Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 103/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-07-01 13:04:33
Zarządzenie nr 102/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji Wejherowskiemu Klubowi Sportowemu Gryf z siedzibą: Wzgórze Wolności 1, 84-200 Wejherowo Robert Pastuszko 2022-07-01 13:04:17
Zarządzenie nr 102/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji Wejherowskiemu Klubowi Sportowemu Gryf z siedzibą: Wzgórze Wolności 1, 84-200 Wejherowo Robert Pastuszko 2022-07-01 13:04:15
Zarządzenie nr 101/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-07-01 13:04:02
Zarządzenie nr 101/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Robert Pastuszko 2022-07-01 13:04:00
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, poł. w Wejherowie przy ul. Harcerskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 173/35, obr. 16 Sebastian Bojaruniec 2022-07-01 12:56:09
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/469/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Wejherowa wotum zaufania Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:17:30
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/470/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:15:37
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/471/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2021 rok Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:14:42
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/471/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2021 rok Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:14:09
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/472/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:13:04
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/473/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/401/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:12:21
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/473/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/401/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:11:50
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/474/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta Wejherowa na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Wejherowo Spółką z o.o. z siedzibą w Wejherowie o powierzeniu świadczenia publicznych usług przewozowych w autobusowej komunikacji miejskiej Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:10:53
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/475/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze położonym po południowej stronie ul. Roszczynialskiego, na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Dąbka Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:09:46
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/476/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:08:48
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/477/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Tuwima Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:07:45
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/478/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIIk/XXXI/448/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Przemysłową a terenem kolejowym Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:06:32
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/479/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIk/XIV/156/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa - Górki Bolszewskie Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:05:15
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/480/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:04:22
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/481/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:02:48
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/482/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:01:49
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/483/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny Wojciech Dzieliński 2022-06-30 14:00:41
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/484/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/176/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-06-30 13:59:26
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/485/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Wejherowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Wojciech Dzieliński 2022-06-30 13:57:38
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/486/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi w mieście Wejherowo do kategorii dróg gminnych, ustalenia jej przebiegu i nadania nazwy Wojciech Dzieliński 2022-06-30 13:54:25
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/487/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Wojciech Dzieliński 2022-06-30 12:53:18
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/488/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Wejherowa i Gmin objętych porozumieniem komunalnym" Wojciech Dzieliński 2022-06-30 12:52:13
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/489/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/417/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022? Wojciech Dzieliński 2022-06-30 12:51:00
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/489/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/417/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022? Wojciech Dzieliński 2022-06-30 12:50:30
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/490/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia ?Raportu z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku? oraz "Raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku" Wojciech Dzieliński 2022-06-30 12:46:20
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/490/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia ?Raportu z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku? oraz "Raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku" Wojciech Dzieliński 2022-06-30 12:45:37
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/491/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Wejherowa na rok szkolny 2022/2023 Wojciech Dzieliński 2022-06-30 12:42:53
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/492/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2022-06-30 12:41:14
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda Robert Pastuszko 2022-06-30 09:49:55
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda Robert Pastuszko 2022-06-30 09:48:08
Tomir Ponka Wojciech Dzieliński 2022-06-29 15:06:29
Henryk Jarosz - do 30 dni od złożenia ślubowania Wojciech Dzieliński 2022-06-29 14:59:02
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji WKS "Gryf" na realizację zadania publicznego pn. "Udział wejherowskich klubów sportowych w rozgrywkach ligowych - runda jesienna". Robert Pastuszko 2022-06-29 12:08:38
Zarządzenie nr 78/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie osób organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa. Robert Pastuszko 2022-06-28 15:36:18