Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PRZETARG ZAMKNIĘTY - BRAK OFERT Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 3 lat, pomieszczenia o pow. 3,31 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Puckiej 14 w Wejherowie. Adam Ślusałek 2012-07-25 13:17:45
Informacja dla placówek oświatowych Dotycząca wyprawki szkolnej 2012 / 2013 ( UWAGA !!!!! Przedłużenie terminu składania wniosków ) Wojciech Dzieliński 2012-07-25 13:17:21
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I STYPENDIA SZKOLNE Wojciech Dzieliński 2012-07-25 13:14:35
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY -Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 37,46 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 250 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności związanej z promocją regionu i kultury kaszubskiej Adam Ślusałek 2012-07-25 13:10:14
Uchwała Nr VIk/XX/258/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Wejherowa  Wojciech Dzieliński 2012-07-23 13:54:18
Uchwała Nr VIk/XX/257/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego Wojciech Dzieliński 2012-07-23 13:52:42
Uchwała Nr VIk/XX/256/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art. 101 i art. 101a ustawy o samorządzie gminnym Wojciech Dzieliński 2012-07-23 13:50:50
Uchwała Nr VIk/XX/255/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej - Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2012-07-23 13:48:55
Uchwała Nr VIk/XX/254/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie reorganizacji zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2012-07-23 13:47:31
- dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2012-07-23 13:47:06
- dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2012-07-23 13:46:51
Uchwała Nr VIk/XX/253/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 w obrębie skrzyżowania ulic Św. Jana - Sienkiewicza - 10 Lutego w Wejherowie" Wojciech Dzieliński 2012-07-23 13:46:12
Uchwała Nr VIk/XX/252/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  Wojciech Dzieliński 2012-07-23 13:43:39
Uchwała Nr VIk/XX/251/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012 Wojciech Dzieliński 2012-07-23 13:40:55
Uchwała Nr VIk/XX/250/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XIII/166/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa  Wojciech Dzieliński 2012-07-23 13:39:14
Uchwała Nr VIk/XX/250/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XIII/166/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa  Wojciech Dzieliński 2012-07-23 13:38:44
Sesja XX Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. Wojciech Dzieliński 2012-07-23 13:34:49
Sesja XIX Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. Wojciech Dzieliński 2012-07-23 13:34:20
ZREALIZOWANY - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, poł. przy ul. Nowowiejskiego, Rogaczewskiego, Dąbka i Stefczyka Sebastian Bojaruniec 2012-07-19 10:29:38
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-07-19 09:03:30
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-07-19 09:03:16
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-07-19 09:03:01
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - dokument usunięty Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-07-19 09:00:53
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - dokument usunięty Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-07-19 08:59:33
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - dokument usunięty Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-07-19 08:59:23
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - dokument usunięty Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-07-19 08:59:12
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - dokument usunięty Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-07-19 08:59:01
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - dokument usunięty Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-07-19 08:58:47
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - dokument usunięty Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-07-19 08:58:21
PRZETARG ROZSTRZYGNIETY - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 3/94, 3/95, obr. 3, poł. przy ul. Stolarskiej w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2012-07-18 08:15:57
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 2, 20, obr. 3, poł. przy ul. Podmiejskiej w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2012-07-18 08:15:17
Przetarg nieograniczony: Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, umożliwiające dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego / nauki we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. Wojciech Dzieliński 2012-07-17 09:15:50
Wykonanie archeologicznych badan ratowniczych wraz z dokumentacja archeologiczna oraz wykonanie ewentualnej ekshumacji zachowanych pochowkow na terenie działki nr 213 obręb 16 przy ul.Sobieskiego w Wejherowie Danuta Domżalicka 2012-07-13 15:19:30
18 07 2012 - XX nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2012-07-13 08:28:07
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 4 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, poł. na Wzgórzu Ojca Grzegorza w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2012-07-11 10:37:45
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr dz. nr 5/20, obr. 3, poł. przy ul. Stolarskiej w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2012-07-11 10:36:20
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-07-11 10:28:23
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-07-11 10:28:03
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-07-11 10:24:40
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-07-11 10:24:29