Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY -Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 60,00 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Klasztornej 7 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności związanej z promocją regionu i kultury kaszubskiej oraz produkcją i sprzedażą rękodzieła artystycznego Adam Ślusałek 2012-09-27 15:22:01
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY -Ustny przetarg nieograniczony na najem na okres 10 lat, lokalu użytkowego o pow. 16,20 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Mickiewicza 3 w Wejherowie Adam Ślusałek 2012-09-27 15:18:53
PRZETARG ZAMKNIĘTY - BRAK OFERT Przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 30,60 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 238 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. Adam Ślusałek 2012-09-27 15:17:41
Uchwała Nr VIk/XIX/233/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia dokumentu pod nazwą "Strategia Rozwoju Wejherowa na lata 2012-2022" Wojciech Dzieliński 2012-09-27 08:12:20
04 10 2012 - XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2012-09-26 08:23:22
02-10-2012 Komisja Spraw Komunalnych Wojciech Dzieliński 2012-09-26 07:48:44
Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. Wojciech Dzieliński 2012-09-25 14:18:07
02-10-2012 Komisja Bezpieczeństwa i Samorządów Wojciech Dzieliński 2012-09-25 14:14:09
Dostawa sprzetu komputerowego , multimedialnego, programow komputerowych i pomocy dydaktycznych w celu doposazenia Szkoly Podstawowej Nr 11 w Wejherowie w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbedne do realizacji programow nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienia uczniom Szkoly dostepu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczegolnosci mobilnego sprzetu komputerowego, do korzystania na zajeciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajec dydaktycznych ,w ramach pilotazu rzadowego programu rozwijania kompetencji uczniow i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych ? Cyfrowa szkola Danuta Domżalicka 2012-09-21 19:55:53
Dostawa wraz z montazem 37. szt. foteli kinowych do sali kameralnej w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Wejherowie Jowita Orłowska 2012-09-19 14:32:18
Dostawa wraz z montazem 37. szt. foteli kinowych do sali kameralnej w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Wejherowie Jowita Orłowska 2012-09-19 14:32:04
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa ws. przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji Wojciech Dzieliński 2012-09-18 10:20:48
Dostawa sprzetu komputerowego , multimedialnego, programow komputerowych i pomocy dydaktycznych w celu doposazenia Szkoly Podstawowej Nr 11 w Wejherowie w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbedne do realizacji programow nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienia uczniom Szkoly dostepu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczegolnosci mobilnego sprzetu komputerowego, do korzystania na zajeciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajec dydaktycznych ,w ramach pilotazu rzadowego programu rozwijania kompetencji uczniow i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych ? Cyfrowa szkola Danuta Domżalicka 2012-09-17 21:35:55
Dostawa sprzetu komputerowego , multimedialnego, programow komputerowych i pomocy dydaktycznych w celu doposazenia Szkoly Podstawowej Nr 11 w Wejherowie w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbedne do realizacji programow nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienia uczniom Szkoly dostepu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczegolnosci mobilnego sprzetu komputerowego, do korzystania na zajeciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajec dydaktycznych ,w ramach pilotazu rzadowego programu rozwijania kompetencji uczniow i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych ? Cyfrowa szkola Danuta Domżalicka 2012-09-17 21:35:25
Wykonanie robot zwiazanych z aranzacja wybranych pomieszczen w nowobudowanym budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie Danuta Domżalicka 2012-09-17 15:23:19
Wykonanie robot zwiazanych z aranzacja wybranych pomieszczen w nowobudowanym budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie Danuta Domżalicka 2012-09-17 15:22:38
24-09-2012 Komisja Zdrowia, Sportu i Rekreacji Wojciech Dzieliński 2012-09-17 14:33:05
DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW Wojciech Dzieliński 2012-09-17 13:00:14
Budowa ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni utwardzonej wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie na odcinku od ulicy Partyzantów do włączenia w projektowany układ drogowy ulic: St. Panek i Obrońców Helu Agnieszka Biszewska 2012-09-17 11:30:29
ZARZĄDZENIE NR 117/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy Miasta Wejherowa oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Wojciech Dzieliński 2012-09-17 11:24:50
Zarządzenie Nr 124/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 13.08.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu Wojciech Dzieliński 2012-09-17 11:24:47
Zarządzenie Nr 134/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 Wojciech Dzieliński 2012-09-17 11:23:53
ZARZĄDZENIE NR 133/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2012-09-17 11:17:05
Zarządzenie Nr 132/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012 Wojciech Dzieliński 2012-09-17 11:15:11
Zarządzenie Nr 131/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży Wojciech Dzieliński 2012-09-17 11:13:27
Zarządzenie Nr 130/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie realizacji projektu zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2012/2013 Wojciech Dzieliński 2012-09-17 10:58:16
Zarządzenie Nr 129/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Wojciech Dzieliński 2012-09-17 10:55:43
ZARZĄDZENIE NR 128/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.08.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 114a z dnia 23.07.2012 r. o powołaniu Komisji Przetargowe Wojciech Dzieliński 2012-09-17 10:52:16
ZARZĄDZENIE NR 127/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2012-09-17 10:50:47
Zarządzenie Nr 126/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 Wojciech Dzieliński 2012-09-17 10:16:09
ZARZĄDZENIE NR 125/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2012-09-17 10:14:14
Zarządzenie Nr 124/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 13.08.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu Wojciech Dzieliński 2012-09-17 10:12:56
Zarządzenie Nr 123/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2012-09-17 10:11:56
ZARZĄDZENIE NR 122/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa i komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Wejherowa na rok 2013 Wojciech Dzieliński 2012-09-17 10:07:51
ZARZĄDZENIE NR 121/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2012-09-17 10:02:10
Zarządzenie Nr 118/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Wojciech Dzieliński 2012-09-17 09:50:54
Zarządzenie Nr 115/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie: opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2012-09-17 09:50:32
Zarządzenie Nr 120/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXI Ogólnopolskiego Festiwalu "Pieśni o Morzu" Wojciech Dzieliński 2012-09-17 09:49:53
Zarządzenie Nr 120/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXI Ogólnopolskiego Festiwalu "Pieśni o Morzu" Wojciech Dzieliński 2012-09-17 09:49:27
Zarządzenie Nr 119 /2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2012-09-17 09:46:44