Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 89/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-06-17 15:30:29
Zarządzenie nr 91/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 91a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 91b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. Robert Pastuszko 2022-06-17 15:30:22
Zarządzenie nr 91/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 91a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 91b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. Robert Pastuszko 2022-06-17 15:30:17
Zarządzenie Nr 89/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-06-17 15:28:08
Zarządzenie nr 85/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 85a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-06-17 15:25:44
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej Robert Pastuszko 2022-06-17 09:07:17
28.06.2022 r. Komisja Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2022-06-15 14:29:42
23.06.2022 r. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2022-06-15 12:43:48
23.06.2022 r. Komisja Gospodarki, Obrotu Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2022-06-15 11:02:44
28.06.2022 r. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2022-06-15 10:12:29
23.06.2022 r. Komisja Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2022-06-15 09:56:10
23.06.2022 r. Komisja Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2022-06-14 14:07:09
28.06.2022 r. XXXV zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2022-06-14 13:52:42
28.06.2022 r. XXXV zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2022-06-14 13:44:08
[Zakończono] Podinspektor w Wydziale Spraw Lokalowych Robert Pastuszko 2022-06-14 13:29:37
[Zakończono] Podinspektor w Wydziale Spraw Lokalowych Robert Pastuszko 2022-06-14 12:26:48
[Zakończone] Podinspektor w Wydziale Spraw Lokalowych Robert Pastuszko 2022-06-13 15:02:59
Oferta Wejherowskiego Klubu Kulturystycznego i Sportów Siłowych "APOLLO" złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zmianami)". Robert Pastuszko 2022-06-13 13:33:20
Zarządzenie nr 92/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Robert Pastuszko 2022-06-13 07:52:32
Zarządzenie nr 91/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 91a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 91b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. Robert Pastuszko 2022-06-13 07:50:13
Zarządzenie nr 90/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-06-13 07:50:01
Zarządzenie nr 90/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-06-13 07:49:53
Zarządzenie nr 91/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 91a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 91b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. Robert Pastuszko 2022-06-13 07:48:48
Zarządzenie nr 90/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-06-13 07:48:35
Zarządzenie nr 90/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-06-13 07:48:32
Zarządzenie Nr 89/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-06-13 07:48:18
Zarządzenie Nr 89/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-06-13 07:48:15
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Natalia Borkowska-Mudlaff 2022-06-10 09:02:16
Dane teleadresowe Wojciech Dzieliński 2022-06-08 12:12:00
Dane teleadresowe Wojciech Dzieliński 2022-06-08 12:11:51
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2022-06-08 11:30:10
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej Robert Pastuszko 2022-06-08 11:23:47
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Wejherowa w 2021 roku. Robert Pastuszko 2022-06-07 14:56:21
12 czerwca 2022 r. godz. 9.30-9.55 Plac Jakuba Wejhera, ul. Pucka, ul. Świętego Jana, tunel, ul. I Brygady Pancernej WP, ul. Gdańska Robert Pastuszko 2022-06-03 15:20:21
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, poł. w Wejherowie przy ul. Harcerskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 173/35, obr. 16 Sebastian Bojaruniec 2022-06-03 09:35:20
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, poł. w Wejherowie przy ul. Harcerskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 173/35, obr. 16 Sebastian Bojaruniec 2022-06-03 09:35:02
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, poł. w Wejherowie przy ul. Harcerskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 173/35, obr. 16 Sebastian Bojaruniec 2022-06-03 09:34:07
Tadeusz Wiśniewski - Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki w Gdyni, Przewodniczący Zarządu na rozpoczęcie kadencji Wojciech Dzieliński 2022-06-02 13:01:01
Wojciech Folejewski - Prezes Zarządu Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni Wojciech Dzieliński 2022-06-02 12:59:04
Wojciech Andrzej Kozłowski - członek zarządu Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki Wojciech Dzieliński 2022-06-02 12:57:49