Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Vk/L/545/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2010 r

Uchwała Nr Vk/L/545/2010
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr Vk/XLIV/499/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz.430) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr Vk/XLIV/499/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w § 1 dodaje się ust. 6 o treści: 

6. Ustala się następujące specjalności kształcenia objęte dofinansowaniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli: 

a) języki zachodnioeuropejskie, 

b) informatyka, techniki informacyjne, 

c) regionalizacja, 

d) edukacja europejska, 

e) inne specjalności wynikające z potrzeb lub specyfiki placówki .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 02-11-2010 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2010 15:27