Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/485/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Wejherowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Wojciech Dzieliński 2022-06-30 13:57:38
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/486/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi w mieście Wejherowo do kategorii dróg gminnych, ustalenia jej przebiegu i nadania nazwy Wojciech Dzieliński 2022-06-30 13:54:25
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/487/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Wojciech Dzieliński 2022-06-30 12:53:18
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/488/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Wejherowa i Gmin objętych porozumieniem komunalnym" Wojciech Dzieliński 2022-06-30 12:52:13
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/489/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/417/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022? Wojciech Dzieliński 2022-06-30 12:51:00
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/489/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/417/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022? Wojciech Dzieliński 2022-06-30 12:50:30
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/490/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia ?Raportu z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku? oraz "Raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku" Wojciech Dzieliński 2022-06-30 12:46:20
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/490/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia ?Raportu z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku? oraz "Raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku" Wojciech Dzieliński 2022-06-30 12:45:37
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/491/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Wejherowa na rok szkolny 2022/2023 Wojciech Dzieliński 2022-06-30 12:42:53
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/492/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2022-06-30 12:41:14
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda Robert Pastuszko 2022-06-30 09:49:55
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda Robert Pastuszko 2022-06-30 09:48:08
Tomir Ponka Wojciech Dzieliński 2022-06-29 15:06:29
Henryk Jarosz - do 30 dni od złożenia ślubowania Wojciech Dzieliński 2022-06-29 14:59:02
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji WKS "Gryf" na realizację zadania publicznego pn. "Udział wejherowskich klubów sportowych w rozgrywkach ligowych - runda jesienna". Robert Pastuszko 2022-06-29 12:08:38
Zarządzenie nr 78/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie osób organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa. Robert Pastuszko 2022-06-28 15:36:18
Zarządzenie nr 78/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie osób organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa. Robert Pastuszko 2022-06-28 15:35:32
Zarządzenie nr 78/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie osób organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa. - dokument usunięty Robert Pastuszko 2022-06-28 15:35:07
Zarządzenie nr 78/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie osób organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa. - dokument usunięty Robert Pastuszko 2022-06-28 15:34:46
Zarządzenie nr 78/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie osób organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa. - dokument usunięty Robert Pastuszko 2022-06-28 15:33:05
Przebieg sesji Wojciech Dzieliński 2022-06-28 08:14:01
XXXV sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 28.06.2022r Wojciech Dzieliński 2022-06-28 08:12:54
Roman Czerwiński - Prezes zarządu EKO ZUK - na dzień zakończenia kadencji Wojciech Dzieliński 2022-06-27 13:10:06
Roman Czerwiński - Prezes zarządu EKO ZUK - na dzień zakończenia kadencji Wojciech Dzieliński 2022-06-27 13:08:27
Roman Czerwiński - Prezes zarządu ZUK w Wejherowie - na dzień zakończenia kadencji Wojciech Dzieliński 2022-06-27 13:07:14
Oświadczenia Majątkowe za 2022 r. Wojciech Dzieliński 2022-06-27 13:06:00
Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych Robert Pastuszko 2022-06-27 11:11:33
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej Natalia Borkowska-Mudlaff 2022-06-27 08:54:25
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do użyczenia. Adam Ślusałek 2022-06-27 08:11:22
Zarządzenie nr 100/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 czerwca 2022 roku o zmianie zarządzenia nr 19/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Robert Pastuszko 2022-06-24 08:10:00
Zarządzenie nr 99/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.06.2022 r. W sprawie przyznania dotacji Wejherowskiemu Klubowi Kulturystycznemu I Sportów Siłowych Apollo w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2022 roku. Robert Pastuszko 2022-06-24 08:09:00
Zarządzenie nr 99/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.06.2022 r. W sprawie przyznania dotacji Wejherowskiemu Klubowi Kulturystycznemu I Sportów Siłowych Apollo w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2022 roku. Robert Pastuszko 2022-06-24 08:08:51
Zarządzenie nr 98/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Robert Pastuszko 2022-06-24 08:08:25
Zarządzenie nr 97/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2022-06-24 08:07:54
Zarządzenie nr 97/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2022-06-24 08:07:52
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY Drugi przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 263,08 m2, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 211 w Wejherowie Adam Ślusałek 2022-06-23 11:48:26
PRZETARG ZAMKNIĘTY BRAK OFERT Przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 144,42 m2, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 213 w Wejherowie Adam Ślusałek 2022-06-23 09:41:26
PRZETARG ZAMKNIĘTY Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 263,08 m2, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 211 w Wejherowie Adam Ślusałek 2022-06-23 09:38:26
ROZSTRZYGNIĘTY Przetarg ofertowy nieograniczony najem, na okres do 20 lat, lokalu użytkowego o pow. 934,24 m2, w tym części wewnętrznej o pow. 636,83 m2 oraz części zewnętrznej tj. tarasów widokowych o pow. 297,41 m2, znajdującego się w budynku Centrum Integracji Społecznej ,,Wodne Ogrody" przy ul. Strzeleckiej w Wejherowie, w celu prowadzenia działalności gastronomicznej Adam Ślusałek 2022-06-23 09:37:37
PRZETARG ZAMKNIĘTY - BRAK OFERT Przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 144,42 m2, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 213 w Wejherowie Adam Ślusałek 2022-06-23 09:37:01