Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXXI/448/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Przemysłową a terenem kolejowym. Natalia Borkowska-Mudlaff 2022-04-27 07:43:34
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXXI/448/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Przemysłową a terenem kolejowym. Natalia Borkowska-Mudlaff 2022-04-27 07:43:04
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXXI/448/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Przemysłową a terenem kolejowym. Natalia Borkowska-Mudlaff 2022-04-27 07:41:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rumii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Punkt zbierania złomu i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Wejherowie, na działce nr 1/17 Robert Pastuszko 2022-04-26 10:22:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rumii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Punkt zbierania złomu i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Wejherowie, na działce nr 1/17 Robert Pastuszko 2022-04-26 10:21:29
[Zakończono]Inspektor branży budowlanej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2022-04-22 15:09:27
[Zakończono] Podinspektor w Wydziale Spraw Lokalowych Robert Pastuszko 2022-04-22 15:03:14
Justyna Antczak - Zastępca kierownika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Robert Pastuszko 2022-04-22 12:38:25
Oświadczenie majątkowe Urzędników za 2022 Robert Pastuszko 2022-04-22 12:38:00
Justyna Antczak - Zastępca kierownika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki - dokument usunięty Robert Pastuszko 2022-04-22 12:37:15
Justyna Antczak - Zastępca kierownika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki - dokument usunięty Robert Pastuszko 2022-04-22 12:36:01
Zarządzenie nr 4/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.01.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2022 Wojciech Dzieliński 2022-04-21 14:41:02
Zapytania dot. usunięcia czołgu z przestrzeni publicznej Robert Pastuszko 2022-04-20 12:18:02
Drugie zapytanie w sprawie usunięcia czołgu z przestrzeni publicznej - dokument usunięty Robert Pastuszko 2022-04-20 12:15:50
Drugie zapytanie w sprawie usunięcia czołgu z przestrzeni publicznej - dokument usunięty Robert Pastuszko 2022-04-20 12:15:16
Zarządzenie Nr 64/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.04.2022r. w sprawie odwołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego Robert Pastuszko 2022-04-20 12:03:04
Zarządzenie Nr 65/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.04.2022r. w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego Robert Pastuszko 2022-04-20 12:02:53
Zarządzenie Nr 65/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.04.2022r. w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego Robert Pastuszko 2022-04-20 12:01:41
Zarządzenie Nr 64/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.04.2022r. w sprawie odwołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego Robert Pastuszko 2022-04-20 12:00:23
Zarządzenie Nr 64/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.04.2022r. w sprawie odwołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego Robert Pastuszko 2022-04-20 11:59:47
[Zakończone] Inspektor branży budowlanej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2022-04-20 11:46:26
[Zakończono] Podinspektor w Wydziale Spraw Lokalowych Robert Pastuszko 2022-04-20 11:43:13
Zarządzenie NR 67/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie Nr 67a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pastuszko 2022-04-20 09:21:03
Zapytanie w sprawie uporządkowania drogi Robert Pastuszko 2022-04-19 13:53:57
Uchwała Nr VIIIk/XXXII/465/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/401/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2022-04-19 13:25:21
Uchwała Nr VIIIk/XXXII/464/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 Robert Pastuszko 2022-04-19 13:22:23
Uchwała Nr VIIIk/XXXII/465/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/401/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Robert Pastuszko 2022-04-19 13:18:24
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2022-04-19 10:42:27
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY Przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 38,67 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Św. Jacka 18 w Wejherowie. Adam Ślusałek 2022-04-19 09:03:15
PRZETARG ZAMKNIĘTY BRAK OFERT Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony najem, na okres do 20 lat, lokalu użytkowego o pow. 934,24 m2, w tym części wewnętrznej o pow. 636,83 m2 oraz części zewnętrznej tj. tarasów widokowych o pow. 297,41 m2, znajdującego się w budynku Centrum Integracji Społecznej ,,Wodne Ogrody" przy ul. Strzeleckiej w Wejherowie, w celu prowadzenia działalności gastronomicznej Adam Ślusałek 2022-04-19 09:02:32
PRZETARG ZAMKNIĘTY BRAK OFERT Drugi przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 69,19 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Sobieskiego 229 w Wejherowie Adam Ślusałek 2022-04-19 09:01:48
PRZETARG ZAMKNIĘTY BRAK OFERT Przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 144,42 m2, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 213 w Wejherowie Adam Ślusałek 2022-04-19 09:01:15
PRZETARG ZAMKNIĘTY - BRAK OFERT Przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 69,19 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Sobieskiego 229 w Wejherowie Adam Ślusałek 2022-04-19 08:51:56
PRZETARG ZAMKNIĘTY - BRAK OFERT Przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 144,42 m2, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 213 w Wejherowie Adam Ślusałek 2022-04-19 08:46:19
Przebieg sesji Wojciech Dzieliński 2022-04-19 07:57:30
XXXII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 19.04.2022r Wojciech Dzieliński 2022-04-19 07:56:02
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do wynajęcia. Adam Ślusałek 2022-04-15 11:50:13
Zapytania dot. usunięcia czołgu z przestrzeni publicznej Wojciech Dzieliński 2022-04-14 15:01:23
Zarządzenie Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 kwietnia 2022 r.w w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej Robert Pastuszko 2022-04-14 14:52:41
Zarządzenie Nr 68/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 kwietnia 2022 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Robert Pastuszko 2022-04-14 14:47:34