Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZREALIZOWANY - Informacja o wywieszeniu wykazu 53 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargach nieograniczonych. Sebastian Bojaruniec 2011-03-07 08:53:47
Wykaz członków Obwodowych Komisji Wyborczych Wojciech Dzieliński 2011-03-04 13:56:10
Wykaz członków Obwodowych Komisji Wyborczych Wojciech Dzieliński 2011-03-04 13:55:46
PRZETARG NIEROSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 41,05 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Puckiej 14 w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-03-04 10:47:42
PRZETARG NIEROSTRZYGNIĘTY - Przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 59,79 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 211 w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-03-04 10:47:32
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 19,84 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Kopernika 1 w Wejherowie. Wojciech Dzieliński 2011-03-04 10:36:03
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 19,84 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Kopernika 1 w Wejherowie. Wojciech Dzieliński 2011-03-04 10:35:37
PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY - Przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia do lat pięciu, lokalu użytkowego o pow. 41,05 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Puckiej 14 w Wejherowie. Wojciech Dzieliński 2011-03-04 10:32:54
PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY - Przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia do lat pięciu, lokalu użytkowego o pow. 59,79 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 211 w Wejherowie. Wojciech Dzieliński 2011-03-04 10:28:05
Prace geodezyjne w 2011 roku na terenie Miasta Wejherowa, związane z podziałami, połączeniem i podziałem działek, wznowieniem i wyznaczaniem granic, rozgraniczaniem, połączeniem różnych działek, aktualizacją danych ewidencyjnych, sporządzaniem map syt.-wys. z uzbrojeniem terenu do celów projektowych Wojciech Dzieliński 2011-03-04 10:06:26
Prace geodezyjne w 2011 roku na terenie Miasta Wejherowa, związane z podziałami, połączeniem i podziałem działek, wznowieniem i wyznaczaniem granic, rozgraniczaniem, połączeniem różnych działek, aktualizacją danych ewidencyjnych, sporządzaniem map syt.-wys. z uzbrojeniem terenu do celów projektowych Wojciech Dzieliński 2011-03-04 10:06:01
[Zakończono] Radca prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie - 1/2 etatu  Wojciech Dzieliński 2011-03-03 15:21:55
Zarządzenie nr 3/2011 z dnia 11 stycznia 2011r. ws włączenia do eksploatacji stref płatnego parkowania w Wejherowie ulic: 12 Marca, Puckiej, Sobieskiego, i Placu Piłsudskiego. Wojciech Dzieliński 2011-03-03 13:14:27
Zarządzenie nr 6/2011 z dnia 11 stycznia 2011r. ws. reprezentowania Gminy Miasta Wejherowa jako członka zwyczajnego w lokalnej organizacji turystycznej - Stowarzyszenie Rozwoju Północnych Kaszub "Norda" z siedzibą w Pucku. Wojciech Dzieliński 2011-03-03 09:56:53
ZARZĄDZENIE NR 5/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej. Wojciech Dzieliński 2011-03-03 09:53:36
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 14 /R/ - 4/2011 z dnia 11 stycznia 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Róży Dariusza Szymerowskiego Wojciech Dzieliński 2011-03-03 09:52:09
Zarządzenie nr 3/2011 z dnia 11 stycznia 2011r. ws włączenia do eksploatacji stref płatnego parkowania w Wejherowie ulic: 12 Marca, Puckiej, Sobieskiego, i Placu Piłsudskiego. Wojciech Dzieliński 2011-03-03 09:50:42
Uchwała Nr VIk/V/54/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/II/12/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-03-03 09:27:28
Uchwała Nr VIk/V/53/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie funkcjonowania na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie ośrodka kardiologii inwazyjnej Wojciech Dzieliński 2011-03-03 09:24:36
Uchwała Nr VIk/V/52/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Kwiatowej Wojciech Dzieliński 2011-03-03 09:20:21
Uchwała Nr VIk/V/51/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego oraz o zmianie uchwał Wojciech Dzieliński 2011-03-03 09:16:17
Uchwała Nr VIk/V/50/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Wejherowa lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych Wojciech Dzieliński 2011-03-03 09:03:12
Uchwała Nr VIk/V/49/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Wojciech Dzieliński 2011-03-03 08:55:41
Uchwała Nr VIk/V/48/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Wojciech Dzieliński 2011-03-03 08:53:44
Uchwała Nr VIk/V/47/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 r. o zmianie Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-03-03 08:51:50
Uchwała Nr VIk/V/46/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej w Wejherowie. Wojciech Dzieliński 2011-03-03 08:49:22
Uchwała Nr VIk/V/45/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 r. o zmianie uchwały Nr IVk/XIII/134/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie. Wojciech Dzieliński 2011-03-03 08:47:23
Sesja V Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 r. Wojciech Dzieliński 2011-03-03 08:40:37
Bogdan Tokłowicz - w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Prezydenta - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-03-03 08:21:18
Bogdan Tokłowicz - w związku z upływem kadencji - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-03-03 08:20:50
Piotr Bochiński.25.01.2011 - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-03-03 08:12:43
Pierwsze oświadczenie majątkowe Zastępcy Prezydenta Miasta - w związku z powołaniem na stanowisko - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-03-03 08:11:51
Oświadczenia majątkowe Prezydentów za 2011 - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-03-03 08:10:40
Dni otwarte w Urzędzie Skarbowym Wojciech Dzieliński 2011-03-02 08:46:25
[Zakończono] Inspektor w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-03-01 15:15:48
Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.01.2011r. do 30.06.2011r. Wojciech Dzieliński 2011-02-25 21:58:46
Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie w 2011 roku Wojciech Dzieliński 2011-02-25 13:04:22
Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie w 2011 roku Wojciech Dzieliński 2011-02-25 13:02:36
Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie w 2011 roku Wojciech Dzieliński 2011-02-25 13:02:22
Utrzymanie gróg gruntowych w Wejherowie w okresie 10-ciu misięcy w 2011 roku Agnieszka Biszewska 2011-02-25 08:28:58