Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 236/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 201 Ir. w sprawie powołania Komisji do ustalenia stanu technicznego pojazdów samochodowych przejętych na własność z mocy ustawy przez Gminę Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2012-01-23 14:09:51
Zarządzenie Nr 235/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Wojciech Dzieliński 2012-01-23 14:07:54
Zarządzenie nr 234/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2011 roku. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Wojciech Dzieliński 2012-01-23 14:06:23
Zarządzenie nr 233/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2011 roku. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Wojciech Dzieliński 2012-01-23 14:05:30
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 23/R/- 233/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. Wojciech Dzieliński 2012-01-23 14:04:58
Zarządzenie Nr 231/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 Wojciech Dzieliński 2012-01-23 13:55:41
ZARZĄDZENIE Nr 230/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 201 Ir. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2012-01-23 13:53:52
Zarządzenie Nr 229/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Wojciech Dzieliński 2012-01-23 13:45:04
Zarządzenie Nr 229/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia .i& grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2012-01-23 13:44:36
Zarządzenie Nr 229/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia .i& grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2012-01-23 13:44:31
ZARZĄDZENIE NR 228/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 141/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.09.2011 r. zmienionego zarządzeniem nr 183/2011 z dnia 10.10.2011 r. dot. zmiany nazwy projektu aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018". Wojciech Dzieliński 2012-01-23 13:43:09
ZARZĄDZENIE Nr 227/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego Wojciech Dzieliński 2012-01-23 13:40:27
Zarządzenie Nr 226/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Wojciech Dzieliński 2012-01-23 13:38:44
ZARZĄDZENIE Nr 225/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 grudnia 2011 w sprawie sporządzania corocznego bilansu personelu medycznego publicznej i niepublicznej służby zdrowia Wojciech Dzieliński 2012-01-23 12:21:47
ZARZĄDZENIE Nr 224/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 listopada 201 Ir. w sprawie ustalenia wysokości opłat w strefie płatnego parkowania na parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym Wojciech Dzieliński 2012-01-23 12:07:02
ZARZĄDZENIE Nr 223/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 listopad 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2012-01-23 12:06:42
221 Wojciech Dzieliński 2012-01-23 12:03:33
ZARZĄDZENIE NR 222/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.11.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2012-01-23 12:03:31
ZARZĄDZENIE NR 222/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.11.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2012-01-23 12:03:28
221 Wojciech Dzieliński 2012-01-23 12:03:20
Uchwała Nr VIk/XIV/181/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze Wzgórza Ojca Grzegorza i w rejonie ulicy Chopina  Wojciech Dzieliński 2012-01-23 11:58:22
Uchwała Nr VIk/XIV/181/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze Wzgórza Ojca Grzegorza i w rejonie ulicy Chopina  Wojciech Dzieliński 2012-01-23 11:57:53
Uchwała Nr VIk/XIV/180/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa" Wojciech Dzieliński 2012-01-23 11:56:41
Uchwała Nr VIk/XIV/179/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012 Wojciech Dzieliński 2012-01-23 11:55:03
Uchwała Nr VIk/XIV/179/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012 Wojciech Dzieliński 2012-01-23 11:54:09
Uchwała Nr VIk/XIV/179/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012 Wojciech Dzieliński 2012-01-23 11:53:56
Uchwała Nr VIk/XIV/178/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 stycznia 2012 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XIII/166/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2012-01-23 11:52:31
Uchwała Nr VIk/XIV/178/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 stycznia 2012 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XIII/166/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2012-01-23 11:52:07
Sesja XIV Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 stycznia 2012 r. Wojciech Dzieliński 2012-01-23 11:49:53
30-01-2012 Komisja Rewizyjna Wojciech Dzieliński 2012-01-23 11:31:56
Podatek od środków transportowych Wojciech Dzieliński 2012-01-18 10:07:43
Podatek od nieruchomości Wojciech Dzieliński 2012-01-18 10:04:13
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2012 ROKU. Wojciech Dzieliński 2012-01-18 09:01:43
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2012 ROKU. Wojciech Dzieliński 2012-01-18 08:55:45
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2012 ROKU. Wojciech Dzieliński 2012-01-18 08:54:14
Podatek od środków transportowych Wojciech Dzieliński 2012-01-17 11:48:00
17 01 2012 - XIV nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2012-01-17 11:27:13
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY -Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia do lat pięciu, lokalu użytkowego o pow. 32,93 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Klasztornej 4 w Wejherowie. Adam Ślusałek 2012-01-17 08:01:17
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY -Drugi przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia do lat pięciu, lokalu użytkowego o pow. 55,40 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 179 w Wejherowie. Adam Ślusałek 2012-01-17 07:51:49
17-01-2012 Komisja Gospodarcza i Obrotu Nieruchomościami Wojciech Dzieliński 2012-01-16 14:55:40