Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 168/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 168a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie nr 168b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-10-18 09:37:17
Zarządzenie nr 166/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2022-10-18 09:37:00
Zarządzenie nr 166/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2022-10-18 09:36:50
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja nr 12 Bartosz Janaszkiewicz 2022-10-18 07:58:24
OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Wejherowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-10-17 15:11:44
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży, na rzecz najemców. Adam Ślusałek 2022-10-17 08:48:16
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości oraz lokali, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz w drodze przetargów nieograniczonych Sebastian Bojaruniec 2022-10-14 08:03:17
Oferta Stowarzyszenia Misternicy Kaszubscy złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1372 z późn. zmianami). Robert Pastuszko 2022-10-14 07:50:03
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, poł. w Wejherowie przy ul. Budowlanych i Ekologicznej Sebastian Bojaruniec 2022-10-13 09:54:57
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, poł. w Wejherowie przy ul. Budowlanych i Ekologicznej Sebastian Bojaruniec 2022-10-13 09:54:34
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej Natalia Borkowska-Mudlaff 2022-10-13 08:07:49
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania Robert Pastuszko 2022-10-12 15:36:45
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA dotycząca dystrybucji preparatu jodku potasu na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Robert Pastuszko 2022-10-11 14:35:11
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA dotycząca dystrybucji preparatu jodku potasu na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Wojciech Dzieliński 2022-10-11 12:05:35
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA dotycząca dystrybucji preparatu jodku potasu na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Wojciech Dzieliński 2022-10-11 12:03:17
167 Robert Pastuszko 2022-10-11 08:34:04
167 Robert Pastuszko 2022-10-11 08:34:02
Zarządzenie nr 166/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2022-10-11 08:33:50
Zarządzenie nr 166/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2022-10-11 08:33:45
Zarządzenie nr 165/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 165a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 165b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-10-11 08:33:33
Zarządzenie nr 165/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 165a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 165b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-10-11 08:33:30
Zarządzenie nr 164/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 Robert Pastuszko 2022-10-11 08:33:08
Zarządzenie nr 164/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 Robert Pastuszko 2022-10-11 08:33:06
Zarządzenie nr 163/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2022-10-11 08:32:53
Zarządzenie nr 163/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2022-10-11 08:32:49
Zarządzenie nr 162/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie nr 162a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 Miasta Wejherowa na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-10-11 08:32:37
Zarządzenie nr 162/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie nr 162a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 Miasta Wejherowa na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-10-11 08:32:35
Zarządzenie nr 154/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 września 2022 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa Pana Andrzeja Zieleniewskiego Wiceprezesa Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Robert Pastuszko 2022-10-11 08:32:10
Zarządzenie nr 154/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 września 2022 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa Pana Andrzeja Zieleniewskiego Wiceprezesa Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Robert Pastuszko 2022-10-11 08:31:59
Zarządzenie nr 154/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 września 2022 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa Pana Andrzeja Zieleniewskiego Wiceprezesa Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Robert Pastuszko 2022-10-11 08:31:00
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA dotycząca dystrybucji preparatu jodku potasu na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Wojciech Dzieliński 2022-10-10 14:51:31
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA dotycząca dystrybucji preparatu jodku potasu na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Wojciech Dzieliński 2022-10-10 14:48:01
[zakończone] Zastępca Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich Robert Pastuszko 2022-10-06 11:26:02
Zarządzenie nr 153/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.09.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 191/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie realizacji programu pn. Wejherowska Karta Mieszkańca Robert Pastuszko 2022-10-06 08:22:44
Zarządzenie Nr 156/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022, oraz Zarządzenie nr 156a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie nr 156b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-10-06 08:19:15
Zarządzenie nr 161/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2022-10-06 08:12:57
Zarządzenie nr 160/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2022-10-06 08:12:08
Zarządzenie nr 159/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-10-06 08:11:31
Zarządzenie nr 159/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-10-06 08:11:08
Zarządzenie nr 153/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.09.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 191/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie realizacji programu pn. Wejherowska Karta Mieszkańca Robert Pastuszko 2022-10-06 08:06:40