Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 272a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok Marcin Trembowski 2019-12-31 07:29:04
ZARZĄDZENIE NR 272/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 Marcin Trembowski 2019-12-31 07:28:13
Zarządzenie Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok Marcin Trembowski 2019-12-31 07:27:06
ZARZĄDZENIE Nr 270/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia cennika na wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie Gminy Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2019-12-31 07:26:04
Marcin Trembowski 2019-12-30 11:22:49
Dane teleadresowe Marcin Trembowski 2019-12-30 11:21:22
Dane teleadresowe Wojciech Dzieliński 2019-12-27 11:53:54
ZARZĄDZENIE NR 231/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2019-12-27 11:49:24
ZARZĄDZENIE NR 231/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2019-12-27 11:49:12
ZARZĄDZENIE NR 232/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2019-12-27 11:47:49
ZARZĄDZENIE NR 232/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2019-12-27 11:47:40
ZARZĄDZENIE NR 243/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2019-12-27 11:45:23
ZARZĄDZENIE NR 243/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2019-12-27 11:44:50
ZARZĄDZENIE NR 244/ 2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2019-12-27 11:43:12
ZARZĄDZENIE NR 244/ 2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2019-12-27 11:42:59
ZARZĄDZENIE NR 252/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2019-12-27 11:41:46
ZARZĄDZENIE NR 252/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2019-12-27 11:41:39
ZARZĄDZENIE Nr 253 /2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Wojciech Dzieliński 2019-12-27 11:32:17
ZARZĄDZENIE Nr 253 /2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Wojciech Dzieliński 2019-12-27 11:31:44
ZARZĄDZENIE NR 266/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Wojciech Dzieliński 2019-12-27 11:29:18
ZARZĄDZENIE NR 266/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Wojciech Dzieliński 2019-12-27 11:29:12
ZARZĄDZENIE NR 264/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2019-12-24 07:54:47
ZARZĄDZENIE NR 264/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2019-12-24 07:54:39
Petycja mieszkańców ul. Dzięcielskiego 28 i 30 ws. przejęcia na własność GMW nieruchomości. Wojciech Dzieliński 2019-12-23 08:22:55
Petycja mieszkańców ul. Dzięcielskiego 8 i 10 ws. przejęcia na własność GMW nieruchomości. Wojciech Dzieliński 2019-12-23 08:22:09
Petycja mieszkańców ul. Dzięcielskiego 4 i 6 ws. przejęcia na własność GMW nieruchomości. Wojciech Dzieliński 2019-12-23 08:20:55
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. Wojciech Dzieliński 2019-12-20 11:40:52
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. Marcin Trembowski 2019-12-20 11:05:34
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/185/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2019-12-20 08:15:21
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/164/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019 Wojciech Dzieliński 2019-12-20 08:11:59
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/165/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2019-12-20 08:11:03
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/166/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego Wojciech Dzieliński 2019-12-20 08:10:07
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/167/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2019-12-20 08:09:15
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/168/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 Wojciech Dzieliński 2019-12-20 08:07:58
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/169/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Wojciech Dzieliński 2019-12-20 08:04:07
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/170/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojciech Dzieliński 2019-12-20 08:02:44
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/171/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojciech Dzieliński 2019-12-20 08:00:44
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/172/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na działalność statutową Osiedli Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2019-12-20 07:59:08
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/173/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego Wojciech Dzieliński 2019-12-20 07:58:12
UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/174/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. o odwołaniu Skarbnika Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2019-12-20 07:55:59