herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
11-09-2018 Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-09-05 12:55:32
198 Marcin Trembowski 2018-09-04 10:18:11
ZARZĄDZENIE 199/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENIE 199a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-09-04 10:18:10
Zarządzenie Nr 200/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 152/2008 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 lipca 2008 roku Marcin Trembowski 2018-09-04 10:18:05
ZARZĄDZENIE 199/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENIE 199a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-09-04 10:16:08
198 Marcin Trembowski 2018-09-04 10:16:01
11-09-2018 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-09-03 22:53:29
Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Sobieskiego na odcinku wzdłuż nieruchomości 237 oraz placu przed kościołem parafialnym w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa". Agnieszka Szulakowska 2018-08-31 16:01:56
Budowa świetlicy osiedlowej z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie Agnieszka Szulakowska 2018-08-31 16:01:16
Budowa świetlicy osiedlowej z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-08-31 15:15:32
Budowa świetlicy osiedlowej z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-08-31 15:09:35
Budowa świetlicy osiedlowej z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-08-31 15:09:23
Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Sobieskiego na odcinku wzdłuż nieruchomości 237 oraz placu przed kościołem parafialnym w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa". Anna Ojowska - Rosa 2018-08-31 15:07:26
Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Sobieskiego na odcinku wzdłuż nieruchomości 237 oraz placu przed kościołem parafialnym w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa". Anna Ojowska - Rosa 2018-08-31 14:50:52
Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Sobieskiego na odcinku wzdłuż nieruchomości 237 oraz placu przed kościołem parafialnym w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa". Anna Ojowska - Rosa 2018-08-31 14:50:27
Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Sobieskiego na odcinku wzdłuż nieruchomości 237 oraz placu przed kościołem parafialnym w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa". Anna Ojowska - Rosa 2018-08-31 14:43:59
Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Sobieskiego na odcinku wzdłuż nieruchomości 237 oraz placu przed kościołem parafialnym w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa". Anna Ojowska - Rosa 2018-08-31 14:37:55
06-09-2018 Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-08-30 22:10:15
06-09-2018 Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-08-30 22:09:42
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Adam Ślusałek 2018-08-30 07:40:19
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców - dokument usunięty Adam Ślusałek 2018-08-30 07:38:22
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców - dokument usunięty Adam Ślusałek 2018-08-30 07:37:28
Budowa świetlicy osiedlowej z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie. Agnieszka Szulakowska 2018-08-29 17:29:37
ZARZĄDZENIE NR 193/ 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENIE NR 193a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENIE NR 193b/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-08-29 14:41:22
ZARZĄDZENIE NR 195/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-08-29 14:34:09
ZARZĄDZENIE NR 195/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-08-29 14:33:52
04-09-2018 Komisja Gospodarcza i Obrotu Nieruchomościami Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-08-29 13:58:57
05-09-2018 Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-08-29 13:57:42
Zarządzenie Nr 197/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Trembowski 2018-08-29 13:55:26
Zarządzenie Nr 198/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Nr 3 w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-08-29 09:06:29
Zarządzenie Nr 231/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia16.12.2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Nr 2 w Wejherowie. Marcin Trembowski 2018-08-29 08:29:29
Zarządzenie Nr 148/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z 04.09.2017 dnia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Szkoły Podstawowej Nr 9 w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-08-29 08:22:43
ZARZĄDZENIE Nr 196/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2018-08-28 23:35:57
04-09-2018 Komisja Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-08-28 23:31:58
05-09-2018 Komisja Mieszkaniowa Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-08-28 23:30:06
05-09-2018 Komisja Mieszkaniowa Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-08-28 23:29:43
11 09 2018 - XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-08-28 23:04:14
11 09 2018 - XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-08-28 23:04:01
OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie w wyborach do Rady Powiatu Wejherowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Wojciech Dzieliński 2018-08-28 15:16:03
ZARZĄDZENIE NR 195/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2018-08-28 15:07:45