Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Komisje Rady Miasta - umocowanie formalno-prawne i uprawnienia Wojciech Dzieliński 2010-12-22 11:56:02
Komisje Rady Miasta - zadania komisji stałych Wojciech Dzieliński 2010-12-22 11:55:44
Komisje Rady Miasta - skład osobowy Wojciech Dzieliński 2010-12-22 11:55:31
Komisje Rady Miasta Wojciech Dzieliński 2010-12-22 11:55:18
Komisje Rady Miasta Wojciech Dzieliński 2010-12-22 11:54:55
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego. Wojciech Dzieliński 2010-12-22 08:12:37
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Roszczynialskiego. Wojciech Dzieliński 2010-12-22 08:11:20
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. Sebastian Bojaruniec 2010-12-17 15:25:30
Informacja o wywieszeniu udziału nieruchomości przeznaczonego do oddania w użytkowanie wieczyste, w wysokości 625/10000 części w działce nr 453/4 obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2010-12-17 15:24:44
[ZAKOŃCZONO] Konkurs ofert - projektów na 2011 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań.[ + WYNIK ] Wojciech Dzieliński 2010-12-17 14:28:05
Uchwała Nr VIk/III/23/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2011 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" Wojciech Dzieliński 2010-12-16 10:26:42
Uchwała Nr VIk/III/24/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Wejherowa na okres kadencji w latach 2010 - 2014 Wojciech Dzieliński 2010-12-16 10:25:48
Uchwała Nr VIk/III/23/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2011 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" Wojciech Dzieliński 2010-12-16 10:25:09
- dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2010-12-16 10:24:18
- dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2010-12-16 10:22:58
Uchwała Nr VIk/III/22/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wojciech Dzieliński 2010-12-16 10:22:44
Uchwała Nr VIk/III/21/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa udziału w nieruchomości od osoby fizycznej Wojciech Dzieliński 2010-12-16 10:21:43
Uchwała Nr VIk/III/20/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2010-12-16 10:19:36
Uchwała Nr VIk/III/19/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2010-12-16 10:18:31
Uchwała Nr VIk/III/18/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego Wojciech Dzieliński 2010-12-16 10:16:42
Uchwała Nr VIk/III/17/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty Wojciech Dzieliński 2010-12-16 10:15:07
Uchwała Nr VIk/III/16/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XLVIII/505/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu polegającej na wykonaniu robót budowlanych na drogach powiatowych w mieście Wejherowo w 2010 roku Wojciech Dzieliński 2010-12-16 10:13:08
Uchwała Nr VIk/III/15/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na opracowanie Powiatowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "Gambit Wejherowski" Wojciech Dzieliński 2010-12-16 10:12:09
Uchwała Nr VIk/III/14/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego Wojciech Dzieliński 2010-12-16 10:10:07
Uchwała Nr VIk/III/13/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010 Wojciech Dzieliński 2010-12-16 10:08:08
Sesja III Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. Wojciech Dzieliński 2010-12-16 10:00:29
Komisje Rady Miasta Wojciech Dzieliński 2010-12-16 08:15:59
Komisje Rady Miasta - skład osobowy Wojciech Dzieliński 2010-12-16 08:14:58
Komisje Rady Miasta - skład osobowy Wojciech Dzieliński 2010-12-16 08:13:07
Komisje Rady Miasta - umocowanie formalno-prawne i uprawnienia Wojciech Dzieliński 2010-12-16 08:10:04
Komisje Rady Miasta - zadania komisji stałych Wojciech Dzieliński 2010-12-16 08:09:49
Komisje Rady Miasta - skład osobowy Wojciech Dzieliński 2010-12-16 08:09:33
Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.01.2011r. do 30.06.2011r. Wojciech Dzieliński 2010-12-16 07:53:19
Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.01.2011r. do 30.06.2011r. Wojciech Dzieliński 2010-12-16 07:52:51
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli ws. prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych będących w gminnym zasobie nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa w latach 2007 - 2010 ( I Półrocze) Wojciech Dzieliński 2010-12-16 07:45:45
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli ws. prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych będących w gminnym zasobie nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa w latach 2007 - 2010 ( I Półrocze) Wojciech Dzieliński 2010-12-16 07:44:52
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli ws. prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych będących w gminnym zasobie nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa w latach 2007 - 2010 ( I Półrocze) Wojciech Dzieliński 2010-12-16 07:42:49
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli ws. prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych będących w gminnym zasobie nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa w latach 2007 - 2010 ( I Półrocze) - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2010-12-16 07:41:53
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli ws. prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych będących w gminnym zasobie nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa w latach 2007 - 2010 ( I Półrocze) Wojciech Dzieliński 2010-12-16 07:41:37
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli ws. prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych będących w gminnym zasobie nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa w latach 2007 - 2010 ( I Półrocze) - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2010-12-15 14:57:19