herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 196/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2018-08-28 15:07:42
ZARZĄDZENIE NR 195/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-08-28 15:05:25
03-09-2018 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-08-28 07:24:00
ZARZĄDZENIE NR 164/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ORAZ ZARZĄDZENIE NR 164a / 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.07.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 130/2018 z dnia 05.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-08-27 14:34:15
ZARZĄDZENIE NR 164/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ORAZ ZARZĄDZENIE NR 164a / 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.07.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 130/2018 z dnia 05.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-08-27 14:33:51
ZARZĄDZENIE NR 163/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-08-27 14:31:50
Zarządzenie Nr 194a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2018 rok. Wojciech Dzieliński 2018-08-27 14:31:45
ZARZĄDZENIE NR 194/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 Wojciech Dzieliński 2018-08-27 14:31:08
ZARZĄDZENIE NR 193/ 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENIE NR 193a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENIE NR 193b/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-08-27 14:30:26
Zarządzenie Nr 192a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2018 rok. Wojciech Dzieliński 2018-08-27 14:29:20
ZARZĄDZENIE NR 192/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 Wojciech Dzieliński 2018-08-27 14:28:31
Zarządzenie Nr 191/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20.08.2018 r. w sprawie powołania, określenia składu oraz określenia zasad działania Wejherowskiego Zespołu do spraw Seniorów Wojciech Dzieliński 2018-08-27 14:27:45
ZARZĄDZENIE NR 190/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa i komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Wejherowa na rok 2019 Wojciech Dzieliński 2018-08-27 14:25:37
Zarządzenie Nr 189/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.08.2018 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-08-27 14:22:47
ZARZĄDZENIE Nr. 188/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2018-08-27 14:19:57
ZARZĄDZENIE Nr 187/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2018-08-27 14:19:07
ZARZĄDZENIE Nr 186/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2018-08-27 14:11:18
ZARZĄDZENIE Nr 185/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2018-08-27 14:10:17
ZARZĄDZENIE NR 184/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.08.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 163/2018 z dnia 16.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-08-27 14:07:25
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Robert Pienczk 2018-08-24 14:55:16
Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu pod nazwą "Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu" Bartosz Janaszkiewicz 2018-08-24 14:49:09
Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu pod nazwą "Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu" Bartosz Janaszkiewicz 2018-08-24 14:48:33
Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu pod nazwą "Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu" Bartosz Janaszkiewicz 2018-08-24 14:48:15
"Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu pod nazwą ?Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu? Anna Ojowska - Rosa 2018-08-24 13:09:02
"Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu pod nazwą ?Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu? Anna Ojowska - Rosa 2018-08-24 13:08:26
"Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu pod nazwą ?Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu? Anna Ojowska - Rosa 2018-08-24 13:07:18
Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych dla miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-08-23 14:54:59
Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych dla miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-08-23 14:53:06
[Zakończono] OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WEJHEROWIE Wojciech Dzieliński 2018-08-23 13:35:42
27-08-2018 Komisja Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-08-22 13:23:47
ZARZĄDZENIE NR 163/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-08-21 11:44:01
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 159/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-08-21 11:28:55
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 159/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-08-21 11:28:51
ZARZĄDZENIE NR 118/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-08-21 11:27:54
ZARZĄDZENIE NR 118/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-08-21 11:23:53
Zarządzenie Nr 183/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.08.2018 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego Wojciech Dzieliński 2018-08-21 11:22:38
Zarządzenie Nr 182a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2018 rok. Wojciech Dzieliński 2018-08-21 11:19:00
ZARZĄDZENIE NR 182/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 Wojciech Dzieliński 2018-08-21 11:18:18
Budowa świetlicy osiedlowej z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-08-21 10:45:30
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Wojciech Dzieliński 2018-08-20 16:03:45