Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego Sebastian Bojaruniec 2020-10-29 11:29:56
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego Sebastian Bojaruniec 2020-10-29 09:48:56
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego Sebastian Bojaruniec 2020-10-29 09:47:23
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego Sebastian Bojaruniec 2020-10-29 09:46:21
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego Sebastian Bojaruniec 2020-10-29 09:45:40
Zarządzenie nr 231/2020 Prezydenta Miasta Wejherowaz dnia 27.10.2020 w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na rok 2020 Tomasz Foryś 2020-10-29 08:59:30
Zarządzenie nr 228/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 października 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wejherowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Foryś 2020-10-29 08:58:04
Zarządzenie Nr 229/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 października 2020 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2020-10-29 08:58:02
ZARZĄDZENIE NR 230/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 230a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-10-29 08:57:59
ZARZĄDZENIE NR 230/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 230a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-10-29 08:57:57
Zarządzenie Nr 229/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 października 2020 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2020-10-29 08:57:51
Zarządzenie nr 228/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 października 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wejherowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Foryś 2020-10-29 08:57:44
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.10.2020 r. Tomasz Foryś 2020-10-29 08:21:56
ZZP.271.32.2020.AO - Przebudowa parkingu leśnego i budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą w Wejherowie w ramach realizacji projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, rzeka Reda - miasto Wejherowo" Anna Ojowska - Rosa 2020-10-28 12:53:26
ZARZĄDZENIE Nr 227/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Tomasz Foryś 2020-10-27 15:16:56
ZARZĄDZENIE Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Tomasz Foryś 2020-10-27 15:15:17
ZARZĄDZENIE Nr 225/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26.10.2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacyjno- technicznych Tomasz Foryś 2020-10-27 15:13:03
ZARZĄDZENIE Nr 225/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26.10.2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacyjno- technicznych Tomasz Foryś 2020-10-27 15:13:01
Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Wejherowie Tomasz Foryś 2020-10-27 13:44:36
ZARZĄDZENIE NR 223/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-10-27 09:46:08
ZARZĄDZENIE NR 223/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-10-27 09:45:55
ZARZĄDZENIE NR 223/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-10-27 09:43:19
ZARZĄDZENIE NR 175/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.08.2020 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. "Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie z opcją" oraz ZARZĄDZENIE NR 175a/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz Z A R Z Ą D Z E N I E NR 175b/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-10-27 09:40:00
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Sobieskiego 306 w Wejherowie, udział 256/1000 części w części wspólnej nieruchomości o pow. 11,80 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu - działka nr 139/1, 139/4 obr. 16. Adam Ślusałek 2020-10-26 08:53:57
ZARZĄDZENIE NR 218/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 218a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 października 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-10-26 07:55:37
ZARZĄDZENIE NR 218/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 oraz Zarządzenie Nr 218a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 października 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok Tomasz Foryś 2020-10-26 07:55:33
Zarządzenie Nr 224/2020Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Wojciech Dzieliński 2020-10-23 07:48:55
ZARZĄDZENIE NR 223/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2020-10-23 07:43:11
ZARZĄDZENIE NR 223/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2020-10-23 07:43:08
ZARZĄDZENlE NR 221/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.10.2020 r. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w sprawie: Zmiany zarządzenia 214/2020 z dnia 05.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2020-10-23 07:42:33
ZARZĄDZENlE NR 221/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.10.2020 r. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w sprawie: Zmiany zarządzenia 214/2020 z dnia 05.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2020-10-23 07:41:27
29.10.2020 r. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2020-10-22 16:08:33
ZZP.271.30.2020.AO - Budowa wiat rowerowych wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu obejmującym miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2020-10-22 13:32:57
ZZP.271.32.2020.AO - Przebudowa parkingu leśnego i budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą w Wejherowie w ramach realizacji projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, rzeka Reda - miasto Wejherowo" Anna Ojowska - Rosa 2020-10-19 15:47:35
ZZP.271.32.2020.AO - Przebudowa parkingu leśnego i budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą w Wejherowie w ramach realizacji projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, rzeka Reda - miasto Wejherowo" Anna Ojowska - Rosa 2020-10-19 15:46:42
ZZP.271.32.2020.AO - Przebudowa parkingu leśnego i budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą w Wejherowie w ramach realizacji projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, rzeka Reda - miasto Wejherowo" Anna Ojowska - Rosa 2020-10-19 15:38:13
Zarządzenie Nr 222/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 października 2020 roku w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Tomasz Foryś 2020-10-19 10:29:03
ZARZĄDZENIE Nr 220 12020 Prezydent Miasta Wejherowa z dnia 14 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Tomasz Foryś 2020-10-19 10:26:36
ZARZĄDZENlE NR 221/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.10.2020 r. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w sprawie: Zmiany zarządzenia 214/2020 z dnia 05.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-10-19 10:26:33
ZARZĄDZENlE NR 221/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.10.2020 r. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w sprawie: Zmiany zarządzenia 214/2020 z dnia 05.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2020-10-19 10:26:31