Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 266/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Marcin Trembowski 2019-12-19 10:09:08
ZARZĄDZENIE nr 265/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2019-12-19 10:08:56
ZARZĄDZENIE nr 265/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2019-12-19 10:08:52
ZARZĄDZENIE NR 266/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Marcin Trembowski 2019-12-19 10:08:43
ZARZĄDZENIE nr 265/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych w zarządzanie nowo wybudowanych obiektów Marcin Trembowski 2019-12-19 10:08:29
ZARZĄDZENIE NR 264/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2019-12-19 10:08:19
ZARZĄDZENIE Nr 263/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2019-12-19 10:08:09
ZARZĄDZENIE Nr 262a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Marcin Trembowski 2019-12-19 10:07:08
ZARZĄDZENIE NR 262/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2019-12-19 10:02:24
Zarządzenie Nr 261a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 grudnia 2019 roku Marcin Trembowski 2019-12-19 10:00:51
ZARZĄDZENIE Nr 260/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Marcin Trembowski 2019-12-19 09:59:38
259 Marcin Trembowski 2019-12-19 09:58:49
259 Marcin Trembowski 2019-12-19 09:58:45
Strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Wejherowa do roku 2025 z perspektywą do roku 2030 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Program przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji w Wejherowie" Wojciech Dzieliński 2019-12-18 14:19:00
ZZP.271.24.2019.BJ - Usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Bartosz Janaszkiewicz 2019-12-18 11:21:10
ZZP.271.24.2019.BJ - Usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Bartosz Janaszkiewicz 2019-12-18 11:20:57
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2019-12-18 09:31:25
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację inwestycji - Linia kolejowa 202 na odcinku Gdynia Słupsk Wojciech Dzieliński 2019-12-17 11:25:37
Przebieg głosowania Wojciech Dzieliński 2019-12-17 09:01:41
XV Sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 17.12.2019 r. Wojciech Dzieliński 2019-12-17 09:00:17
ZZP.271.31.2019.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Hallera w Wejherowie z opcjami w ramach projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Bartosz Janaszkiewicz 2019-12-17 08:47:14
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Wejherowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Natalia Borkowska-Mudlaff 2019-12-17 08:22:20
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Wejherowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Natalia Borkowska-Mudlaff 2019-12-17 08:17:59
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Wejherowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Natalia Borkowska-Mudlaff 2019-12-17 08:17:06
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Wejherowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Natalia Borkowska-Mudlaff 2019-12-17 08:14:07
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Wejherowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Natalia Borkowska-Mudlaff 2019-12-17 08:13:53
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Wejherowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Natalia Borkowska-Mudlaff 2019-12-17 08:13:41
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Wejherowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Natalia Borkowska-Mudlaff 2019-12-17 08:13:22
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Wejherowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Natalia Borkowska-Mudlaff 2019-12-17 08:12:49
[ Zakończono ] INSPEKTOR w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2019-12-16 15:09:19
[Zakończono] SPECJALISTA/INSPEKTOR w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2019-12-16 15:08:17
SPECJALISTA/INSPEKTOR w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2019-12-16 15:07:01
[Zakończono] INSPEKTOR ds. elektrycznych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Marcin Trembowski 2019-12-16 15:05:49
INSPEKTOR ds. elektrycznych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2019-12-16 15:04:30
ZARZĄDZENIE NR 256/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019. Zarządzenie Nr 256a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok. Marcin Trembowski 2019-12-16 07:48:07
ZARZĄDZENIE NR 256/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019. Zarządzenie Nr 256a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok. Marcin Trembowski 2019-12-16 07:48:03
ZARZĄDZENlE NR 245/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2019-12-16 07:45:26
ZARZĄDZENlE NR 245/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2019-12-16 07:45:18
ZZP.271.27.2019.AO- Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego miasta Wejherowa w 2020 r. Anna Ojowska - Rosa 2019-12-13 13:44:05
ZZP.271.31.2019.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Hallera w Wejherowie z opcjami w ramach projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Bartosz Janaszkiewicz 2019-12-12 10:23:35