Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 74/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2021-05-05 14:18:59
ZARZĄDZENIE NR 73/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2021-05-05 14:18:47
ZARZĄDZENIE NR 72/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 72a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-05-05 14:18:36
Bartosz Janaszkiewicz 2021-04-30 15:03:02
Bartosz Janaszkiewicz 2021-04-30 15:02:34
Bartosz Janaszkiewicz 2021-04-30 15:01:55
Osiągnięte przez Gminę Miasta Wejherowa w 2020 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazanych do składowania Tomasz Foryś 2021-04-30 14:09:05
Osiągnięte przez Gminę Miasta Wejherowa w 2020 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - dokument usunięty Tomasz Foryś 2021-04-30 14:08:39
Osiągnięte przez Gminę Miasta Wejherowa w 2020 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - dokument usunięty Tomasz Foryś 2021-04-30 13:54:22
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Wejherowa za 2020 rok Tomasz Foryś 2021-04-30 13:47:27
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie nowego połączenia drogowego łączącego ul. 12 Marca z ul. Reformatów w Wejherowie wraz z przebudową drogi bez nazwy nr 6" Tomasz Foryś 2021-04-30 13:28:12
Zarządzenie Nr 70/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-30 12:42:55
Zarządzenie Nr 70/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-30 12:42:52
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH Prezydent Miasta Wejherowa w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512 ze zm.) informuje o przedłużeniu zawieszenia kontroli przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką oraz posiadających zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, które zostały wszczęte na podstawie zarządzenia Nr 152/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2H li pen 2020 r. Tomasz Foryś 2021-04-30 12:40:42
Jacek Gafka - Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-29 14:50:38
Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-29 14:49:25
Oświadczenia Majątkowe Radnych za 2020r. Tomasz Foryś 2021-04-29 14:09:22
Oświadczenie majątkowe Prezydentów za 2020 Tomasz Foryś 2021-04-29 14:08:55
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży, na rzecz najemców. Adam Ślusałek 2021-04-29 13:50:09
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży, na rzecz najemców. Adam Ślusałek 2021-04-29 13:48:44
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży, na rzecz najemców. Adam Ślusałek 2021-04-29 13:36:45
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 07.04.2021 Tomasz Foryś 2021-04-29 08:09:55
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do wydzierżawienia. Adam Ślusałek 2021-04-28 14:10:06
KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu Tomasz Foryś 2021-04-28 12:08:50
Zarządzenie Nr 71/2021Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Tomasz Foryś 2021-04-28 12:01:43
Zarządzenie Nr 70/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-28 12:00:54
Zarządzenie Nr 70/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-28 12:00:50
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 202 / 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.09.2018 r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej ?Wodne Ogrody? w Wejherowie w formule ?zaprojektuj i wybuduj?.? Tomasz Foryś 2021-04-28 11:57:36
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 202 / 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.09.2018 r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej ?Wodne Ogrody? w Wejherowie w formule ?zaprojektuj i wybuduj?.? Tomasz Foryś 2021-04-28 11:57:23
Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Wejherowie w dniu 4 maja 2021 r. Tomasz Foryś 2021-04-28 10:37:27
Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Wejherowie w dniu 4 maja 2021 r. Tomasz Foryś 2021-04-28 10:36:44
Dane teleadresowe Tomasz Foryś 2021-04-28 10:29:51
Dane teleadresowe Tomasz Foryś 2021-04-28 10:28:59
OGŁOSZENIE Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) Tomasz Foryś 2021-04-28 07:18:14
REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miejskiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2021-04-27 11:14:06
ZARZĄDZENIE NR 59/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 59a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-04-26 13:38:33
ZARZĄDZENIE NR 59/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 59a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-04-26 13:38:22
Zarządzenie Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-04-26 13:37:12
Zarządzenie Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-04-26 13:37:07
Zarządzenie nr 50/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 marca 2021 r. o zmianie zarządzenia nr 208/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. Tomasz Foryś 2021-04-26 13:36:24