Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie - : Budowa budynku usługowo-handlowo-biurowego w Wejherowie przy ul. Tartacznej na działce nr 46/7 obręb 2 Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:52:06
Budowa mobilnego węzła betoniarskiego o konstrukcji modułowej na działce nr 10/41 obr. 3 przy ul. Budowlanych w Wejherowie. Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:51:56
Obwieszczenie zawiadamiające o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa mobilnego węzła betoniarskiego o konstrukcji modułowej planowanego do realizacji na terenie działki nr 10/41 obr. 3 przy ul. Budowlanych w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:51:46
Obwieszczenia dotyczące wydania decyzji nr 1/2011 z dnia 5 lipca 2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa mobilnego węzła betoniarskiego o konstrukcji modułowej planowanego do realizacji na terenie działki nr 10/41 obr. 3 przy ul. Budowlanych w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:51:36
DECYZJE ŚRODOWISKOWE, INFORMACJE Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:51:22
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:44:32
Informacja Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa, za rok 2011. Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:31:47
Uchwała Nr VIk/XV/204/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wskazania przez Gminę Miasta Wejherowa kandydata do Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:26:43
Uchwała Nr VIk/XV/204/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wskazania przez Gminę Miasta Wejherowa kandydata do Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:25:36
Uchwała Nr VIk/XV/203/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego ławników sądów powszechnych na kadencję w latach 2012 - 2015 Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:23:25
Uchwała Nr VIk/XV/203/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego ławników sądów powszechnych na kadencję w latach 2012 - 2015 Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:23:05
Uchwała Nr VIk/XV/202/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anieli Gaszty Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:18:54
Uchwała Nr VIk/XV/201/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Wejherowa planu pracy Komisji Rewizyjnej  na 2012 rok Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:13:00
Uchwała Nr VIk/XV/201/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Wejherowa planu pracy Komisji Rewizyjnej  na 2012 rok Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:12:49
Uchwała Nr VIk/XV/200/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:09:10
Uchwała Nr VIk/XV/200/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:08:42
Uchwała Nr VIk/XV/200/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:07:24
Uchwała Nr VIk/XV/199/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wejherowskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Wojciech Dzieliński 2012-03-26 11:45:06
Uchwała Nr VIk/XV/199/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wejherowskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Wojciech Dzieliński 2012-03-26 11:44:25
Uchwała Nr VIk/XV/198/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. o zmianie uchwały Nr IVk/XIX/251/2004 z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  Wojciech Dzieliński 2012-03-26 11:43:24
Uchwała Nr VIk/XV/197/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie  Wojciech Dzieliński 2012-03-26 11:40:18
Uchwała Nr VIk/XV/197/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie  Wojciech Dzieliński 2012-03-26 11:39:51
Uchwała Nr VIk/XV/196/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Wejherowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Wojciech Dzieliński 2012-03-26 11:37:38
Uchwała Nr VIk/XV/196/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Wejherowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Wojciech Dzieliński 2012-03-26 11:36:35
Uchwała Nr VIk/XV/194/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. o zmianie uchwały Nr IVk/XIII/134/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2012-03-26 11:27:03
Uchwała Nr VIk/XV/195/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2011 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" Wojciech Dzieliński 2012-03-26 11:26:40
Uchwała Nr VIk/XV/195/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2011 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" Wojciech Dzieliński 2012-03-26 11:26:11
Uchwała Nr VIk/XV/195/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2011 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" Wojciech Dzieliński 2012-03-26 11:25:52
Uchwała Nr VIk/XV/194/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. o zmianie uchwały Nr IVk/XIII/134/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2012-03-26 11:24:10
Uchwała Nr VIk/XV/193/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XVIII/189/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2008-2012, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXVI/263/2008 z dnia 23 września 2008 r., Nr Vk/XXXVI/403/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr VIk/X/126/2011 z dnia 27 września 2011 r. i Nr VIk/XIII/171/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. Wojciech Dzieliński 2012-03-26 11:23:06
Uchwała Nr VIk/XV/192/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 31 marca 2012 r do dnia 31 marca 2013 r. Wojciech Dzieliński 2012-03-26 11:18:00
Uchwała Nr VIk/XV/191/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2012-03-26 11:07:55
Uchwała Nr VIk/XV/190/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od węzła integracyjnego  w rejonie dworca PKP Wejherowo do ul. Łęgowskiego wraz z przyległymi obszarami Wojciech Dzieliński 2012-03-26 11:02:54
Uchwała Nr VIk/XV/189/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca,  Wniebowstąpienia i Zamkowej Wojciech Dzieliński 2012-03-26 11:02:32
Uchwała Nr VIk/XV/190/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od węzła integracyjnego  w rejonie dworca PKP Wejherowo do ul. Łęgowskiego wraz z przyległymi obszarami Wojciech Dzieliński 2012-03-26 10:16:36
Uchwała Nr VIk/XV/190/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od węzła integracyjnego  w rejonie dworca PKP Wejherowo do ul. Łęgowskiego wraz z przyległymi obszarami Wojciech Dzieliński 2012-03-26 10:13:59
Uchwała Nr VIk/XV/190/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od węzła integracyjnego  w rejonie dworca PKP Wejherowo do ul. Łęgowskiego wraz z przyległymi obszarami Wojciech Dzieliński 2012-03-26 10:12:35
Uchwała Nr VIk/XV/189/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca,  Wniebowstąpienia i Zamkowej Wojciech Dzieliński 2012-03-26 10:10:33
Uchwała Nr VIk/XV/188/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego Wojciech Dzieliński 2012-03-26 10:07:04
Uchwała Nr VIk/XV/188/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego Wojciech Dzieliński 2012-03-26 10:06:53