Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 183/11, obr. 15, poł. przy ul. Wałowej w Wejherowie.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

  

iż dnia 17 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ulicy Wałowej,  oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 183/11, obr. 15, KW nr GD1W/00077710/7, o pow. 1 450 m2.

Do udziału w przetargu dopuszczono jednego uczestnika. Cena wywoławcza wynosiła 640 500,00 zł netto. Wylicytowano cenę netto sprzedaży nieruchomości w kwocie  646 910,00 zł (795 699,30 zł brutto).Nabywcą nieruchomości ustalono NDM Projekt Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Lublinie.

 
_________________________________________________

 

 DZIAŁKA W ŚRÓDMIEŚCIU WEJHEROWA!

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Śródmieściu Wejherowa, przy ul. Wałowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 183/11, obr. 15, KW nr GD1W/00077710/7, o pow. 1 450 m2:

 

cena wywoławcza: 640 500,00 zł

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis nieruchomości: działka położona w centrum Wejherowa, na obszarze objętym rewitalizacją (przy odnowionej ul. Wałowej), foremna, w kształcie zbliżonym do prostokąta, teren niezabudowany, nieogrodzony, płaski, na działce znajduje się kilka samosiewów drzew, w południowej części nieruchomości znajduje się wewnętrzny system sieci kanalizacyjnej (nieczynny) a przez jej północną granicę przebiega odcinek sieci energetycznej, na działce znajdują się szafki energetyczne oraz teletechniczne.

Przeznaczenie: proponuje się zagospodarowanie działki pod budownictwo mieszkalno - usługowe. Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - strefa UM-2.

Uzbrojenie: w ul. Wałowej znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, ciepłownicza, telekomunikacyjna oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Warunki gruntowo - wodne: nie badano.

Sposób zabudowy: nabywca zobowiązany będzie zabudować co najmniej 60% powierzchni przedmiotowej nieruchomości w niżej wymienionych terminach budynkiem lub budynkami trwale związanymi z gruntem.

Termin rozpoczęcia budowy: zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego rozpoczęcia prac bezpośrednio przy budowie w/w budynku lub budynków - 2 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.

Termin zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynków - 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.

Kara umowna: w treści umowy notarialnej będzie wpisane postanowienie o obowiązku uiszczenia kary umownej przez nabywcę na rzecz zbywcy, w wysokości 10% ceny brutto nabycia nieruchomości za każdy pełny rok zwłoki, do wysokości ceny brutto nabycia przedmiotowej nieruchomości, w przypadku niezabudowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży w określony wyżej sposób w przewidzianym terminie. Obowiązek zapłacenia kar spoczywa na nabywcy niezależnie od tego, kto będzie właścicielem nieruchomości w chwili naliczenia kar. Wszelkie kary umowne wynikające z niniejszego ogłoszenia będą zabezpieczone oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.

 

Przetarg odbędzie się dnia 17 maja 2011 r., o godz. 10.00, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 64 050,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 11 maja 2011 r., przy czym do przetargu przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 13 maja 2011 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Dnia 9 maja 2011 r., o godz. 13.45, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 058-677-71-47 lub 058-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 08-03-2011 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 08-03-2011 10:45