herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
"Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu pod nazwą ?Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu? Anna Ojowska - Rosa 2018-08-01 15:56:44
"Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu pod nazwą ?Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu? Anna Ojowska - Rosa 2018-08-01 15:56:07
"Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu pod nazwą ?Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu? Anna Ojowska - Rosa 2018-08-01 15:55:40
"Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu pod nazwą ?Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu? Anna Ojowska - Rosa 2018-08-01 15:55:18
"Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu pod nazwą ?Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu? Anna Ojowska - Rosa 2018-08-01 15:55:08
"Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu pod nazwą ?Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu? Anna Ojowska - Rosa 2018-08-01 15:54:58
"Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu pod nazwą ?Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu? Anna Ojowska - Rosa 2018-08-01 15:54:50
"Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu pod nazwą ?Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu? Anna Ojowska - Rosa 2018-08-01 15:54:20
Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego w Wejherowie - ETAP II Anna Ojowska - Rosa 2018-08-01 13:52:07
Zarządzenie Nr 174/2018r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30.07.2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr 19/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 56/2018 z dnia 12.03.2018r., Nr 67/2018 z dnia 26.03.2018r., Nr 84/2018 z dnia 16.04.2018 w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych Marcin Trembowski 2018-08-01 08:46:38
ZARZĄDZENIE NR 173/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.07.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 159/2018 z dnia 13.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-08-01 08:45:31
ZARZĄDZENIE NR 173/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.07.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 159/2018 z dnia 13.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-08-01 08:45:28
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Hotelu Bliza w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-07-31 14:19:55
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Hotelu Bliza w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-07-31 14:17:24
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Hotelu Bliza w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-07-31 14:17:13
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Hotelu Bliza w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-07-31 14:17:04
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Hotelu Bliza w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-07-31 14:16:54
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Hotelu Bliza w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-07-31 14:15:28
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Hotelu Bliza w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-07-31 14:15:14
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Hotelu Bliza w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-07-31 14:14:55
09-08-2018 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-07-31 09:43:21
Zarządzenie Nr 84/2018r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16.04.2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr 19/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 56/2018 z dnia 12.03.2018r., Nr 67/2018 z dnia 26.03.2018r., w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. ZARZĄDZENIE NR 84a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.04.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 6412018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-07-30 15:30:46
Zarządzenie Nr 134/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Wejherowa. ZARZĄDZENIE NR 134a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.06.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 11012018 z dnia 21.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-07-30 15:28:52
Zarządzenie Nr 134/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Wejherowa. ZARZĄDZENIE NR 134a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.06.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 11012018 z dnia 21.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-07-30 15:28:16
ZARZĄDZENIE NR 168/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-07-30 15:27:10
ZARZĄDZENIE NR 168/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-07-30 15:27:07
ZARZĄDZENIE NR 168/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-07-30 15:26:23
Informacje kwartalne z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku Marcin Trembowski 2018-07-30 13:21:57
Petycja - "Znaki " Zakaz wyprowadzania psów" przy trawniku na ulicy Wschodniej w Wejherowie" Marcin Trembowski 2018-07-30 11:30:59
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Hotelu Bliza w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-07-30 10:28:50
ZARZĄDZENIE NR 156/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018, Zarządzenie Nr 156a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018, Zarządzenie Nr 156a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-07-30 10:04:56
ZARZĄDZENIE NR 168/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-07-30 09:18:50
ZARZĄDZENIE NR 169/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.07.2018 r. w sprawie po wołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-07-30 09:18:49
Zarządzenie Nr 172/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Zarządzenie Nr 172a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-07-30 09:18:46
Zarządzenie Nr 170/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-07-30 09:17:13
ZARZĄDZENIE NR 169/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.07.2018 r. w sprawie po wołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-07-30 09:14:57
ZARZĄDZENIE NR 168/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-07-30 09:14:49
ZARZĄDZENIE NR 168/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-07-30 09:14:41
ZARZĄDZENIE Nr 165/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2018-07-30 09:14:16
ZARZĄDZENIE Nr 165/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2018-07-30 09:14:03