Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 105/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 105a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie Nr 105b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-07-14 09:36:22
Zarządzenie nr 105/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 105a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie Nr 105b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-07-14 09:35:27
Zarządzenie nr 105/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 105a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie Nr 105b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-07-14 09:35:24
Zarządzenie nr 104/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia. Robert Pastuszko 2023-07-14 09:29:52
Zarządzenie nr 104/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia. Robert Pastuszko 2023-07-14 09:29:47
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Tuwima Robert Pastuszko 2023-07-14 09:16:56
18.07.2023 r. XLVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2023-07-13 18:35:19
ZARZĄDZENIE NR 53/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie". Wojciech Dzieliński 2023-07-11 15:25:52
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 6 Kamila Kostkiewicz 2023-07-11 11:56:16
Oferta Stowarzyszenia Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571). Wojciech Dzieliński 2023-07-10 14:55:20
[Zakończono] Urząd Miejski w Wejherowie organizuje nabór na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej Robert Pastuszko 2023-07-10 08:22:35
Zarządzenie nr 99/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2022 Robert Pastuszko 2023-07-07 14:47:02
Zarządzenie nr 110/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży Robert Pastuszko 2023-07-07 14:46:13
ZARZĄDZENIE NR 109/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie Nr 109a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-07-07 14:42:10
ZARZĄDZENIE NR 109/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie Nr 109a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-07-07 14:42:07
Zarządzenie nr 108/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Robert Pastuszko 2023-07-07 14:37:50
Zarządzenie nr 108/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Robert Pastuszko 2023-07-07 14:37:48
Zarządzenie Nr 107/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie Nr 107a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-07-07 14:36:15
Zarządzenie Nr 107/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie Nr 107a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-07-07 14:36:12
Zapytanie z dnia 22 czerwca 2023 roku dotyczące Festynu Edukacyjnego "Pchli Targ - daj rzeczom drugie życie" w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-07-07 14:21:29
Zapytanie z dnia 22 czerwca 2023 roku dotyczące lokali na terenie miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-07-07 14:21:27
Zapytanie z dnia 22 czerwca 2023 roku dotyczące lokali na terenie miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-07-07 14:16:26
Zapytanie z dnia 22 czerwca 2023 roku dotyczące Festynu Edukacyjnego "Pchli Targ - daj rzeczom drugie życie" w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-07-07 14:16:06
Zapytanie z dnia 22 czerwca 2023 roku dotyczące lokali na terenie miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-07-07 14:09:20
Zapytanie z dnia 22 czerwca 2023 roku dotyczące lokali na terenie miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-07-07 14:08:47
Zapytanie z dnia 22 czerwca 2023 roku dotyczące Festynu Edukacyjnego "Pchli Targ - daj rzeczom drugie życie" w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-07-07 14:08:43
Zapytanie z dnia 22 czerwca 2023 roku dotyczące Festynu Edukacyjnego "Pchli Targ - daj rzeczom drugie życie" w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-07-07 14:08:40
Zapytanie z dnia 22 czerwca 2023 roku dotyczące lokali na terenie miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-07-07 14:01:05
Zapytanie z dnia 22 czerwca 2023 roku dotyczące Festynu Edukacyjnego "Pchli Targ - daj rzeczom drugie życie" w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-07-07 14:00:53
Zapytanie z dnia 22 czerwca 2023 roku dotyczące Festynu Edukacyjnego "Pchli Targ - daj rzeczom drugie życie" w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-07-07 13:43:00
Zapytanie z dnia 22 czerwca 2023 roku dotyczące Festynu Edukacyjnego "Pchli Targ - daj rzeczom drugie życie" w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-07-07 13:42:39
Zapytanie z dnia 22 czerwca 2023 roku dotyczące lokali na terenie miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-07-07 13:41:51
Zapytanie z dnia 22 czerwca 2023 roku dotyczące lokali na terenie miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-07-07 13:41:22
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości oraz lokali, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych Sebastian Bojaruniec 2023-07-07 07:44:48
- dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2023-07-06 11:26:32
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonej do użyczenia. Sebastian Bojaruniec 2023-07-06 10:06:55
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonej do użyczenia. Sebastian Bojaruniec 2023-07-06 10:06:31
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonej do użyczenia. Sebastian Bojaruniec 2023-07-06 10:05:31
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonej do użyczenia. Sebastian Bojaruniec 2023-07-06 10:04:48
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Tuwima Natalia Borkowska-Mudlaff 2023-07-06 08:14:30