Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 153/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.09.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 191/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie realizacji programu pn. Wejherowska Karta Mieszkańca Robert Pastuszko 2022-10-06 08:06:33
Zarządzenie Nr 156/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022, oraz Zarządzenie nr 156a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie nr 156b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-10-06 08:03:07
Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-10-05 14:45:09
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej Natalia Borkowska-Mudlaff 2022-10-05 09:10:59
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej Natalia Borkowska-Mudlaff 2022-10-05 09:08:58
[Zakończono] Specjalista ds. technicznych w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie Robert Pastuszko 2022-10-04 14:51:24
[Zakończono] Specjalista ds. technicznych w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie Robert Pastuszko 2022-10-04 14:49:53
[Zakończono] Specjalista ds. technicznych w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie Robert Pastuszko 2022-10-04 14:49:16
Informacja Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie Obowiązków właścicieli i zarządców w zakresie okresowej kontroli instalacji źródeł ogrzewania i przewodów kominowych. Robert Pastuszko 2022-10-04 13:48:33
Zaproszenie do składania ofert na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Robert Pastuszko 2022-10-03 15:05:58
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę drogi gminnej ul. Żeromskiego w Wejherowie Robert Pastuszko 2022-10-03 14:37:19
KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo{a)pirenu Tacjanna Bielawa 2022-10-03 08:34:36
KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo{a)pirenu Wojciech Dzieliński 2022-09-30 13:25:44
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja nr 11 Bartosz Janaszkiewicz 2022-09-30 07:54:07
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/511/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXVIII/394/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2021 roku w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2022 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? zmienionej uchwałą Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 r. Nr VIIIk/XXXI/459/2022 Wojciech Dzieliński 2022-09-29 15:03:44
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/510/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XLV/536/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-09-29 15:01:19
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/509/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XLV/535/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów w szkołach i przedszkolu w zakresie realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych Wojciech Dzieliński 2022-09-29 14:59:01
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/508/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobą fizyczną Wojciech Dzieliński 2022-09-29 14:57:33
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/507/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda Wojciech Dzieliński 2022-09-29 14:53:54
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/506/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda Wojciech Dzieliński 2022-09-29 14:50:03
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/505/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej Wojciech Dzieliński 2022-09-29 14:47:41
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/504/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-09-29 14:37:30
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/503/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-09-29 14:33:55
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/502/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-09-29 14:33:01
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/501/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-09-29 14:28:27
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/500/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej Wojciech Dzieliński 2022-09-29 14:19:04
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/499/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-09-29 14:14:50
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/498/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej Wojciech Dzieliński 2022-09-29 14:13:43
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/497/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej Wojciech Dzieliński 2022-09-29 14:12:06
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/496/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIIk/XXXI/438/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Wojciech Dzieliński 2022-09-29 14:11:09
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/495/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/401/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-09-29 14:08:45
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/494/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 Wojciech Dzieliński 2022-09-29 14:06:32
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/494/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 Wojciech Dzieliński 2022-09-29 14:05:57
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/493/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie apelu do Starosty Wejherowskiego o przekazanie Gminie Miasta Wejherowa nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wojciech Dzieliński 2022-09-29 14:03:41
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2022-09-28 14:41:10
UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/496/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osób fizycznych Wojciech Dzieliński 2022-09-28 11:09:04
Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027 Wojciech Dzieliński 2022-09-27 15:13:27
Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027 Wojciech Dzieliński 2022-09-27 15:13:11
Przebieg sesji Wojciech Dzieliński 2022-09-27 09:00:57
XXXVI sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 27.09.2022r Wojciech Dzieliński 2022-09-27 08:58:46