Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej Robert Pastuszko 2023-07-05 15:24:01
Zarządzenie nr 106/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, powołania Komisji Konkursowej oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej Robert Pastuszko 2023-07-04 12:09:45
Zarządzenie nr 105/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 105a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie Nr 105b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-07-04 12:08:43
Zarządzenie nr 105/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 105a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie Nr 105b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-07-04 12:08:40
Zarządzenie nr 104/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia. Robert Pastuszko 2023-07-04 12:08:27
Zarządzenie nr 104/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia. Robert Pastuszko 2023-07-04 12:08:25
Zarządzenie nr 99/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2022 Robert Pastuszko 2023-07-04 12:08:08
Zarządzenie nr 99/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2022 Robert Pastuszko 2023-07-04 12:04:53
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Robert Pastuszko 2023-07-04 11:52:09
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Natalia Borkowska-Mudlaff 2023-07-04 08:41:34
Zarządzenie nr 97/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 97a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 97b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-07-03 16:47:53
Zarządzenie nr 97/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 97a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 97b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-07-03 16:47:43
Zarządzenie nr 93/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.06.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 79/2023 z dnia 22.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, oraz Zarządzenie nr 93a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.06.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-07-03 16:32:41
Zarządzenie nr 93/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.06.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 79/2023 z dnia 22.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, oraz Zarządzenie nr 93a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.06.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-07-03 16:32:21
Zarządzenie nr 96/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-07-03 16:30:47
Zarządzenie nr 96/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-07-03 16:30:40
Zarządzenie nr 94/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-07-03 16:22:33
Zarządzenie nr 94/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-07-03 16:22:29
Zarządzenie nr 103/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Robert Pastuszko 2023-07-03 15:54:28
Zarządzenie nr 102/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. Robert Pastuszko 2023-07-03 15:53:13
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia. Sebastian Bojaruniec 2023-07-03 15:36:11
[Zakończono] Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (1/4 wymiaru czasu pracy) w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-07-03 14:34:14
[Zakończono] Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (1/4 wymiaru czasu pracy) w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-07-03 14:33:58
AKTUALNE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW, NA OBSZARZE GMINY MIASTA WEJHEROWA, DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, UDZIELONE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Tacjanna Bielawa 2023-07-03 07:55:28
AKTUALNE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW, NA OBSZARZE GMINY MIASTA WEJHEROWA, DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, UDZIELONE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Tacjanna Bielawa 2023-07-03 07:51:58
Zapytanie dot. skażenia wody Wojciech Dzieliński 2023-06-30 14:36:34
Zapytanie dot. prowadzonego postępowania o odszkodowanie na rzecz Skanska S.A. Wojciech Dzieliński 2023-06-30 14:33:43
Zapytanie dot. prowadzonego postępowania o odszkodowanie na rzecz Skanska S.A. Wojciech Dzieliński 2023-06-30 14:24:29
Zapytanie dot. skażenia wody Wojciech Dzieliński 2023-06-30 14:22:36
Wskazówki dojazdu do Magistratu Wojciech Dzieliński 2023-06-30 09:28:43
[zakończone] Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2023-06-29 14:54:01
[zakończone] Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2023-06-29 14:52:34
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Wejherowa w 2022 roku Wojciech Dzieliński 2023-06-28 09:49:15
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające m.in. o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa stacji paliw z myjnią tunelową wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą na działce nr 531/27, oraz układu komunikacyjnego na działkach nr 531/29 oraz 531/35 obręb Koleczkowo, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie Tacjanna Bielawa 2023-06-28 09:44:36
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miasta Wejherowa w 2022 roku Wojciech Dzieliński 2023-06-28 09:40:49
2022 Wojciech Dzieliński 2023-06-28 09:36:58
Zarządzenie nr 98/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2023 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Robert Pastuszko 2023-06-27 10:13:41
Zarządzenie nr 98/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2023 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Robert Pastuszko 2023-06-27 10:13:37
Zarządzenie nr 101/2023 Prezydent Miasta Wejherowa z dnia 26.06.2023 r. w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-06-27 09:38:19
Zarządzenie nr 100/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia Robert Pastuszko 2023-06-27 09:37:45