Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 79, obr. 15, poł. w okolicu ul. Wałowej i Srebrny Potok w Wejherowie.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

 

iż dnia 12 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w okolicy ulicy Wałowej i Srebrny Potok w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 79, obr. 15, KW nr GD1W/00042215/3, o pow. 419 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 180 100,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

 


_____________________________________________________

 

 DZIAŁKA W ŚRÓDMIEŚCIU WEJHEROWA!

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wejherowie, w okolicy ul Wałowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 79, obr. 15, KW nr GD1W/00042215/3, o powierzchni 419 m2:

 

cena wywoławcza: 180 100,00 zł

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis nieruchomości: działka położona w centrum Wejherowa, foremna, w kształcie prostokąta, teren niezabudowany, nieogrodzony, na działce znajduje się kilka samosiewów drzew (ich wycinka nie wymaga uzyskania zezwolenia) oraz występuje ok. 1 metrowe obniżenie poziomu terenu.

Dostęp do drogi publicznej: do czasu zaliczenia przyległej ulicy do kategorii dróg publicznych, do przedmiotowej działki zostanie zapewniony dojazd i dojście poprzez ustanowienie na rzecz przyszłego nabywcy nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez cz. dz. nr 544/2, obr. 15.

Przeznaczenie: działka przeznaczone jest pod budownictwo mieszkalno - usługowe. Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - strefa UM-1.

Uzbrojenie: w ulicy Wałowej znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, teletechniczna oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Warunki gruntowo - wodne: nie badano.

Termin rozpoczęcia budowy: zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego rozpoczęcia prac bezpośrednio przy budowie w/w budynku lub budynków - 2 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.

Termin zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynków - 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.

Kara umowna: w treści umowy notarialnej będzie wpisane postanowienie o obowiązku uiszczenia kary umownej przez nabywcę na rzecz zbywcy, w wysokości 10% ceny brutto nabycia nieruchomości za każdy pełny rok zwłoki, do wysokości ceny brutto nabycia przedmiotowej nieruchomości, w przypadku niezabudowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży w przewidzianym terminie. Obowiązek zapłacenia kar spoczywa na nabywcy niezależnie od tego, kto będzie właścicielem nieruchomości w chwili naliczenia kar. Wszelkie kary umowne wynikające z niniejszego ogłoszenia będą zabezpieczone oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.

 

Przetarg odbędzie się dnia 12 kwietnia 2011 r., o godz. 11.00, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, pl. Jakuba Wejhera nr 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 18 010,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2011 r., przy czym do przetargu przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2011 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Dnia 4 kwietnia 2011 r., o godz. 13.45, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 058-677-71-47 lub 058-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 09-03-2011 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 09-03-2011 11:47