Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. 3 Maja 26 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 42,31 m2 z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni 4,22 m2 i komórką w budynku gospodarczym o powierzchni 6,71 m2 wraz z udziałem wynoszącym 72/1000 części w częściach wspólnych budynków i gruntu działki nr 262, obręb 16 Sebastian Bojaruniec 2023-06-23 10:48:17
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. 3 Maja 26 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 42,31 m2 z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni 4,22 m2 i komórką w budynku gospodarczym o powierzchni 6,71 m2 wraz z udziałem wynoszącym 72/1000 części w częściach wspólnych budynków i gruntu działki nr 262, obręb 16 Sebastian Bojaruniec 2023-06-23 10:47:50
[ROZSTRZYGNIETY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 położonego w budynku przy ul. 12 Marca 238 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 30,60 m2 wraz z udziałem wynoszącym 700/10000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 232/4, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2023-06-23 09:00:19
[ROZSTRZYGNIETY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 położonego w budynku przy ul. 12 Marca 238 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 30,60 m2 wraz z udziałem wynoszącym 700/10000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 232/4, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2023-06-23 08:59:55
[ROZSTRZYGNIETY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 położonego w budynku przy ul. 12 Marca 238 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 30,60 m2 wraz z udziałem wynoszącym 700/10000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 232/4, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2023-06-23 08:59:39
[ROZSTRZYGNIETY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 położonego w budynku przy ul. 12 Marca 238 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 30,60 m2 wraz z udziałem wynoszącym 700/10000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 232/4, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2023-06-23 08:29:44
[ROZSTRZYGNIETY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 położonego w budynku przy ul. 12 Marca 238 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 30,60 m2 wraz z udziałem wynoszącym 700/10000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 232/4, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2023-06-23 08:17:44
[ROZSTRZYGNIETY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 położonego w budynku przy ul. 12 Marca 238 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 30,60 m2 wraz z udziałem wynoszącym 700/10000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 232/4, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2023-06-23 08:15:31
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2023-06-22 14:24:40
[zakończono] Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2023-06-21 14:38:26
[zakończono] Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2023-06-21 14:37:30
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/587/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Wejherowa wotum zaufania Wojciech Dzieliński 2023-06-21 14:10:03
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/588/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok Wojciech Dzieliński 2023-06-21 14:08:58
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/589/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2022 rok Wojciech Dzieliński 2023-06-21 14:06:21
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/590/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 Wojciech Dzieliński 2023-06-21 14:03:34
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/590/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 Wojciech Dzieliński 2023-06-21 14:02:42
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/591/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXXIX/535/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-06-21 13:53:39
[Orzeczenie nieważności uchwały] UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/592/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie roszczeń powstałych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Wojciech Dzieliński 2023-06-21 13:52:31
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/593/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XXXV/485/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-06-21 13:32:58
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/594/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Wojciech Dzieliński 2023-06-21 13:31:08
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/595/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa - w obszarze ograniczonym od północy terenem kolejowym, od wschodu ul. Szczęśliwą do granicy z Gminą Wejherowo od strony południowej i zachodniej Wojciech Dzieliński 2023-06-21 13:28:36
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/595/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa - w obszarze ograniczonym od północy terenem kolejowym, od wschodu ul. Szczęśliwą do granicy z Gminą Wejherowo od strony południowej i zachodniej Wojciech Dzieliński 2023-06-21 13:26:38
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/596/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej Wojciech Dzieliński 2023-06-21 13:24:57
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/596/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej Wojciech Dzieliński 2023-06-21 13:24:28
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/597/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIIk/XLII/561/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie rzeki Redy na wschód od ul. Chopina Wojciech Dzieliński 2023-06-21 13:22:08
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/597/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIIk/XLII/561/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie rzeki Redy na wschód od ul. Chopina Wojciech Dzieliński 2023-06-21 13:21:48
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/598/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-06-21 13:13:59
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/598/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-06-21 13:12:35
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/599/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-06-21 13:09:03
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/600/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-06-21 13:07:58
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/601/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-06-21 13:07:04
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/601/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-06-21 13:06:49
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/602/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-06-21 13:05:17
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/603/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-06-21 12:59:40
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/604/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-06-21 12:58:30
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/605/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-06-21 12:49:03
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/605/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2023-06-21 12:48:22
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/605/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2023-06-21 12:48:17
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/606/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-06-21 12:46:47
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/607/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-06-21 12:45:56