Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/577/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr VIIIk/XXXV/476/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza Wojciech Dzieliński 2023-05-22 16:06:03
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/576/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Wojciech Dzieliński 2023-05-22 16:04:47
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/576/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Wojciech Dzieliński 2023-05-22 16:03:48
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/575/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXXIX/535/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-05-22 16:01:50
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/575/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXXIX/535/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-05-22 15:59:24
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/574/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 Wojciech Dzieliński 2023-05-22 15:54:19
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/574/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 Wojciech Dzieliński 2023-05-22 15:53:30
Inspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym (1/4 wymiaru czasu pracy) w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2023-05-22 13:50:00
Inspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym (1/4 wymiaru czasu pracy) w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2023-05-22 13:49:51
Inspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym (1/4 wymiaru czasu pracy) w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2023-05-22 13:48:45
Inspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym (1/4 wymiaru czasu pracy) w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2023-05-22 13:48:37
Inspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym (1/4 wymiaru czasu pracy) w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2023-05-22 13:48:12
Zarządzenie nr 67/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 67a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 67b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-05-19 14:42:57
Zarządzenie nr 67/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 67a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 67b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-05-19 14:42:54
Przebieg sesji Wojciech Dzieliński 2023-05-19 13:57:11
XLIV sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 19.05.2023 r. Wojciech Dzieliński 2023-05-19 13:54:20
Kierownicze stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pienczk 2023-05-19 12:45:47
Kierownicze stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pienczk 2023-05-19 12:42:30
[Zakończono] WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pienczk 2023-05-19 12:39:11
Kierownicze stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pienczk 2023-05-19 12:38:25
Ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze Robert Pienczk 2023-05-19 12:33:59
Oferta Chóru Mieszanego Cantores Veiherovienses złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571). Robert Pastuszko 2023-05-19 10:59:28
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Robert Pastuszko 2023-05-19 10:15:33
Zarządzenie nr 74/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 maja 2023r. o zmianie Zarządzenia nr 66/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-05-19 09:17:43
Zarządzenie nr 73/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.05. 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 203/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Planu dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodku potasu na terenie Wejherowa. Robert Pastuszko 2023-05-19 09:13:26
Zarządzenie nr 72/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.05.2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru uczestników i ogólnych zasad organizacji w roku 2023 wypoczynku letniego-półkolonii w szkole publicznej prowadzonej przez Gminę Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-05-19 09:12:16
Zarządzenie nr 71/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Wejherowa nr 56/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. dot. powołania Komisji Odbiorowej do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy dla zadania pn.: Budowa ul. Staromłyńskiej w Wejherowie - Etap 1A Robert Pastuszko 2023-05-19 09:09:23
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa stacji paliw z myjnią tunelową wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą na działce nr 531/27, oraz układu komunikacyjnego na działkach nr 531/29 oraz 531/35 obręb Koleczkowo, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie Tacjanna Bielawa 2023-05-18 14:33:22
[Zakończono] Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Wejherowie. Robert Pastuszko 2023-05-17 15:28:07
28.05.2023 r. XLV uroczysta sesja Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2023-05-16 14:52:53
Jacek Gafka - Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-05-16 14:38:18
Oświadczenia Majątkowe Radnych za 2022r. Robert Pastuszko 2023-05-16 14:36:18
Oświadczenia Majątkowe Radnych za 2022r. Robert Pastuszko 2023-05-16 14:36:05
Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-05-16 14:29:57
Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-05-16 14:26:32
Oświadczenie majątkowe Prezydentów za 2022 Robert Pastuszko 2023-05-16 14:24:05
Oświadczenie majątkowe Prezydentów za 2022 - dokument usunięty Robert Pastuszko 2023-05-16 14:23:51
Oświadczenie majątkowe Prezydentów za 2022 - dokument usunięty Robert Pastuszko 2023-05-16 14:23:32
Oświadczenie majątkowe Prezydentów za 2022 - dokument usunięty Robert Pastuszko 2023-05-16 14:23:03
Ulgi za 2022 Robert Pastuszko 2023-05-16 13:56:18