Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w Wejherowie obr. 9, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 238/1, której stan prawny jest nieuregulowany. Tomasz Foryś 2020-08-28 12:30:40
Zarządzenie nr 176/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.08.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Tomasz Foryś 2020-08-27 15:20:08
ZARZĄDZENIE NR 173/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-08-27 15:17:29
ZARZĄDZENIE Nr 174/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Tomasz Foryś 2020-08-27 15:17:27
ZARZĄDZENIE NR 175/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.08.2020 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. "Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie z opcją" oraz ZARZĄDZENIE NR 175a/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-08-27 15:17:25
ZARZĄDZENIE NR 175/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.08.2020 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. "Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie z opcją" oraz ZARZĄDZENIE NR 175a/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-08-27 15:17:22
ZARZĄDZENIE Nr 174/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Tomasz Foryś 2020-08-27 15:17:15
ZARZĄDZENIE NR 173/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-08-27 15:17:08
Zarządzenie Nr 172a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-08-27 15:16:47
ZARZĄDZENIE NR 172/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 Tomasz Foryś 2020-08-27 15:15:46
Zarządzenie Nr 170/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-08-27 15:13:27
Zarządzenie Nr 170/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-08-27 15:13:23
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 166/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. Tomasz Foryś 2020-08-27 15:12:20
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 166/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. Tomasz Foryś 2020-08-27 15:12:08
Dane teleadresowe Tomasz Foryś 2020-08-27 15:07:32
Dane teleadresowe Tomasz Foryś 2020-08-27 15:07:02
ZZP.271.21.2020.TW - Dostawa 55 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna Szkoła+ Tomasz Wąsowski 2020-08-27 11:09:52
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 29,51 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Klasztornej 2 w Wejherowie Adam Ślusałek 2020-08-27 10:33:14
PRZETARG ZAMKNIĘTY - BRAK OFERT Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 48,96 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 179 w Wejherowie Adam Ślusałek 2020-08-27 10:29:28
PRZETARG ZAMKNIĘTY - BRAK OFERT Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 30,60 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 238 w Wejherowie Adam Ślusałek 2020-08-27 10:28:46
PRZETARG ZAMKNIĘTY BRAK OFERT Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 38,67 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Św. Jacka 18 w Wejherowie Adam Ślusałek 2020-08-27 10:28:08
ZARZĄDZENIE NR 171/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa i komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Wejherowa na rok 2021 Tomasz Foryś 2020-08-25 15:22:49
Zarządzenie Nr 170/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-08-25 15:22:05
Zarządzenie Nr 170/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-08-25 15:22:02
ZARZĄDZENIE Nr.127/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Tomasz Foryś 2020-08-25 14:43:57
ZARZĄDZENIE Nr.127/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Tomasz Foryś 2020-08-25 14:43:42
Zarządzenie Nr. 124/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 09.06.2020 r. o zmianie zarządzenia nr 148/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie powołania i organizacji prac Komisji w sprawie finansowania prac konserwatorskich Tomasz Foryś 2020-08-25 14:28:50
Zarządzenie Nr. 124/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 09.06.2020 r. o zmianie zarządzenia nr 148/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie powołania i organizacji prac Komisji w sprawie finansowania prac konserwatorskich Tomasz Foryś 2020-08-25 14:28:44
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 123/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa. Tomasz Foryś 2020-08-25 14:26:34
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 123/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa. Tomasz Foryś 2020-08-25 14:26:14
Zarządzenie Nr 120/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.06.2020r. oraz ZARZĄDZENIE NR 121/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-08-25 14:23:34
Zarządzenie Nr 120/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.06.2020r. oraz ZARZĄDZENIE NR 121/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-08-25 14:23:17
ZZP.271.22.2020.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" Bartosz Janaszkiewicz 2020-08-21 12:19:31
ZZP.271.22.2020.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" Bartosz Janaszkiewicz 2020-08-21 12:19:08
ZZP.271.22.2020.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" Bartosz Janaszkiewicz 2020-08-21 12:18:55
OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pn.: Budowa łącznika pomiędzy ul. Kopernika a ul. Dworcową w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Tomasz Foryś 2020-08-20 14:12:42
"Oferta Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Wejherowscy seniorzy a samorządność i kultura" złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)". Tomasz Foryś 2020-08-20 14:06:12
Dane teleadresowe Tomasz Foryś 2020-08-20 08:48:04
UCHWAŁA Nr VIIIk/XIX/255/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Tomasz Foryś 2020-08-20 08:46:02
UCHWAŁA Nr VIIIk/XIX/254/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 sierpnia 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2020-08-20 08:43:48