Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Klauzule informacyjne Robert Pastuszko 2024-02-29 08:55:17
Postanowienie nr 164/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie Robert Pienczk 2024-02-28 15:47:35
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Robert Pienczk 2024-02-28 12:28:32
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Robert Pienczk 2024-02-27 17:13:09
Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Robert Pienczk 2024-02-27 17:09:00
Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Robert Pienczk 2024-02-27 17:08:49
Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie Robert Pienczk 2024-02-27 17:05:24
Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Robert Pienczk 2024-02-27 17:05:14
Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie Robert Pienczk 2024-02-27 17:02:40
Postanowienie nr 150/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Robert Pastuszko 2024-02-26 16:42:40
Przebieg głosowania Wojciech Dzieliński 2024-02-26 16:35:48
LIII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa w dniu 27 lutego 2024 r. Wojciech Dzieliński 2024-02-26 16:33:02
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 lutego 2024 roku z informacją o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: Robert Pastuszko 2024-02-26 15:33:39
[zakonczono] Podinspektor/Inspektor w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-02-23 14:03:05
[zakończono] URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE Plac Jakuba Wejhera 8 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-02-23 11:15:00
27.02.2024 r. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2024-02-22 12:06:09
26.02.2024 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2024-02-22 10:20:40
Zarządzenie Nr 34/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Robert Pastuszko 2024-02-22 09:00:22
Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-02-21 15:28:32
26.02.2024 r. Komisja Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2024-02-21 15:17:04
27.02.2024 r. LIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2024-02-21 15:00:04
Beata Rutkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji na dzień 19.12.2023r.(wraz z korektą) Wojciech Dzieliński 2024-02-21 14:33:00
Zdzisław Siółkowski - członek ZMZKZG w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji. Wojciech Dzieliński 2024-02-21 14:32:01
Oświadczenia Majątkowe za 2023 r. Wojciech Dzieliński 2024-02-21 14:30:22
Jolanta Rożyńska - Dyrektor WCK w związku z powołaniem na stanowisko Wojciech Dzieliński 2024-02-21 14:12:41
Oświadczenia Majątkowe za 2024 r. Wojciech Dzieliński 2024-02-21 14:11:37
Jolanta Rożyńska - Dyrektor WCK w związku z zakończeniem pełnienia funkcji (wraz z korektą) Wojciech Dzieliński 2024-02-21 14:11:17
Oświadczenia Majątkowe za 2023 r. Wojciech Dzieliński 2024-02-21 14:08:15
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R. Robert Pastuszko 2024-02-21 09:40:10
Zarządzenie Nr 244/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.12.2023 r. o uchyleniu Zarządzenia Nr 177/2021 w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie działalności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie. Robert Pastuszko 2024-02-21 08:39:11
Zarządzenie Nr 33/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2024 roku o zmianie Zarządzenia w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-02-21 08:36:58
Zarządzenie Nr 33/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2024 roku o zmianie Zarządzenia w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-02-21 08:36:11
Zarządzenie Nr 32/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024, oraz Zarządzenie Nr 32a/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2024 rok, oraz Zarządzenie Nr 32b/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2024 rok Robert Pastuszko 2024-02-21 08:17:46
Zarządzenie Nr 32/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024, oraz Zarządzenie Nr 32a/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2024 rok, oraz Zarządzenie Nr 32b/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2024 rok Robert Pastuszko 2024-02-21 08:17:45
Świadczenia 500+ (zakładka menu) Wojciech Dzieliński 2024-02-21 07:54:36
Wojciech Dzieliński 2024-02-21 07:54:02
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej Iwona Zabrocka 2024-02-20 12:01:49
Zarządzenie Nr 218/2022 w sprawie przyznania dotacji Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals, na realizację zadania pn. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych, gospodarskich i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt. Iwona Zabrocka 2024-02-20 11:49:05
ZARZĄDZENIE NR 197/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2022 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2023 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych, gospodarskich i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt. Iwona Zabrocka 2024-02-20 11:45:48
28.02.2024 r. Komisja Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2024-02-20 07:59:03