Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 50/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 marca 2021 r. o zmianie zarządzenia nr 208/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. Tomasz Foryś 2021-04-26 13:36:16
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Tacjanna Bielawa 2021-04-26 08:26:51
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Tacjanna Bielawa 2021-04-26 08:23:34
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny. Wojciech Dzieliński 2021-04-23 15:38:04
ZARZĄDZENIE NR 69/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.04.2021 r. W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI STOWARZYSZENIU ?WEJHEROWSKI ALARM SMOGOWY? - ORGANIZACJA EKOLOGICZNA W TRYBIE UPROSZCZONYM NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2021 ROKU Tomasz Foryś 2021-04-23 15:16:04
ZARZĄDZENIE 63/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20.04.2021 r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027 Tomasz Foryś 2021-04-23 15:15:11
ZARZĄDZENIE 63/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20.04.2021 r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027 Tomasz Foryś 2021-04-23 15:15:07
68 Tomasz Foryś 2021-04-23 15:13:56
68 Tomasz Foryś 2021-04-23 15:13:54
ZARZĄDZENIE NR 62/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20.04.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027 Tomasz Foryś 2021-04-23 15:13:48
ZARZĄDZENIE NR 62/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20.04.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027 Tomasz Foryś 2021-04-23 15:13:43
ZARZĄDZENIE NR 69/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.04.2021 r. W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI STOWARZYSZENIU "WEJHEROWSKI ALARM SMOGOWY" - ORGANIZACJA EKOLOGICZNA W TRYBIE UPROSZCZONYM NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2021 ROKU Wojciech Dzieliński 2021-04-23 12:51:07
Zarządzenie Nr 67/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny Tomasz Foryś 2021-04-23 12:21:05
Zarządzenie Nr 67/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny Tomasz Foryś 2021-04-23 12:21:02
Zarządzenie nr 66/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Tomasz Foryś 2021-04-23 12:18:46
Zarządzenie nr 66/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Tomasz Foryś 2021-04-23 12:18:15
ZARZĄDZENIE NR 65/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 65a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-04-23 12:12:29
Zarządzenie nr 66/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Tomasz Foryś 2021-04-23 12:12:28
Zarządzenie Nr 67/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny Tomasz Foryś 2021-04-23 12:12:26
Zarządzenie Nr 67/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny Tomasz Foryś 2021-04-23 12:12:24
Zarządzenie nr 66/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Tomasz Foryś 2021-04-23 12:12:15
ZARZĄDZENIE NR 65/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 65a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-04-23 12:12:06
ZARZĄDZENIE NR 69/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.04.2021 r. W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI STOWARZYSZENIU "WEJHEROWSKI ALARM SMOGOWY" - ORGANIZACJA EKOLOGICZNA W TRYBIE UPROSZCZONYM NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2021 ROKU Tomasz Foryś 2021-04-23 12:11:15
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 19 KWIETNIA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH Tomasz Foryś 2021-04-22 10:26:09
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Adaptacja budynku hali napraw samochodów na lakiernię planowanego do realizacji na terenie działek nr 83/2 i 84/5 obręb 20 przy ul. Gdańskiej 17 w Wejherowie Tacjanna Bielawa 2021-04-21 15:22:19
ZARZĄDZENIE Nr 64/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20.04.2021 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Wejherowa Punktu Szczepień Powszechnych Tomasz Foryś 2021-04-21 14:23:57
Zarządzenie Nr 60/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-21 14:23:29
Zarządzenie Nr 60/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-21 14:23:26
ZARZĄDZENIE 63/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20.04.2021 r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027 Tomasz Foryś 2021-04-21 14:22:54
ZARZĄDZENIE NR 62/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20.04.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027 Tomasz Foryś 2021-04-21 14:22:51
ZARZĄDZENIE 63/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20.04.2021 r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027 Tomasz Foryś 2021-04-21 14:22:39
ZARZĄDZENIE NR 62/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20.04.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027 Tomasz Foryś 2021-04-21 14:22:32
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 379/1 o pow. 12 nr obr. 15 (powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 379), która na mocy decyzji Starosty Wejherowskiego z dnia 10.03.2020 r. nr AB.6740.17.2019.9.D.J zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - budowie dróg gminnych pt.: ..Budowa ulicy Parkowej i ulicy Zamkowej w Wejherowie?, stała się własnością Gminy Miasta Wejherowo na rzecz spadkobierców po zmarłych: Annie Kwiatkowskiej w udziale 1/6. Helenie Kwiatkowskiej w udziale 1/6 oraz małżonków Władysława Kwiatkowskiego oraz Rozalii Kwiatkowskiej w udziale 4/6. Tomasz Foryś 2021-04-21 10:52:32
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 379/1 o pow. 12 nr obr. 15 (powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 379), która na mocy decyzji Starosty Wejherowskiego z dnia 10.03.2020 r. nr AB.6740.17.2019.9.D.J zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - budowie dróg gminnych pt.: ..Budowa ulicy Parkowej i ulicy Zamkowej w Wejherowie?, stała się własnością Gminy Miasta Wejherowo na rzecz spadkobierców po zmarłych: Annie Kwiatkowskiej w udziale 1/6. Helenie Kwiatkowskiej w udziale 1/6 oraz małżonków Władysława Kwiatkowskiego oraz Rozalii Kwiatkowskiej w udziale 4/6. Tomasz Foryś 2021-04-21 07:55:25
Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) Tomasz Foryś 2021-04-20 12:56:15
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 61/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku o wyróżnieniu Repliką Statuetki Jakuba Wejhera. Tomasz Foryś 2021-04-20 11:05:09
Zarządzenie Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-04-20 11:00:52
ZARZĄDZENIE NR 59/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 59a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-04-20 11:00:51
Zarządzenie Nr 60/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-20 11:00:49
Zarządzenie Nr 60/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-20 11:00:47