Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Deklaracje od 01.06.2021 r Tomasz Foryś 2021-05-10 09:24:21
Deklaracje od 01.06.2021 r Tomasz Foryś 2021-05-10 09:24:10
Deklaracje od 01.06.2021 r Tomasz Foryś 2021-05-10 09:23:53
Deklaracje od 01.06.2021 r Tomasz Foryś 2021-05-10 09:23:37
Deklaracje do 28.07.2019r. Tomasz Foryś 2021-05-10 09:22:39
Do końca 2015r. Tomasz Foryś 2021-05-10 09:22:24
Deklaracje 2019 Tomasz Foryś 2021-05-10 09:22:09
Archiwum Tomasz Foryś 2021-05-10 09:21:43
ZARZĄDZENIE NR 74/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2021-05-07 13:27:40
ZARZĄDZENIE NR 73/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2021-05-07 13:27:37
ZARZĄDZENIE NR 73/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2021-05-07 13:27:32
ZARZĄDZENIE NR 74/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2021-05-07 13:26:25
ZARZĄDZENIE NR 74/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2021-05-07 13:26:20
ZARZĄDZENIE NR 74/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2021-05-07 13:26:10
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie nowego połączenia drogowego łączącego ul. 12 Marca z ul. Reformatów w Wejherowie wraz z przebudową drogi bez nazwy nr 6" Tomasz Foryś 2021-05-06 15:22:32
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie nowego połączenia drogowego łączącego ul. 12 Marca z ul. Reformatów w Wejherowie wraz z przebudową drogi bez nazwy nr 6" Tomasz Foryś 2021-05-06 15:20:59
Oświadczenia Majątkowe Radnych za 2020r. Tomasz Foryś 2021-05-06 15:02:23
Zarządzenie Nr 80/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.05.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Wejherowie Tomasz Foryś 2021-05-06 14:42:03
Zarządzenie Nr 79/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-05-06 14:37:16
Zarządzenie Nr 78/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia Tomasz Foryś 2021-05-06 14:37:14
Zarządzenie Nr 79/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-05-06 14:37:10
Zarządzenie Nr 78/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia Tomasz Foryś 2021-05-06 14:37:03
[Zakończono] Podinspektor w Zespole Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Tomasz Foryś 2021-05-06 14:02:47
Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Wejherowie Tomasz Foryś 2021-05-06 12:23:16
Dane teleadresowe Tomasz Foryś 2021-05-06 12:19:14
Dane teleadresowe Tomasz Foryś 2021-05-06 12:17:36
Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Wejherowie Tomasz Foryś 2021-05-06 12:16:27
Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Wejherowie Tomasz Foryś 2021-05-06 12:15:23
Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Wejherowie Tomasz Foryś 2021-05-06 12:14:15
Dane teleadresowe Tomasz Foryś 2021-05-06 12:09:51
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - wersja nr 3 Anna Ojowska - Rosa 2021-05-05 15:25:48
Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) Tomasz Foryś 2021-05-05 15:23:05
Zarządzenie Nr 77/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Tomasz Foryś 2021-05-05 14:20:54
Zarządzenie Nr 76/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2021 roku o zmianie zarządzenia nr 14/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-05-05 14:19:34
75 Tomasz Foryś 2021-05-05 14:19:32
ZARZĄDZENIE NR 74/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2021-05-05 14:19:31
ZARZĄDZENIE NR 73/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2021-05-05 14:19:29
ZARZĄDZENIE NR 72/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 72a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-05-05 14:19:27
Zarządzenie Nr 76/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2021 roku o zmianie zarządzenia nr 14/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-05-05 14:19:21
75 Tomasz Foryś 2021-05-05 14:19:07