Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 11.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2012 - 2026. Danuta Domżalicka 2011-07-08 12:41:47
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 11.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2012 - 2026. Danuta Domżalicka 2011-07-08 12:41:32
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 11.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2012 - 2026. Danuta Domżalicka 2011-07-08 12:39:57
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 11.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2012 - 2026. Danuta Domżalicka 2011-07-08 12:39:39
Uchwała Nr VIk/VIII/111/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia na sesji Rady opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych Wojciech Dzieliński 2011-07-07 13:44:36
Uchwała Nr VIk/VIII/110/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/III/52/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą ? Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie?, zmienionej uchwałą Nr IVk/VI/82/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 marca 2003 roku i uchwałą Nr IVk/XXIII/292/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2004 roku oraz uchwałą Nr VIk/IV/34/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 Wojciech Dzieliński 2011-07-07 13:43:01
Uchwała Nr VIk/VIII/109/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-07-07 13:41:21
Uchwała Nr VIk/VIII/108/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. o zmianie Statutu samorządowej instytucji kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-07-07 13:39:33
Uchwała Nr VIk/VIII/107/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-07-07 13:37:17
Uchwała Nr VIk/VIII/106/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Wejherowa do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojciech Dzieliński 2011-07-07 13:24:18
Uchwała Nr VIk/VIII/105/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010? Wojciech Dzieliński 2011-07-07 13:22:07
Uchwała Nr VIk/VIII/104/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku? oraz ?Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku" Wojciech Dzieliński 2011-07-07 13:19:16
Uchwała Nr VIk/VIII/103/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Wejherowa i wniesienia udziałów do Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Wojciech Dzieliński 2011-07-07 13:16:31
Uchwała Nr VIk/VIII/102/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-07-07 13:15:19
Uchwała Nr VIk/VIII/102/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-07-07 13:14:02
Uchwała Nr VIk/VIII/96/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Kościół św. Anny w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-07-07 13:07:15
Uchwała Nr VIk/VIII/101/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XXXII/343/2009 z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wejherowie przy ulicy 12 Marca oraz ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-07-07 13:06:35
Uchwała Nr VIk/VIII/100/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobą prawną Wojciech Dzieliński 2011-07-07 13:04:44
Uchwała Nr VIk/VIII/99/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego Wojciech Dzieliński 2011-07-07 13:03:20
Uchwała Nr VIk/VIII/98/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ? Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej Wojciech Dzieliński 2011-07-07 13:01:52
Uchwała Nr VIk/VIII/97/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - Zespół poreformacki (Klasztor Franciszkanów w Wejherowie) Wojciech Dzieliński 2011-07-07 13:00:08
Uchwała Nr VIk/VIII/96/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Kościół św. Anny w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-07-07 12:56:45
Uchwała Nr VIk/VIII/95/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Klasztornej 10-12 Mickiewicza 1 w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-07-07 12:54:49
Uchwała Nr VIk/VIII/94/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Wybickiego 1 w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-07-07 12:50:26
Uchwała Nr VIk/VIII/93/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku przy ul. Wałowej 5 w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-07-07 12:49:29
Uchwała Nr VIk/VIII/92/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. w 3 Maja 36 Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-07-07 12:47:19
Uchwała Nr VIk/VIII/91/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Dworcowej 3 w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-07-07 12:43:09
Uchwała Nr VIk/VIII/91/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Dworcowej 3 w Wejherowie - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-07-07 12:42:46
Uchwała Nr VIk/VIII/91/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Dworcowej 3 w Wejherowie - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-07-07 12:42:42
Uchwała Nr VIk/VIII/90/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku przy ul. Klasztornej 24 w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-07-07 10:19:30
Uchwała Nr VIk/VIII/89/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Kopernika 11 w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-07-07 10:18:25
Uchwała Nr VIk/VIII/88/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego Wojciech Dzieliński 2011-07-07 10:17:07
Uchwała Nr VIk/VIII/87/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie oceny realizacji w 2010 roku Programu Gospodarczego pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Wejherowa 2002-2011" Wojciech Dzieliński 2011-07-07 10:16:24
Uchwała Nr VIk/VIII/87/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie oceny realizacji w 2010 roku Programu Gospodarczego pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Wejherowa 2002-2011" Wojciech Dzieliński 2011-07-07 10:14:57
Uchwała Nr VIk/VIII/86/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakupie radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-07-07 10:13:03
Uchwała Nr VIk/VIII/85/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011 - 2026 Wojciech Dzieliński 2011-07-07 10:12:17
Uchwała Nr VIk/VIII/84/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 Wojciech Dzieliński 2011-07-07 10:10:34
Uchwała Nr VIk/VIII/83/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2010 rok Wojciech Dzieliński 2011-07-07 10:08:17
Uchwała Nr VIk/VIII/82/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok Wojciech Dzieliński 2011-07-07 10:05:49
Sesja VIII Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 Czerwca 2011 r. Wojciech Dzieliński 2011-07-07 09:04:00