Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

13 12 2010 - III zwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady

 

III zwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa,

która odbędzie się

dnia 13 grudnia 2010 roku (poniedziałek) o godz. 10.00

w sali narad nr 11 Urzędu Miejskiego w Wejherowie – pl. J. Wejhera 8.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity   Dz. U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) pracodawca ma obowiązek zwolnić radnego od wykonywania pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Miasta Wejherowa

 

 

Leszek Glaza

 

 

PORZĄDEK OBRAD III ZWYCZAJNEJ SESJI

RADY MIASTA WEJHEROWA

W DNIU 13 GRUDNIA 2010 ROKU

 

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Ewentualne zmiany do porządku obrad sesji.

3.      Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

4.      Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010

5.      Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego 

6.      Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na opracowanie Powiatowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "Gambit Wejherowski" 

7.      Uchwała o zmianie uchwały Nr Vk/XLVIII/505/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu polegającej na wykonaniu robót budowlanych na drogach powiatowych w mieście Wejherowo w 2010 roku 

8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty 

9.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

10.  Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa 

11.  Uchwała  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa

12.  Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa udziału w nieruchomości od osoby fizycznej 

13.  Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

14.  Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miasta Wejherowa w kadencji 2010-2014.

15.  Zapytania i wnioski.

16.  Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski.

17.  Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Miasta Wejherowa.

18.  Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Miasta Wejherowa

 

 

Leszek Glaza

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 09-12-2010 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 09-12-2010 09:10