Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Przemysłową a terenem kolejowym Natalia Borkowska-Mudlaff 2024-01-23 10:10:40
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Kościuszki 28 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 89,03 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni użytkowej 23,07 m2 oraz z udziałem wynoszącym 151/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 274/1, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2024-01-23 08:47:32
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Kościuszki 28 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 89,03 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni użytkowej 23,07 m2 oraz z udziałem wynoszącym 151/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 274/1, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2024-01-23 08:47:00
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, poł. w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej 54, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 160, 161, 162, obr. 17 Sebastian Bojaruniec 2024-01-23 08:44:38
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, poł. w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej 54, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 160, 161, 162, obr. 17 Sebastian Bojaruniec 2024-01-23 08:44:04
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, poł. w Wejherowie przy ul. Ekologicznej Sebastian Bojaruniec 2024-01-23 08:41:58
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, poł. w Wejherowie przy ul. Ekologicznej Sebastian Bojaruniec 2024-01-23 08:41:24
Postanowienie nr 94/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 22 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Miasta Wejherowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Robert Pastuszko 2024-01-22 16:41:45
25.01.2024 r. LII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa Małgorzata Kowalska 2024-01-22 12:21:30
Zarządzenie nr 17/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.01.2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu podmiotów, którym została udzielona dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zadań publicznych należących do gminy miasta Wejherowa w 2024 roku Robert Pastuszko 2024-01-22 11:17:15
ZARZĄDZENIE NR 16/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.01.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2024-01-22 11:15:57
ZARZĄDZENIE NR 16/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.01.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2024-01-22 11:15:55
Zarządzenie nr 15/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2024 Robert Pastuszko 2024-01-22 11:15:20
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa nr 14/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. o wyróżnieniu Medalem Róży Robert Pastuszko 2024-01-22 11:14:17
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 13 / 2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa. Robert Pastuszko 2024-01-22 11:13:46
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 13 / 2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa. Robert Pastuszko 2024-01-22 11:13:44
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa nr 14/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. o wyróżnieniu Medalem Róży - dokument usunięty Robert Pastuszko 2024-01-22 11:13:28
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa nr 14/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. o wyróżnieniu Medalem Róży - dokument usunięty Robert Pastuszko 2024-01-22 11:08:22
Zarządzenie nr 12/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.01.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2024-01-22 10:54:36
Beata Rutkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji na dzień 19.12.2023r.(wraz z korektą) Wojciech Dzieliński 2024-01-19 11:33:31
Oświadczenie majątkowe Prezydentów za 2023 Wojciech Dzieliński 2024-01-19 11:22:03
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w budynku przy ul. Sobieskiego 268 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 49,09 m2 wraz z udziałem wynoszącym 66/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 128/2, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2024-01-19 08:07:12
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w budynku przy ul. Sobieskiego 268 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 49,09 m2 wraz z udziałem wynoszącym 66/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 128/2, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2024-01-19 08:05:29
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w budynku przy ul. Sobieskiego 268 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 49,09 m2 wraz z udziałem wynoszącym 66/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 128/2, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2024-01-19 08:04:58
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. 12 Marca 226 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 50,58 m2 wraz z udziałem wynoszącym 219/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 221/2, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2024-01-19 08:02:25
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. 12 Marca 226 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 50,58 m2 wraz z udziałem wynoszącym 219/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 221/2, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2024-01-19 08:01:32
Przetargi 2024 r. Sebastian Bojaruniec 2024-01-19 07:59:21
Przetargi 2024 r. Sebastian Bojaruniec 2024-01-19 07:59:00
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 Kamila Kostkiewicz 2024-01-18 14:32:07
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - dokument usunięty Kamila Kostkiewicz 2024-01-18 14:31:18
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 Kamila Kostkiewicz 2024-01-18 14:31:11
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - dokument usunięty Kamila Kostkiewicz 2024-01-18 14:29:14
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 Kamila Kostkiewicz 2024-01-18 14:28:05
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Budowa drogi dojazdowej do Górki Bolszewskiej w Wejherowie wraz z niezbędną infrastrukturą, planowanego do realizacji na terenie działek nr 12/9, 12/10 obręb Wejherowo 18, działek nr 176/2, 176/4, 177, 181/3, 181/4, 181/5 obręb Wejherowo 21 oraz działek nr 1286/1, 1288/1, 1288/2 obręb 0004 Gościcino Tacjanna Bielawa 2024-01-18 10:14:05
Zarządzenie Nr 11/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Robert Pastuszko 2024-01-17 14:16:46
Zarządzenie nr 10/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9.01.2024 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkól na rok 2024 Robert Pastuszko 2024-01-17 14:09:02
ZARZĄDZENIE NR 9/2024 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024 Robert Pastuszko 2024-01-17 13:55:17
ZARZĄDZENIE NR 9/2024 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024 Robert Pastuszko 2024-01-17 13:55:15
Zarządzenie Nr 8/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia. Robert Pastuszko 2024-01-17 13:54:44
Zarządzenie Nr 7/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 217/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Robert Pastuszko 2024-01-17 13:53:37