Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 221/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-12-27 10:35:30
Zarządzenie nr 220/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-12-27 10:35:02
Zarządzenie nr 220/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-12-27 10:34:56
Zarządzenie nr 230/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2022 r. o zmianie Zarządzenia w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Wejherowie Robert Pastuszko 2022-12-27 10:33:42
Zarządzenie nr 230/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2022 r. o zmianie Zarządzenia w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Wejherowie Robert Pastuszko 2022-12-27 10:33:36
Zarządzenie nr 236/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.12 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa do i z Szkoły Podstawowej nr 11 i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 Robert Pastuszko 2022-12-27 07:56:18
Zarządzenie nr 235/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.12.2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu dowozu i dofinansowania dojazdu do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2022-12-27 07:56:09
Robert Pienczk 2022-12-27 07:55:56
Zarządzenie nr 231/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2022 r. o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie Robert Pastuszko 2022-12-27 07:55:40
Zarządzenie nr 231/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2022 r. o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie Robert Pastuszko 2022-12-27 07:55:35
Robert Pienczk 2022-12-27 07:51:04
Deklaracje od 01.01.2023 r Robert Pienczk 2022-12-27 07:43:44
REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miejskiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2022-12-23 07:47:48
REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miejskiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2022-12-23 07:44:53
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/549/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Robert Pastuszko 2022-12-22 15:33:43
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/549/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Robert Pastuszko 2022-12-22 15:32:57
[Unieważnienie] Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2022-12-22 15:26:35
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/550/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Robert Pastuszko 2022-12-22 15:06:00
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/549/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Robert Pastuszko 2022-12-22 15:03:49
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/549/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Robert Pastuszko 2022-12-22 15:02:56
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/548/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 Robert Pastuszko 2022-12-22 15:01:14
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/547/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi w mieście Wejherowo do kategorii dróg gminnych, ustalenia jej przebiegu i nadania nazwy Robert Pastuszko 2022-12-22 14:59:34
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/546/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. o zmianie uchwały nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2022-12-22 14:57:53
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/545/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Robert Pastuszko 2022-12-22 14:56:15
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/544/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIIk/XXIV/319/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku dotyczącej określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Wejherowie zlokalizowanych poza pasem drogowym oraz powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia ustalania opłat na tych parkingach zmienionej uchwałą Nr VIIIk/XXIX/412/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku Robert Pastuszko 2022-12-22 14:54:35
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/543/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda Robert Pastuszko 2022-12-22 14:53:09
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/542/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2022-12-22 14:51:48
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/541/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny części nieruchomości gruntowej Robert Pastuszko 2022-12-22 14:48:53
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/540/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny części nieruchomości gruntowej od ceny części nieruchomości gruntowej Robert Pastuszko 2022-12-22 14:47:35
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/539/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny części nieruchomości gruntowej Robert Pastuszko 2022-12-22 14:45:43
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/538/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane Robert Pastuszko 2022-12-22 14:44:00
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/537/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2022-12-22 14:42:09
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/536/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 Robert Pastuszko 2022-12-22 14:40:41
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/535/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2022-12-22 14:38:40
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/534/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2022 nie wygasają z upływem roku budżetowego Robert Pastuszko 2022-12-22 14:31:45
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/533/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/401/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2022-12-22 14:27:39
Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/532/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 Robert Pastuszko 2022-12-22 14:21:02
Dane teleadresowe Wojciech Dzieliński 2022-12-22 11:54:35
Zarządzenie nr 192/ 2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.11.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2022-12-22 10:41:14
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa nr 215/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. o wyróżnieniu Medalem Róży Parafię p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wejherowie z okazji 40 - lecia istnienia Robert Pastuszko 2022-12-22 09:46:30