Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 11.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2012 ? 2026. - dokument usunięty Danuta Domżalicka 2011-05-18 10:41:17
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 11.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2012 ? 2026. - dokument usunięty Danuta Domżalicka 2011-05-18 10:41:01
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 11.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2012 ? 2026. - dokument usunięty Danuta Domżalicka 2011-05-18 10:40:24
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 11.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2012 ? 2026. - dokument usunięty Danuta Domżalicka 2011-05-18 10:38:54
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 11.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2012 ? 2026. - dokument usunięty Danuta Domżalicka 2011-05-18 10:38:30
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 11.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2012 ? 2026. - dokument usunięty Danuta Domżalicka 2011-05-18 10:38:11
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 11.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2012 ? 2026. - dokument usunięty Danuta Domżalicka 2011-05-18 10:20:54
ZARZĄDZENIE NR 53/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.03.2011r w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Wejherowa nr 19/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Wojciech Dzieliński 2011-05-17 14:53:53
Zarządzenie nr 19/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2011-05-17 14:51:33
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - ul. Kopernika 13 i ul. 12 marca 211 Sebastian Bojaruniec 2011-05-17 14:14:52
ZARZĄDZENIE NR 73/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.05.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2011-05-17 12:17:14
ZARZĄDZENIEM 72/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.05.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2011-05-17 11:34:10
Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2011 roku Wojciech Dzieliński 2011-05-17 11:29:44
Zarządzenie Nr 70/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 maja 2011r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego Wojciech Dzieliński 2011-05-17 10:29:48
ZARZĄDZENIE NR 69/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2011-05-17 10:28:25
ZARZĄDZENIE NR 69/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2011-05-17 10:27:50
ZARZĄDZENIE NR 68/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2011-05-17 10:17:20
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-05-17 10:03:17
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, w rejonie ulic 12 Marca, Wałowej, Judyckiego oraz rzeki Cedron Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-05-17 10:01:05
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, w rejonie ulic 12 Marca, Wałowej, Judyckiego oraz rzeki Cedron Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-05-17 10:00:43
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-05-17 09:56:17
Zarządzenie Nr 66/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Wojciech Dzieliński 2011-05-17 09:43:43
ZARZĄDZENIE NR 67/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2011-05-17 09:43:23
Zarządzenie Nr 66/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Wojciech Dzieliński 2011-05-17 09:41:29
ZARZĄDZENIE NR 65/2011 PREZYDENTA MlASTA WEJHEROWA z dnia 26.04.2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-05-17 09:37:20
ZARZĄDZENIE NR 65/2011 PREZYDENTA MlASTA WEJHEROWA z dnia 26.04.2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-05-17 09:29:11
ZARZĄDZENIE NR 64/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 20101r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu Wojciech Dzieliński 2011-05-17 09:26:41
Zarządzenie Nr 63/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26.04.2011 r. w sprawie przekazania nieruchomości przy ul. Strzeleckiej 6,8 w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-05-17 09:24:53
ZARZĄDZENIENR 62/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji Zdawczo-Odbiorczej Wojciech Dzieliński 2011-05-17 09:22:26
ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Wojciech Dzieliński 2011-05-17 09:21:37
ZARZĄDZENIE NR 60/2011PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 18.04.2011r. w sprawie uchylenia przepisów Zarządzenia Nr 186/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie stosowania w Urzędzie Miejskim w Wejherowie "Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie" Wojciech Dzieliński 2011-05-17 09:20:18
ZARZĄDZENIE NR 60/2011PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 18.04.2011r. w sprawie uchylenia przepisów Zarządzenia Nr 186/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie stosowania w Urzędzie Miejskim w Wejherowie "Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie" Wojciech Dzieliński 2011-05-17 09:19:21
ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 04.04.2011r. w sprawie ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz wzorów upoważnienia i zaświadczenia o szkoleniu Wojciech Dzieliński 2011-05-17 09:17:34
ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 18.04.2011 r. w sprawie opracowania "Pianu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Wejherowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" Wojciech Dzieliński 2011-05-17 09:17:17
Zarządzenie Nr 58/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 11.04.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Wojciech Dzieliński 2011-05-17 09:09:04
58 - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-05-17 09:08:57
58 - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-05-17 09:08:51
ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-05-17 09:08:29
ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 04.04.2011r. w sprawie ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz wzorów upoważnienia i zaświadczenia o szkoleniu Wojciech Dzieliński 2011-05-17 09:07:50
ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 04.04.2011r. w sprawie ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz wzorów upoważnienia i zaświadczenia o szkoleniu Wojciech Dzieliński 2011-05-17 09:03:17