Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 13/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2023 Robert Pastuszko 2023-02-06 16:30:56
Zarządzenie nr 13/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2023 Robert Pastuszko 2023-02-06 16:30:52
Zarządzenie nr 17/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży Robert Pastuszko 2023-02-06 16:27:01
Zarządzenie nr 17/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży Robert Pastuszko 2023-02-06 16:26:53
Zarządzenie nr 18/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Robert Pastuszko 2023-02-06 16:21:28
Zarządzenie nr 18/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Robert Pastuszko 2023-02-06 16:21:23
09.02.2023 r. - Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki, Obrotu Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Rady Miasta Wejherowa oraz Komisji Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2023-02-06 10:28:53
09.02.2023 r. - Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki, Obrotu Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Rady Miasta Wejherowa oraz Komisji Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2023-02-06 10:26:41
XLI sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 30.01.2023 r. Wojciech Dzieliński 2023-02-03 13:30:38
09.02.2023 r. XLII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2023-02-03 12:22:12
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonego do sprzedaży. Sebastian Bojaruniec 2023-02-03 07:46:50
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonego do sprzedaży. Sebastian Bojaruniec 2023-02-03 07:45:31
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonego do sprzedaży. Sebastian Bojaruniec 2023-02-03 07:44:46
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2023-02-03 07:37:04
[Zakończono] Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2023-02-02 15:02:59
Zarządzenie nr 19/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-02-02 13:04:51
Zarządzenie nr 18/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Robert Pastuszko 2023-02-02 12:58:20
Zarządzenie nr 18/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Robert Pastuszko 2023-02-02 12:58:18
Zarządzenie nr 17/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży Robert Pastuszko 2023-02-02 12:58:04
Zarządzenie nr 17/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży Robert Pastuszko 2023-02-02 12:58:02
Zarządzenie nr 13/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2023 Robert Pastuszko 2023-02-02 12:57:31
Zarządzenie nr 14/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 14a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-02-02 12:57:30
Zarządzenie nr 15/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wejherowa w 2023 r. Robert Pastuszko 2023-02-02 12:57:28
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, poł. w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej 54, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 160, 161, obr. 17 Sebastian Bojaruniec 2023-02-02 08:23:24
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku przy Osiedlu Staszica 2 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 35,26 m2 wraz z udziałem wynoszącym 12/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 460/2, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2023-02-02 08:22:13
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. 3 Maja 26 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 42,31 m2 z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni 4,22 m2 i komórką w budynku gospodarczym o powierzchni 6,71 m2 wraz z udziałem wynoszącym 72/1000 części w częściach wspólnych budynków i gruntu działki nr 262, obręb 16 Sebastian Bojaruniec 2023-02-02 08:20:50
Uchwała Nr VIIIk/XLI/554/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Robert Pastuszko 2023-02-01 15:27:38
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do oddania w użytkowanie. Sebastian Bojaruniec 2023-02-01 15:14:33
08.02.2023 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2023-02-01 13:45:13
przebieg głosowania Robert Pastuszko 2023-02-01 13:37:55
przebieg głosowania Robert Pastuszko 2023-02-01 13:31:34
Uchwała Nr VIIIk/XLI/554/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Robert Pastuszko 2023-02-01 12:53:05
Uchwała Nr VIIIk/XLI/553/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 Robert Pastuszko 2023-02-01 12:52:47
Uchwała Nr VIIIk/XLI/553/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 Robert Pastuszko 2023-02-01 12:52:19
Uchwała Nr VIIIk/XLI/554/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Robert Pastuszko 2023-02-01 12:50:48
XLI sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 30.01.2023 r. Robert Pastuszko 2023-02-01 12:18:42
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym Robert Pastuszko 2023-02-01 11:45:46
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych związanych z remontem elewacji frontowej budynku położonego przy ul. Klasztornej 28, na działce nr 381 obr. 15 w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-02-01 11:42:32
Zarządzenie nr 8/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 stycznia 2023 r. sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie pn. Prowadzenie monitoringu w Wejherowie za pomocą mierników wskaźnikowych do pomiaru pyłu PM10 w 2023 r. oraz Zarządzenie nr 8a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.01.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, oraz Zarządzenie nr 8b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.01.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-02-01 10:54:30
Zarządzenie nr 16/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej oraz oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, w których szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w klasie wyższej niż klasa I Robert Pastuszko 2023-01-31 13:11:08