Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZZP.271.33.2020 TW - Dostawa 55 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu "Zdalna Szkoła+" Tomasz Wąsowski 2020-10-12 14:32:14
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/264/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości Tomasz Foryś 2020-10-12 12:52:32
Zasady obsługi klientów Urzędu Miejskiego w Wejherowie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie od dnia 12 października 2020 r. Tomasz Foryś 2020-10-12 12:35:45
Dane teleadresowe Tomasz Foryś 2020-10-12 12:34:14
ZZP.271.33.2020 TW - Dostawa 55 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu "Zdalna Szkoła+" Tomasz Wąsowski 2020-10-09 14:54:48
ZZP.271.28.2020.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" Bartosz Janaszkiewicz 2020-10-09 14:49:35
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 214/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-10-09 14:14:54
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 213 / 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.10.2020 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 199 / 2020 z dnia 22.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-10-09 14:14:18
ZARZĄDZENIE NR 212/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 212a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-10-09 14:13:45
ZARZĄDZENIE NR 212/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 212a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-10-09 14:13:42
ZARZĄDZENIE NR 211/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 Miasta Wejherowa na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-10-09 14:13:11
ZARZĄDZENIE NR 211/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 Miasta Wejherowa na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-10-09 14:13:09
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 194/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz Z A R Z Ą D Z E N I E NR 194 a / 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.09.2020 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 151/2020 z dnia 21.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-10-09 14:08:08
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 194/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz Z A R Z Ą D Z E N I E NR 194 a / 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.09.2020 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 151/2020 z dnia 21.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-10-09 14:08:00
OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego o wydaniu w dniu 5 października 2020 r. postanowienia GN.683.1.35.dg.2019.MC o sprostowaniu oczywistej omyłki zawartej w ostatecznej decyzji Starosty Wejherowskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. nr GN.683.i.35.dg.2019.MC ustalającej odszkodowanie za nieruchomość położoną w Wejherowie obr. 16, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 135/1 o pow. 9 nr, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą nr KW GDI W/00052627/7. Tomasz Foryś 2020-10-09 13:52:28
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2020-10-09 12:16:55
Informacja o liście szkół które w 2020 roku otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Wojciech Dzieliński 2020-10-09 11:38:36
OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego o sporządzonym dnia 15 września 2020 r. operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 333/1 o pow. 19 nr Tomasz Foryś 2020-10-08 14:42:48
ZZP.271.33.2020 TW - Dostawa 55 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu "Zdalna Szkoła+" Tomasz Wąsowski 2020-10-08 14:18:45
10 października 2020 r. - godz. 12.00-15.00 Plac Jakuba Wejhera, ul. Dworcowa, ul. 10 Lutego, ul. Sienkiewicza, ul. Sobieskiego, Plac Jakuba Wejhera Tomasz Foryś 2020-10-08 12:29:09
ZZP.271.30.2020.AO - Budowa wiat rowerowych wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu obejmującym miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie Tomasz Wąsowski 2020-10-08 12:23:52
ZZP.271.33.2020 TW - Dostawa 55 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu "Zdalna Szkoła+" Tomasz Wąsowski 2020-10-07 14:37:17
ZZP.271.31.2020.AO - Zagospodarowanie terenu miejskiego - budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Bartosz Janaszkiewicz 2020-10-07 14:32:01
Sylwia Stolc - Zastępca kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie na dzień rozwiązania umowy o pracę. Wojciech Dzieliński 2020-10-07 14:12:38
ZZP.271.31.2020.AO - Zagospodarowanie terenu miejskiego - budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Bartosz Janaszkiewicz 2020-10-07 14:10:57
Sylwia Stolc - Zastępca kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2020-10-07 14:09:20
Zarządzenie Nr 210/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok oraz Z A R Z Ą D Z E N I E NR 210a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-10-07 14:03:43
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 201 / 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.09.2020 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 179/2020 z dnia 01.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-10-07 14:02:03
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 201 / 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.09.2020 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 179/2020 z dnia 01.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-10-07 14:01:54
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 2 0 0 / 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-10-07 14:01:08
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 2 0 0 / 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-10-07 14:00:56
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające m.in. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa placu do zbierania i magazynowania odpadów budowlanych innych niż niebezpieczne wraz z ich przetwarzaniem w procesie odzysku R3, R5, R10 i R13 planowanego do realizacji na terenie części działki nr 4/19 obręb 6 przy ul. Przemysłowej 21 w Wejherowie Tacjanna Bielawa 2020-10-07 13:51:38
Zarządzenie nr 205/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia oraz Zarządzenie Nr 205a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oraz udziału w nieruchomości gruntowej przeznaczonych do zbycia Tomasz Foryś 2020-10-07 10:42:37
Obwieszczenie dot. ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 332/1 Tomasz Foryś 2020-10-06 13:38:33
Obwieszczenie dot. ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 332/1 Tomasz Foryś 2020-10-06 13:37:37
Zarządzenie nr 205/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia oraz Zarządzenie Nr 205a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oraz udziału w nieruchomości gruntowej przeznaczonych do zbycia Tomasz Foryś 2020-10-05 14:45:17
Zarządzenie nr 205/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia oraz Zarządzenie Nr 205a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oraz udziału w nieruchomości gruntowej przeznaczonych do zbycia Tomasz Foryś 2020-10-05 14:45:03
ZZP.271.33.2020 TW - Dostawa 55 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu "Zdalna Szkoła+" Tomasz Wąsowski 2020-10-05 14:11:04
ZZP.271.33.2020 TW - Dostawa 55 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu "Zdalna Szkoła+" Tomasz Wąsowski 2020-10-05 14:10:51
ZZP.271.33.2020 TW - Dostawa 55 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu "Zdalna Szkoła+" Tomasz Wąsowski 2020-10-05 14:10:36