Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 137/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Robert Pastuszko 2023-09-04 16:15:49
Zarządzenie nr 132/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia cennika Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-09-04 16:13:33
Zarządzenie nr 84/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.05.2023 r. W sprawie przyznania dotacji dla chóru mieszanego Cantores Veiherovienses na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do gminy miasta Wejherowa w 2023 roku Robert Pastuszko 2023-09-04 15:38:29
Zarządzenie nr 84/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.05.2023 r. W sprawie przyznania dotacji dla chóru mieszanego Cantores Veiherovienses na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do gminy miasta Wejherowa w 2023 roku Robert Pastuszko 2023-09-04 15:38:15
Zarządzenie nr 106/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, powołania Komisji Konkursowej oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej Robert Pastuszko 2023-09-04 15:26:40
Zarządzenie nr 40/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-09-04 15:01:40
Zarządzenie nr 33/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia ?Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie osób organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa? (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022r. poz. 2140) zmienionego Zarządzeniem Nr 189/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 listopada 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022r. poz. 4903). Robert Pastuszko 2023-09-04 14:52:57
Zarządzenie nr 33/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia ?Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie osób organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa? (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022r. poz. 2140) zmienionego Zarządzeniem Nr 189/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 listopada 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022r. poz. 4903). Robert Pastuszko 2023-09-04 14:51:04
System rezerwacji wizyty Wojciech Dzieliński 2023-09-01 13:51:27
Dla przedsiębiorcy / Dla Inwestora (zakładka menu) Wojciech Dzieliński 2023-09-01 08:13:01
Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. możliwości przystąpienia do programu płatności dla małych gospodarstw Wojciech Dzieliński 2023-08-31 08:28:45
Wybory (zakładka menu) Wojciech Dzieliński 2023-08-29 07:36:59
Wybory Parlamentarne 2023 - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2023-08-29 07:36:46
Okręgi wyborcze i obwody głosowania - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2023-08-29 07:36:45
Postanowienie nr 60/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Miasta Wejherowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Wojciech Dzieliński 2023-08-29 07:35:50
Postanowienie nr 59/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Miasta Wejherowa do stanu faktycznego Wojciech Dzieliński 2023-08-29 07:35:37
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wojciech Dzieliński 2023-08-29 07:35:09
POSTANOWIENIE Nr 240/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Wejherowa na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Wojciech Dzieliński 2023-08-29 07:34:56
Postanowienia PKW Wojciech Dzieliński 2023-08-29 07:32:09
Wybory Samorządowe 2018 (zakładka menu) Wojciech Dzieliński 2023-08-29 07:31:31
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 (zakładka menu) Wojciech Dzieliński 2023-08-29 07:31:15
Referendum 2015 (zakładka menu) Wojciech Dzieliński 2023-08-29 07:31:03
Wybory Prezydenta RP 2015 (zakładka menu) Wojciech Dzieliński 2023-08-29 07:30:55
Wybory do Rad Osiedli 2015 (zakładka menu) Wojciech Dzieliński 2023-08-29 07:30:44
POSTANOWIENIE Nr 240/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Wejherowa na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Wojciech Dzieliński 2023-08-28 16:34:07
Zarządzenie nr 136/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa i komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Wejherowa na rok 2024 Wojciech Dzieliński 2023-08-23 13:13:03
ZARZĄDZENIE NR 135/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.08.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2023-08-23 13:09:44
Zarządzenie Nr 134/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.08.2023 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2023-08-23 13:07:52
ZARZĄDZENIE NR 133/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie Nr 133a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 O sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok Wojciech Dzieliński 2023-08-23 12:29:29
Zarządzenie nr 132/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia cennika Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2023-08-23 12:27:40
Zarządzenie nr 131/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.08.2023 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego lub umowy imiennego rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Wojciech Dzieliński 2023-08-23 12:03:17
Zarządzenie nr 131/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.08.2023 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego lub umowy imiennego rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Wojciech Dzieliński 2023-08-23 12:03:15
Zarządzenie Nr 130/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.08.2023r w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2023-08-23 12:02:40
Zarządzenie Nr 129/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Wojciech Dzieliński 2023-08-23 11:47:36
Zarządzenie nr 128/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia. Wojciech Dzieliński 2023-08-23 11:38:11
ZARZĄDZENIE NR 127/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia l sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie Nr 127a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok Wojciech Dzieliński 2023-08-23 11:33:06
ZARZĄDZENIE NR 126/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 1.08.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 90/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa" Wojciech Dzieliński 2023-08-23 11:31:44
ZARZĄDZENIE NR 125/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 1.08.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 243/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Wejherowie ?Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości, naruszeń lub nakłaniania do naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń" Wojciech Dzieliński 2023-08-23 11:30:27
ZARZĄDZENIE NR 124/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 1.08.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 122/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Wojciech Dzieliński 2023-08-23 11:28:57
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa Wojciech Dzieliński 2023-08-23 11:23:34