Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 59/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 59a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-04-20 11:00:34
Zarządzenie Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-04-20 11:00:26
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego oraz plan działania Wojciech Dzieliński 2021-04-20 09:11:43
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży, na rzecz najemców. Adam Ślusałek 2021-04-20 09:00:38
Zarządzenie nr 57/ 2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Tomasz Foryś 2021-04-19 13:14:48
Zarządzenie Nr 56/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Tomasz Foryś 2021-04-19 13:12:45
Zarządzenie Nr 56/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Tomasz Foryś 2021-04-19 13:12:32
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Adam Ślusałek 2021-04-19 12:06:37
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Adam Ślusałek 2021-04-19 12:06:13
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH Tomasz Foryś 2021-04-15 07:23:09
AKTUALNE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW, NA OBSZARZE GMINY MIASTA WEJHEROWA, DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, UDZIELONE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Tacjanna Bielawa 2021-04-14 13:52:27
AKTUALNE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW, NA OBSZARZE GMINY MIASTA WEJHEROWA, DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, UDZIELONE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Tacjanna Bielawa 2021-04-14 13:48:50
Zarządzenie Nr 55/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-14 13:18:40
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/321/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 Tomasz Foryś 2021-04-14 11:41:32
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/322/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIII/286/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-14 11:38:50
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/323/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni na zakup gastroskopu dla potrzeb Pracowni Endoskopii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie Tomasz Foryś 2021-04-14 11:35:47
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/324/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobieranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Wejherowa w 2021 roku Tomasz Foryś 2021-04-14 11:33:39
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/325/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/169/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Tomasz Foryś 2021-04-14 11:32:04
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/326/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/171/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Foryś 2021-04-14 11:30:28
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/327/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-14 11:28:45
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/328/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy ul. św. Jacka 14 w Wejherowie Tomasz Foryś 2021-04-14 11:12:50
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/329/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku Domu Zakonnego w Wejherowie Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych ? Franciszkanów w Polsce (Dom Pielgrzyma) Tomasz Foryś 2021-04-14 11:09:17
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/330/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego dla wnioskodawców zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-14 11:07:25
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/331/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2020-2024 Tomasz Foryś 2021-04-14 10:22:02
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/331/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2020-2024 Tomasz Foryś 2021-04-14 10:18:43
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/332/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Wejherowskiego Tomasz Foryś 2021-04-14 10:14:46
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/333/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny udziału w prawie własności nieruchomości Tomasz Foryś 2021-04-14 10:13:12
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/334/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej Tomasz Foryś 2021-04-14 09:41:40
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/335/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-14 09:39:59
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/336/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-14 09:34:40
Oferta Stowarzyszenia "Wejherowski Alarm Smogowy" Organizacja Ekologiczna złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zmianami)" Tomasz Foryś 2021-04-14 09:19:31
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/337/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej Tomasz Foryś 2021-04-14 09:15:35
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/338/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zbycia kompleksu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-14 09:11:42
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/339/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy Parkiem Kaszubskim a ul. Bukową Tomasz Foryś 2021-04-14 09:09:45
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/340/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron Tomasz Foryś 2021-04-14 08:57:50
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/341/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie (część B) Tomasz Foryś 2021-04-14 08:47:38
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/342/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXII/280/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2021 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? Tomasz Foryś 2021-04-14 08:31:36
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/343/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2020 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? Tomasz Foryś 2021-04-14 08:25:59
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/344/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020" Tomasz Foryś 2021-04-14 08:10:00
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/345/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Wejherowa planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-04-14 08:05:16