Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZZP.271.29.2020.TW - Dostawa 55 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu "Zdalna Szkoła+". Tomasz Wąsowski 2020-10-05 11:44:26
ZZP.271.29.2020.TW - Dostawa 55 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu "Zdalna Szkoła+". Tomasz Wąsowski 2020-10-05 11:42:11
ZZP.271.28.2020.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" Bartosz Janaszkiewicz 2020-10-05 11:33:28
Oferta Wejherowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Tomasz Foryś 2020-10-05 10:48:54
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 207/2020 z dnia 28 września 2020 r. o wyróżnieniu Medalem Róży Pana Zbigniewa Kołodziejczyka Wojciech Dzieliński 2020-10-02 14:13:28
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 207/2020 z dnia 28 września 2020 r. o wyróżnieniu Medalem Róży Pana Zbigniewa Kołodziejczyka Wojciech Dzieliński 2020-10-02 14:13:23
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 206 z dnia 28 września 2020 roku o wyróżnieniu Repliką Statuetki Jakuba Wejhera Gminną Spółdzielnię " Samopomoc Chłopska " w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2020-10-02 14:08:20
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 206 z dnia 28 września 2020 roku o wyróżnieniu Repliką Statuetki Jakuba Wejhera Gminną Spółdzielnię " Samopomoc Chłopska " w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2020-10-02 14:08:15
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa nr 193/2020 z dnia 15.09.2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy Wojciech Dzieliński 2020-10-02 14:05:35
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa nr 193/2020 z dnia 15.09.2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy Wojciech Dzieliński 2020-10-02 14:05:02
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Sebastian Bojaruniec 2020-10-02 12:10:38
Obwieszczenie dot. ustalenia odszkodowania za prawo własności działki 99/1 obr 16 Wojciech Dzieliński 2020-10-02 09:25:25
Obwieszczenie dot. ustalenia odszkodowania za prawo własności działki 98/1 nr 16. Wojciech Dzieliński 2020-10-02 09:17:35
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 209/2020 z dnia 28 września 2020 r. o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2020-10-01 15:15:39
Przetarg ustny na sprzedaż samochodu Straży Miejskiej w Wejherowie marki Fiat Doblo typ: 263 Tomasz Foryś 2020-10-01 15:11:40
Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. Tomasz Foryś 2020-10-01 15:04:14
ZZP.271.29.2020.TW - Dostawa 55 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu "Zdalna Szkoła+". Tomasz Wąsowski 2020-10-01 13:39:56
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVII/223/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 Tomasz Foryś 2020-10-01 13:27:29
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVII/224/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 kwietnia 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2020-10-01 13:26:42
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVII/226/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 kwietnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2020-10-01 13:25:55
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVII/227/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze położonym po południowej stronie ul. Roszczynialskiego, na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Dąbka Tomasz Foryś 2020-10-01 13:24:59
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/248/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Wejherowie Tomasz Foryś 2020-10-01 13:22:17
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/245/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi o stwierdzenie nieważności w części Uchwały Nr VIIk/XXXIV/387/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2017 r. Tomasz Foryś 2020-10-01 13:13:25
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/233/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2020-10-01 11:31:01
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/232/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 Tomasz Foryś 2020-10-01 11:24:00
UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/231/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2019 rok Tomasz Foryś 2020-10-01 11:23:23
UCHWAŁA Nr VIIIk/XIX/253/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 Tomasz Foryś 2020-10-01 11:22:00
UCHWAŁA Nr VIIIk/XIX/254/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 sierpnia 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2020-10-01 11:21:27
UCHWAŁA Nr VIIIk/XX/257/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 4 września 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2020-10-01 11:17:34
UCHWAŁA Nr VIIIk/XX/256/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 Tomasz Foryś 2020-10-01 11:17:09
ZARZĄDZENIE Nr 203/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Tomasz Foryś 2020-10-01 09:20:53
ZARZĄDZENIE Nr 203/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Tomasz Foryś 2020-10-01 09:20:48
ZARZĄDZENIE Nr 202/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Tomasz Foryś 2020-10-01 09:19:36
ZARZĄDZENIE Nr 202/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Tomasz Foryś 2020-10-01 09:19:29
ZZP.271.29.2020.TW - Dostawa 55 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu "Zdalna Szkoła+". Tomasz Wąsowski 2020-09-30 14:02:24
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/258/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 Tomasz Foryś 2020-09-30 13:09:32
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/260/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2020-09-30 13:08:12
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/265/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej Tomasz Foryś 2020-09-30 13:06:47
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/266/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Sobieskiego, Inwalidów Wojennych, Zachodniej i Transportowej Tomasz Foryś 2020-09-30 13:06:20
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/271/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Tomasz Foryś 2020-09-30 13:02:34