Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane teleadresowe Marcin Trembowski 2019-12-19 15:00:46
Dane teleadresowe Marcin Trembowski 2019-12-19 15:00:25
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/175/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. o powołaniu Skarbnika Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2019-12-19 14:55:07
Podatek od środków transportowych Marcin Trembowski 2019-12-19 14:54:24
Opłata od posiadania psów Marcin Trembowski 2019-12-19 14:53:10
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/176/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2019-12-19 14:52:47
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/177/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2020-2024 Wojciech Dzieliński 2019-12-19 14:51:30
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/178/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń Wojciech Dzieliński 2019-12-19 14:50:20
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/179/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości od Powiatu Wejherowskiego w drodze darowizny Wojciech Dzieliński 2019-12-19 14:49:05
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/180/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ?Rondo Jana Karnowskiego? nowo wybudowanemu rondu na skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej z ulicą Jana Karnowskiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2019-12-19 14:47:12
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/181/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Wejherowa do roku 2025 z perspektywą od roku 2030 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Program przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji w Wejherowie" Wojciech Dzieliński 2019-12-19 14:46:01
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/182/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Wojciech Dzieliński 2019-12-19 14:44:42
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/183/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Chopina do ulic Konopnickiej i Fenikowskiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2019-12-19 14:43:38
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/184/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIIIk/VII/62/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na południe od terenu zabudowy przy ul. Sucharskiego na odcinku od ul. Szczęśliwej do ronda i drogi w kierunku Zybertowa Wojciech Dzieliński 2019-12-19 14:37:28
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/185/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2019-12-19 14:33:15
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/186/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojciech Dzieliński 2019-12-19 14:25:41
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/187/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Miasta Wejherowa na rok szkolny 2019/2020 Wojciech Dzieliński 2019-12-19 14:24:50
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/188/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. o uchyleniu uchwały Nr Vk/XLIV/499/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli Wojciech Dzieliński 2019-12-19 14:15:39
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/189/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020" Wojciech Dzieliński 2019-12-19 14:11:25
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/190/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020? Wojciech Dzieliński 2019-12-19 14:09:15
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/191/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Wojciech Dzieliński 2019-12-19 14:04:54
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/192/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ulicy Dzięcielskiego nr 4 i nr 6 w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2019-12-19 14:02:12
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/193/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ulicy Dzięcielskiego nr 8 i nr 10 w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2019-12-19 13:57:43
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/194/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ulicy Dzięcielskiego nr 28 i nr 30 w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2019-12-19 13:55:57
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/195/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2019-12-19 13:53:36
ZARZĄDZENIE nr 265/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2019-12-19 11:21:33
ZARZĄDZENIE nr 265/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2019-12-19 11:21:17
ZARZĄDZENIE nr 265/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych w zarządzanie nowo wybudowanych obiektów Marcin Trembowski 2019-12-19 11:19:28
ZARZĄDZENIE nr 265/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych w zarządzanie nowo wybudowanych obiektów Marcin Trembowski 2019-12-19 11:19:23
ZARZĄDZENIE Nr 263/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2019-12-19 11:17:24
ZARZĄDZENIE Nr 263/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2019-12-19 11:17:20
Zarządzenie Nr 247/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.11.2019 Powołuje się Komisję do odbioru końcowego budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Wejherowie Marcin Trembowski 2019-12-19 11:12:58
Zarządzenie Nr 247/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.11.2019 Powołuje się Komisję do odbioru końcowego budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Wejherowie Marcin Trembowski 2019-12-19 11:12:52
Zarządzenie Nr 246/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.11.2019 Powołuje się Komisję do odbioru końcowego Zagospodarowania terenu miejskiego PARK NAD RZEKĄ CEDRON W WEJHEROWIE w ramach zadania Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa Marcin Trembowski 2019-12-19 11:10:46
Zarządzenie Nr 246/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.11.2019 Powołuje się Komisję do odbioru końcowego Zagospodarowania terenu miejskiego PARK NAD RZEKĄ CEDRON W WEJHEROWIE w ramach zadania Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa Marcin Trembowski 2019-12-19 11:10:40
ZARZĄDZENIE Nr 269/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2019-12-19 10:12:20
ZARZĄDZENIE Nr 268/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16.12.2019 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Wejherowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Marcin Trembowski 2019-12-19 10:11:05
ZARZĄDZENIE Nr 263/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2019-12-19 10:09:26
ZARZĄDZENIE NR 264/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2019-12-19 10:09:21
ZARZĄDZENIE nr 265/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych w zarządzanie nowo wybudowanych obiektów Marcin Trembowski 2019-12-19 10:09:13