Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 103/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-07-01 13:53:10
Zarządzenie nr 101/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-07-01 13:51:37
Zarządzenie nr 101/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-07-01 13:51:31
Wyniki głosowania oraz przebieg sesji. Wojciech Dzieliński 2022-07-01 13:50:47
Wyniki głosowania oraz przebieg sesji. Wojciech Dzieliński 2022-07-01 13:49:48
Wyniki głosowania oraz przebieg sesji. Wojciech Dzieliński 2022-07-01 13:49:23
[Zakończono] Zastępca Dyrektora ds. Kompleksu Wodne ogrody Robert Pastuszko 2022-07-01 13:46:28
Dokumenty aplikacyjne Robert Pastuszko 2022-07-01 13:46:08
[Zakończono] Zastępca Dyrektora ds. Kompleksu Wodne ogrody Robert Pastuszko 2022-07-01 13:42:53
[Zakończono] Zastępca Dyrektora ds. Kompleksu Wodne ogrody Robert Pastuszko 2022-07-01 13:38:06
[Zakończono] Zastępca Dyrektora ds. Kompleksu Wodne ogrody Robert Pastuszko 2022-07-01 13:37:51
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej Robert Pastuszko 2022-07-01 13:13:29
Zarządzenie nr 102/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji Wejherowskiemu Klubowi Sportowemu Gryf z siedzibą: Wzgórze Wolności 1, 84-200 Wejherowo Robert Pastuszko 2022-07-01 13:10:20
Zarządzenie nr 102/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji Wejherowskiemu Klubowi Sportowemu Gryf z siedzibą: Wzgórze Wolności 1, 84-200 Wejherowo Robert Pastuszko 2022-07-01 13:10:17
Zarządzenie nr 104/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.06.2022 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkól na rok 2022 Robert Pastuszko 2022-07-01 13:05:23
Zarządzenie nr 103/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-07-01 13:04:35
Zarządzenie nr 103/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-07-01 13:04:33
Zarządzenie nr 102/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji Wejherowskiemu Klubowi Sportowemu Gryf z siedzibą: Wzgórze Wolności 1, 84-200 Wejherowo Robert Pastuszko 2022-07-01 13:04:17
Zarządzenie nr 102/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji Wejherowskiemu Klubowi Sportowemu Gryf z siedzibą: Wzgórze Wolności 1, 84-200 Wejherowo Robert Pastuszko 2022-07-01 13:04:15
Zarządzenie nr 101/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-07-01 13:04:02
Zarządzenie nr 101/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-07-01 13:04:00
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, poł. w Wejherowie przy ul. Harcerskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 173/35, obr. 16 Sebastian Bojaruniec 2022-07-01 12:56:09
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/469/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Wejherowa wotum zaufania Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:17:30
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/470/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:15:37
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/471/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2021 rok Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:14:42
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/471/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2021 rok Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:14:09
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/472/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:13:04
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/473/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/401/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:12:21
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/473/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/401/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:11:50
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/474/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta Wejherowa na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Wejherowo Spółką z o.o. z siedzibą w Wejherowie o powierzeniu świadczenia publicznych usług przewozowych w autobusowej komunikacji miejskiej Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:10:53
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/475/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze położonym po południowej stronie ul. Roszczynialskiego, na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Dąbka Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:09:46
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/476/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:08:48
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/477/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Tuwima Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:07:45
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/478/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIIk/XXXI/448/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Przemysłową a terenem kolejowym Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:06:32
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/479/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIk/XIV/156/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa - Górki Bolszewskie Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:05:15
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/480/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:04:22
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/481/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:02:48
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/482/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:01:49
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/483/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:00:41
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/484/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/176/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-06-30 13:59:26