Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenia Majątkowe za 2023 r. Wojciech Dzieliński 2024-02-21 14:30:22
Jolanta Rożyńska - Dyrektor WCK w związku z powołaniem na stanowisko Wojciech Dzieliński 2024-02-21 14:12:41
Oświadczenia Majątkowe za 2024 r. Wojciech Dzieliński 2024-02-21 14:11:37
Jolanta Rożyńska - Dyrektor WCK w związku z zakończeniem pełnienia funkcji (wraz z korektą) Wojciech Dzieliński 2024-02-21 14:11:17
Oświadczenia Majątkowe za 2023 r. Wojciech Dzieliński 2024-02-21 14:08:15
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R. Robert Pastuszko 2024-02-21 09:40:10
Zarządzenie Nr 244/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.12.2023 r. o uchyleniu Zarządzenia Nr 177/2021 w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie działalności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie. Robert Pastuszko 2024-02-21 08:39:11
Zarządzenie Nr 33/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2024 roku o zmianie Zarządzenia w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-02-21 08:36:58
Zarządzenie Nr 33/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2024 roku o zmianie Zarządzenia w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-02-21 08:36:11
Zarządzenie Nr 32/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024, oraz Zarządzenie Nr 32a/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2024 rok, oraz Zarządzenie Nr 32b/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2024 rok Robert Pastuszko 2024-02-21 08:17:46
Zarządzenie Nr 32/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024, oraz Zarządzenie Nr 32a/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2024 rok, oraz Zarządzenie Nr 32b/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2024 rok Robert Pastuszko 2024-02-21 08:17:45
Świadczenia 500+ (zakładka menu) Wojciech Dzieliński 2024-02-21 07:54:36
Wojciech Dzieliński 2024-02-21 07:54:02
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej Iwona Zabrocka 2024-02-20 12:01:49
Zarządzenie Nr 218/2022 w sprawie przyznania dotacji Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals, na realizację zadania pn. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych, gospodarskich i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt. Iwona Zabrocka 2024-02-20 11:49:05
ZARZĄDZENIE NR 197/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2022 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2023 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych, gospodarskich i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt. Iwona Zabrocka 2024-02-20 11:45:48
28.02.2024 r. Komisja Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2024-02-20 07:59:03
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego zatwierdzającą projekt robót geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zapewnienia dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo - Kopalino Robert Pastuszko 2024-02-19 14:54:10
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku Robert Pastuszko 2024-02-19 14:06:59
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie rzeki Redy na wschód od ul. Chopina Natalia Borkowska-Mudlaff 2024-02-19 10:14:57
UCHWAŁA NR 26/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Robert Pastuszko 2024-02-19 08:02:31
Granice obwodu i siedziby OKW dla niepełnosprawnych Robert Pastuszko 2024-02-16 14:05:44
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania Robert Pastuszko 2024-02-16 13:47:37
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R. Robert Pastuszko 2024-02-16 13:47:09
- dokument usunięty Robert Pastuszko 2024-02-16 13:46:29
- dokument usunięty Robert Pastuszko 2024-02-16 13:46:22
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania Robert Pastuszko 2024-02-16 13:46:17
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat Robert Pastuszko 2024-02-16 13:45:37
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Robert Pastuszko 2024-02-16 13:45:00
WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNI I WYBORCY, KTÓRZY NAJPÓŹNIEJ W DNIU GŁOSOWANIA UKOŃCZĄ 60 LAT Robert Pastuszko 2024-02-16 13:42:09
POSTANOWIENIE Nr 133/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Miasta Wejherowa w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Robert Pastuszko 2024-02-16 13:19:26
21 lutego 2024 r. 10.00-18.00 droga DW nr 468 (była droga krajowa nr 6) od Ronda Solidarności do ul. Ofiar Piaśnicy Robert Pastuszko 2024-02-16 13:17:55
20 lutego 2024 r. 10.00-18.00 droga DW nr 468 (była droga krajowa nr 6) od Ronda Solidarności do ul. Ofiar Piaśnicy Robert Pastuszko 2024-02-16 13:17:32
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku przy ul. Św. Jacka 9 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 66,13 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni użytkowej 15,66 m2 oraz z udziałem wynoszącym 151/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 367/1, obręb 15 i udziałem wynoszącym 1/11 w częściach wspólnych gruntu działki nr 367/6, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2024-02-16 08:52:02
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku przy ul. Św. Jacka 9 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 66,13 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni użytkowej 15,66 m2 oraz z udziałem wynoszącym 151/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 367/1, obręb 15 i udziałem wynoszącym 1/11 w częściach wspólnych gruntu działki nr 367/6, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2024-02-16 08:51:29
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne nr 2A położonego w budynku przy ul. Dworcowej 8 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 67,91 m2 wraz pomieszczeniami przynależnymi, tj. pokojem o powierzchni użytkowej 4,43 m2, kuchnią o powierzchni użytkowej 15,65 m2 oraz łazienką z W.C. o powierzchni użytkowej 2,85 m2 oraz z udziałem wynoszącym 179/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 87/2, obręb 16 Sebastian Bojaruniec 2024-02-16 08:50:02
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku przy ul. Św. Jacka 9 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 66,13 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni użytkowej 15,66 m2 oraz z udziałem wynoszącym 151/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 367/1, obręb 15 i udziałem wynoszącym 1/11 w częściach wspólnych gruntu działki nr 367/6, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2024-02-16 08:48:16
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku przy ul. Św. Jacka 9 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 66,13 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni użytkowej 15,66 m2 oraz z udziałem wynoszącym 151/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 367/1, obręb 15, o powierzchni 312 m2 i udziałem wynoszącym 1/11 w częściach wspólnych gruntu działki nr 367/6, obręb 15, o powierzchni 253 m2 - dokument usunięty Sebastian Bojaruniec 2024-02-16 08:47:43
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku przy ul. Św. Jacka 9 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 66,13 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni użytkowej 15,66 m2 oraz z udziałem wynoszącym 151/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 367/1, obręb 15, o powierzchni 312 m2 i udziałem wynoszącym 1/11 w częściach wspólnych gruntu działki nr 367/6, obręb 15, o powierzchni 253 m2 - dokument usunięty Sebastian Bojaruniec 2024-02-16 08:47:33
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne nr 2A położonego w budynku przy ul. Dworcowej 8 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 67,91 m2 wraz pomieszczeniami przynależnymi, tj. pokojem o powierzchni użytkowej 4,43 m2, kuchnią o powierzchni użytkowej 15,65 m2 oraz łazienką z W.C. o powierzchni użytkowej 2,85 m2 oraz z udziałem wynoszącym 179/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 87/2, obręb 16 Sebastian Bojaruniec 2024-02-16 08:46:07