z dnia 01.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-09-29 13:38:12
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 2 0 0 / 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-09-29 13:38:10
ZARZĄDZENIE Nr 203/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Tomasz Foryś 2020-09-29 13:38:00