Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Unieważniony] Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na: najem lokalu użytkowego o powierzchni 18,41 m2 położonego w Wejherowie przy ul. Kopernika 1.

GMINA MIASTO WEJHEROWO

w imieniu której działa

WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 251

tel. (0-58) 677 50 00; 672 47 97, NIP 588 – 217 – 68 – 14

ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na:

najem lokalu użytkowego o powierzchni 18,41 m2 położonego

w Wejherowie przy ul. Kopernika 1.

 1. Stawka wywoławcza21,00 zł/m2 netto powierzchni użytkowej miesięcznie.

Ø     Okres najmu– 5 lata.

Ø     Powierzchnia użytkowa– 18,41 m2

 1. Wadium w wysokości 800,00 zł(słownie: osiemset złotych 00/100)należy wnieść na rachunek bankowy Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie:Bank Millennium S. A. Konto  Nr 84 11602202 0000 0000 7646 4877

Wadium musi zostać wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 25.11.2010 r. do godz. 09:00.

 1. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami przetargu, które można odbierać w siedzibie Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych od dnia 05.11.2010r. pokój Nr 106.
 2. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat przedmiotowego lokalu oraz uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Kierownik Sekcji Zasobu Komunalnego – Pani Danuta Suwara

            tel. (0-58) 677 50 00 lub 672 47 97 wew. 14

 1. Kryterium wyboru oferty:

STAWKA CZYNSZU za 1 m2pow. użyt. netto – 100 %

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj.:

WEJHEROWSKIM ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo

pokój Nr 103 (sekretariat)

do dnia 25.11.2010r., do godz. 11:30

 

 

 1. Kopertę oznakowaną z nazwą Oferenta należy zaadresować:

WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo

„Oferta do przetargu na najem lokalu użytkowego: ul. Kopernika 1”

Nie otwierać przed dniem 25.11.2010r., godz. 12:00.

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 25.11.2010r. o godzinie 11:30.
 2. Otwarcie ofertnastąpi w świetlicy siedziby Organizacji Pozarządowych  w Wejherowie przy ul. Hallera 1a (sala zebrań, I piętro) w dniu 25.11.2010r.  o godzinie 12:00.
 3. Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. W przypadku uzasadnionej przyczyny, WZNK poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wejherowo, dnia 26.11.2010 r.

 

 
 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Ul. Jana III Sobieskiego 251, 84-200 Wejherowo

NIP 588-217-68-14, tel. (058) 677 50 00, 672 47 97

reprezentowany przez Dyrektora

 

 

ogłasza, że drugi pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Wejherowie przy ul. Kopernika 1 o powierzchni 18,41 m2został unieważniony, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Protokół z posiedzenia komisji przetargowej zatwierdził Dyrektor Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w dniu 26.11.2010r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 08-11-2010 17:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 29-11-2010 15:49