Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju Robert Pastuszko 2023-08-10 15:12:59
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich. Robert Pastuszko 2023-08-10 15:11:42
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich. Robert Pastuszko 2023-08-10 15:11:29
Zgłoszenie zamiaru korespondencyjnego Robert Pastuszko 2023-08-10 15:10:36
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa Robert Pastuszko 2023-08-10 15:08:21
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Robert Pastuszko 2023-08-10 15:07:54
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych. Robert Pastuszko 2023-08-10 15:07:20
Komunikaty, Informacje Robert Pastuszko 2023-08-10 14:58:48
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Robert Pastuszko 2023-08-10 14:57:55
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 (zakładka menu) Robert Pastuszko 2023-08-10 14:56:22
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 - zakładka menu usunięta Robert Pastuszko 2023-08-10 14:55:04
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 (zakładka menu) Robert Pastuszko 2023-08-10 14:52:43
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 - dokument usunięty Robert Pastuszko 2023-08-10 14:51:13
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 - dokument usunięty Robert Pastuszko 2023-08-10 14:51:02
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży, na rzecz najemców. Adam Ślusałek 2023-08-08 13:16:34
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2023-08-08 12:24:54
Zaproszenie do udziału w pracach Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Robert Pastuszko 2023-08-07 16:02:06
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia. Adam Ślusałek 2023-08-04 09:10:09
[ROZSTRZYGNIETY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 położonego w budynku przy ul. 12 Marca 238 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 30,60 m2 wraz z udziałem wynoszącym 700/10000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 232/4, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2023-08-03 09:29:31
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku przy ul. 12 Marca 209 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 34,46 m2 z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni 2,92 m2 wraz z udziałem wynoszącym 46/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 400/1, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2023-08-03 09:28:48
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. 3 Maja 26 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 42,31 m2 z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni 4,22 m2 i komórką w budynku gospodarczym o powierzchni 6,71 m2 wraz z udziałem wynoszącym 72/1000 części w częściach wspólnych budynków i gruntu działki nr 262, obręb 16 Sebastian Bojaruniec 2023-08-03 09:27:54
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa stacji paliw z myjnią tunelową wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą na działce nr 531/27, oraz układu komunikacyjnego na działkach nr 531/29 oraz 531/35 obręb Koleczkowo, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie Tacjanna Bielawa 2023-08-02 13:39:33
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa stacji paliw z myjnią tunelową wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą na działce nr 531/27, oraz układu komunikacyjnego na działkach nr 531/29 oraz 531/35 obręb Koleczkowo, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie Tacjanna Bielawa 2023-08-02 13:35:43
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa stacji paliw z myjnią tunelową wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą na działce nr 531/27, oraz układu komunikacyjnego na działkach nr 531/29 oraz 531/35 obręb Koleczkowo, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie Tacjanna Bielawa 2023-08-02 13:33:24
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające strony postępowania o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa stacji paliw z myjnią tunelową wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą na działce nr 531/27, oraz układu komunikacyjnego na działkach nr 531/29 oraz 531/35 obręb Koleczkowo, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie Tacjanna Bielawa 2023-08-02 13:32:30
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVII/628/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIIIk/XLVI/618/2023 Rady Miasta Wejherowa z 16 czerwca 2023 roku o zmianie uchwały nr VIIIk/XII/123/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-08-01 15:03:53
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVII/627/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej - Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-08-01 15:02:12
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVII/626/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 lipca 2023 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXXIX/535/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2023-08-01 14:57:51
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVII/625/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 Robert Pastuszko 2023-08-01 14:57:02
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVII/624/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Robert Pastuszko 2023-08-01 14:55:34
Zarządzenie nr 100/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia Robert Pastuszko 2023-08-01 14:15:26
Zarządzenie nr 100/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia Robert Pastuszko 2023-08-01 14:15:15
Zarządzenie nr 121/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-08-01 14:09:31
Zarządzenie nr 69/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Robert Pastuszko 2023-08-01 13:55:02
Zarządzenie nr 69/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Robert Pastuszko 2023-08-01 13:54:48
Zarządzenie nr 68/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia Robert Pastuszko 2023-08-01 13:53:47
Zarządzenie nr 68/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia Robert Pastuszko 2023-08-01 13:53:32
Zarządzenie nr 120/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Robert Pastuszko 2023-08-01 13:41:49
Zarządzenie nr 119/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-08-01 13:40:10
Zarządzenie nr 118/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzenie nr 118a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok oraz Zarządzenie nr 11 b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-08-01 13:37:56