Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Rozstrzygnięty] Pierwszy pisemny przetarg ograniczony na: najem pomieszczenia przynależnego do lokali mieszkalnych o powierzchni 22,20 m2 znajdującego się na strychu budynku w Wejherowie przy ul. Dworcowej 8.

 

GMINA MIASTO WEJHEROWO

w imieniu której działa

WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 251

tel. (0-58) 677 50 00; 672 47 97, NIP 588 – 217 – 68 – 14

ogłasza pierwszy pisemny przetarg ograniczony na:

najem pomieszczenia przynależnego do lokali mieszkalnych

o powierzchni 22,20 m2 znajdującego się na strychu budynku

w Wejherowie przy ul. Dworcowej 8.

 1. Stawka wywoławcza5,00 zł/m2netto powierzchni użytkowej miesięcznie.

Ø     Okres najmu– 1 rok.

Ø     Powierzchnia użytkowa– 22,20 m2

 1. Wadium w wysokości 100,00 zł(słownie: sto złotych 00/100)należy wnieść na rachunek bankowy Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie:Bank Millennium S. A. Konto  Nr 84 11602202 0000 0000 7646 4877

Wadium musi zostać wniesione najpóźniej do dnia 15.12.2010r. do godz. 11:00.

 1. Warunki udziału w przetargu:

Przetarg na najem pomieszczenia przynależnego do lokali mieszkalnych znajdującego się na strychu budynku przy ul. Dworcowej 8 w Wejherowie odbędzie się w formie pisemnego przetargu ograniczonego wyłącznie do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Dworcowej 8 w Wejherowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w wyznaczonym terminie wadium w formie pieniężnej.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami przetargu, które można odbierać w siedzibie Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych od dnia 02.12.2010r. pokój Nr 106.

 1. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat przedmiotowego lokalu oraz uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Kierownik Sekcji Zasobu Komunalnego – Pani Danuta Suwara

            tel. (0-58) 677 50 00 lub 672 47 97 wew. 14

 1. Kryterium wyboru oferty:

STAWKA CZYNSZU za 1 m2pow. użyt. netto – 100 %

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj.:

WEJHEROWSKIM ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo

pokój Nr 103 (sekretariat)

do dnia 16.12.2010r., do godz. 11:30

 1. Kopertę oznakowaną z nazwą Oferenta należy zaadresować:

WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo

„Oferta do przetargu na najem pomieszczenia przynależnego do lokali mieszkalnych znajdującego się na strychu budynku

przy ul. Dworcowej 8”

Nie otwierać przed dniem 16.12.2010r., godz. 12:00.

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 16.12.2010r. o godzinie 11:30.
 2. Otwarcie ofertnastąpi w świetlicy siedziby Organizacji Pozarządowych  w Wejherowie przy ul. Hallera 1a (sala zebrań, I piętro) w dniu 16.12.2010r. o godzinie 12:00.
 3. Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. W przypadku uzasadnionej przyczyny, WZNK poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, działając w imieniu Gminy Miasto Wejherowo, uprzejmie informuje, że pierwszy pisemny przetarg ograniczony na najem pomieszczenia przynależnego do lokali mieszkalnych znajdującego się na strychu budynku Nr 8 przy ul. Dworcowej w Wejherowie został rozstrzygnięty.

 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Pani:

Renaty Rojek

Ul.##############

84-200 Wejherowo

która zaoferowała stawkę 5,20 zł/1m2 powierzchni użytkowej miesięcznie netto.

(słownie: pięć złotych 20/100)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 02-12-2010 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 14-01-2011 11:54